Moderatkvinnornas stämma 2021

”Tack så jättemycket för förtroendet att få fortsätta jobba för ett mer jämställt Sverige tillsammans med den nyvalda styrelsen” säger Josefin Malmqvist, omvald ordförande för Moderatkvinnorna.

Den 22-23 maj gick Moderatkvinnornas årliga stämma av stapeln. Stämman beslutade om ett stort antal reformer för ett mer jämställt Sverige och en ny styrelse för verksamhetsåret valdes med Josefin Malmqvist i spetsen.

Ny politik

Stämman beslutade om ett flertalet förslag för ett mer jämställt Sverige. Ett urval av reformer för ett jämställt Sverige som stämman beslutade om:

• Pensionen ska ingå vid skilsmässa och den intjänade pensionen ska automatiskt delas vid föräldraledighet och VAB.

• Bostadsbidraget bör ersättas med extra barnbidrag till ensamstående föräldrar och flerbarnstillägget bör tas bort och istället bör ett förstärkt jobbskatteavdrag införas.

• Barnomsorg ska vara tillgängligt från 6 månaders ålder, istället för som idag från 1 års ålder. 

• Inför 90 reserverade dagar med föräldrapenning, också för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst.

• Alla dagar med föräldrapenning görs till dubbeldagar, så båda föräldrarna kan vara hemma samtidigt.

• Inför sorgepeng med 3 dagars ersättning till en kvinna som får missfall, ersättningen ska även gälla hennes eventuella partner.

• Inför rätt till fysisk träning på arbetstid för medarbetare inom vård och omsorgsverksamhet.

• Mer undervisning i privatekonomi i skolan.

• Barn till föräldrar i etableringsfasen ska delta i språkförskola från 1 års ålder.

Förslagen om att underlätta för fler att dela på pensionen fick stor uppmärksamhet både i traditionella och sociala medier. Nedan följer ett urval av de artiklar som skrivits om förslagen.

Läs intervjun i Dagens Industri med ordförande Josefin Malmqvist om förslagen här.

Läs Dagens Nyheters ledarsida om förslagen här.

Läs Göteborgs Postens ledarsida om förslagen här.

Läs intervju i ETC om förslagen, och vad S och C tycker här.

Läs Norrköpings tidnings ledarsidan om förslagen här.

Ny styrelse

Under Moderatkvinnornas stämma valdes en ny styrelse för Moderatkvinnorna för verksamhetsåren 2021/2023.

Till ordförande för Moderatkvinnorna omvaldes Josefin Malmqvist. Se livesändningen av Josefin Malmqvist tacktal här.

Till förste vice ordförande valdes Annsofie Thuresson och till andre vice ordförande omvaldes Anna-Lena Holberg. Till ledamöter valdes Johanna Hornberger, Caroline Högström, Marie Oudin, Elin Petersson, Johanna Rantsi, Joanna Sjölander och Åsa Ågren Wikström.

Reformer för ett jämställt Sverige

Idag presenterar Moderatkvinnorna 123 konkreta förslag för ett mer jämställt Sverige. Arbetet presenteras på DN Debatt.

Under ett års tid har vi sökt igenom forskningsfronten och lyssnat in professionen för att identifiera inom vilka områden jämställdheten går åt fel håll och varför. Våra lösningar är genomarbetade och framtagna med stöd i forskning och internationell beprövad erfarenhet. De förslag som är kostnadsdrivande har kostnadsberäknats och experter har fått sakgranska förslag.

Vi aspirerar inte på att ge alla svar på alla problem, men att komplettera det politiska samtalet med grundade, konkreta och genomförbara reformer. Vi har medvetet fokuserat på nya förslag, och förslagen ska därför ses tillsammans med befintlig politik. 

Läs DN Debatt här.

Hela reformskriften finns att läsa här: 

Reformsammanställningen finns att läsa här:

Moderatkvinnornas reformskrift utgörs av 6 rapporter:  

1. Jämställdhet börjar i plånboken

2. Stärkt jämställdhet inom migrations- och integrationspolitiken

3. Så stärker vi kvinnors företagande och entreprenörskap

4. Reformer för en jämställd vård

5. Så ökar vi kvinnors trygghet

6. En grön politik för generationer

Dokumentärfilmer: Uppdrag: Jämställdhet

Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna och reformgrupp jobb och ekonomi

Annsofie Thuresson, ansvarig Moderatkvinnornas reformarbete

Sofia Arkelsten, ordförande reformgrupp miljö och klimat

Linda Frohm, ordförande reformgrupp företagande

Louise Meijer, ordförande reformgrupp trygghet

Anna af Sillén, ordförande reformgrupp integration och migration

Ansök till Aktion MKF

Nu drar processen igång för att ansöka till Moderatkvinnornas nationella spetsutbildning Aktion MKF.

Utbildningen vänder sig till dig som redan idag har ledande uppdrag för vårt parti som exempelvis ordförande eller vice ordförande i nämnd, är kommunalråd, regionråd eller riksdagsledamot. Kursen förutsätter att du har goda kunskaper om det politiska arbetet och vill utvecklas ytterligare på områden så som ledarskap, kommunikation, opinionsbildning samt i det politiska hantverket.

Varje år antas ca 20 nya deltagare från hela landet och syftet med utbildningen är att ge dessa kvinnor inspiration, nätverk och kunskap att framgångsrikt leda och företräda moderaterna.

Utbildningen pågår under 2,5 år och finansieras till stor del av Moderatkvinnorna nationellt. En deltagaravgift på 4000kr/år (totalt 10 000kr) tas dock ut och betalas av det länsförbund du som deltagare bor i vid ansökningstillfället. Därmed krävs det att du som deltagare har ditt förbunds nominering och stöd för att kunna delta i utbildningen.

Ansökningsprocessen ser ut som följande:

 •  1 Okt – Sista dag att ansöka om nominering från ditt länsförbund 
  Kontakta gärna dem i god tid innan, för att veta om det är någon särskild information de vill ha av dig som kandidat. Fyll i formuläret som du hittar på denna på länk och skicka till ditt länsförbund.
   
 • 1 Nov – Sista dag för länsförbunden att inkomma med sina nomineringar och ansökningsformuläret         
              
 • 1 Dec  – Besked om antagning!
   

Datum för träffarna:

Deltagarna i Aktion MKF förbinder sig att delta under utbildningens fem tillfällen samt att fullfölja de hemuppgifter som löper mellan utbildningens tillfällen. Missar man två eller flera tillfällen av utbildningen kan det leda till att man inte får slutföra utbildningen. I den mån man på grund av sjukdom inte kan närvara, behöver det anmälas innan kurstillfället.

Träff 1: 29-31/1 2021

Träff 2: 24-26/9 2021

Träff 3: 26-28/3 2022

Träff 4: 21-23/10 2022  

Träff 5: preliminärt en sön-tis under majmånad i Bryssel.
 

Har du frågor kontakta ansvariga för Aktion MKF:

Caroline Högström
[email protected]
073-743 86 00

Ida Drougge
[email protected]
072-538 39 34

Vilken effekt får coronapandemin på vårt samhälle

Hur påverkas jobben, personalen i sjukvården, företagandet, våld i nära relationer? Vilka reformer behövs för att återuppbygga Sverige efter krisen?

Moderatkvinnorna arrangerar en föreläsningsserie, live på vår Facebook-sida, med ett antal namnkunniga personer som ska hjälpa oss besvara dessa frågor. 

Tisdag, 19/5, kl 18:00 – vilken effekt får coronapandemin på kvinnors företagande? 
Lina Skandevall, näringlivsexpert kvinnors företagande på Företagarna
Anna af Sillén, ordförande Moderaternas Företagarråd. 

Måndag, 25/5, kl 17:00 – Sverige efter corona.
Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare.

Onsdag, 27/5, kl 18:00 – våld i hemmet under coronakrisen.
Olga Persson, förbundsordförande Unizon

Måndag, 1/6, kl 18:00 – vårdens hjältar under coronakrisen.
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet
Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas socialpolitiske talesperson.

Lyssna och ställ dina frågor i kommentarsfältet. Hoppas vi ses! 

Missade du första delen av föreläsningsserien Ekonomisk kris – vilken politik behöver Sverige nu?
Där mötte vi Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politisk talesperson. Hon berättade om läget i svensk ekonomi, vilka krispaket Moderaterna drivit igenom och vilka reformer Sverige behöver framöver. Här kan du se samtalet i efterhand.

Våld i nära relation ökar – nu behövs krafttag

När våldet i hemmen nu ökar i spåren av coronapandemin krävs kraftfulla och konkreta åtgärder. Våldet behöver förebyggas, men det är också hög tid att skärpa straffen och säkerställa att brottsoffren får upprättelse:

⚫️Gärningsmannen ska flytta – inte brottsoffret.

⚫️Skärp straffen för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, så att straffminimum höjs till fängelse ett år och att straffmaximum höjs till fängelse tio år.

⚫️Obligatorisk häktning för personer misstänkta för grov kvinnofridskränkning.

⚫️Fler fall av kvinnovåld ska leda till utvisning.

⚫️Kontaktförbud med fotboja direkt, inte som i dag först efter att kontaktförbudet brutits.

⚫️En ny sekretessbrytande regel ska införas för att fler fall av våld i nära relationer ska förebyggas.

Josefin Malmqvist skriver om Moderatkvinnornas förslag. Läs artikeln här.

Uppstart för reformgruppsarbetet

Moderaterna ska vara Sveriges starkaste röst för ett jämställt Sverige. När andra partier står förblindande av elitistiska föreställningar om kvotering till bolagsstyrelser och genusvetenskapliga jämställdhetsmyndigheter, ska Moderaterna vara en röst för alla kvinnor utan jobb, som utsätts för hedersförtryck och känner sig otrygga när de rör sig ute i samhället.

Moderatkvinnornas roll är att komplettera Moderaternas partiprogram med genomförbara och genomtänkta politiska reformer som svarar mot de samhällsproblem kvinnor möter och upplever. På så sätt kompletterar vi Moderaternas partiprogram; vi ska inte ta fram ett helt nytt.

Moderatkvinnorna har därför valt 5 olika områden att belysa kvinnlig problematik. 

De fem områdena och dess deltagare:

Miljö och klimat – leds av Sofia Arkelsten.
Jessica Polfjärd, Sara Jendi Linder, Roslana Cederhage och Kajsa Glittvik.

Trygghet – leds av Louise Meijer.
Åsa Ågren Wikström, Christine Hanefalk, Sofia Andersson och Pernila Ohlin Beij.

Integration och migration – leds av Anna af Sillén.
Oliver Rosengren, Amanda Broberg, Dalila Alibasic och Linda Allansson Wester.

Företagande – leds av Linda Frohm. 
Susanne Ydstedt, Ida Karlbom, Theresa Lindahl och Ida Drougge.

Jobb och ekonomi – leds av Josefin Malmqvist.
Edvin Alam, Carolina Lindholm, Katarina Brännström och Johanna Hornberger.

Startskottet för reformgrupperna skedde via ett seminarium i riksdagen onsdagen 4 mars. Ett seminarium fyllt av statistik kring kvinnors entreprenörskap, psykiska hälsa, integrationsproblematik och ägande fick vi en liten inblick i de områden som reformgrupperna nu kommer att arbeta med. 

Här kan du se seminariet i efterhand.

Det skall verkligen bli intressant att se vad dessa grupper finner för fina lösningar på olika problem inom dessa fem områden.
Moderatkvinnorna önskar dem stort lycka till i deras arbete.

Nu närmar sig deadline för ansökan till Aktion MKF!

Sista ansökningsdag till Aktion MKF närmar sig med stormsteg! 

I början av 2020 startar en ny grupp av Moderatkvinnornas nationella topputbildning Aktion MKF.
Är du eller någon du känner intresserad av att ansöka? Kontakta din lokala ombudsman eller Moderatkvinnorna i ditt län.

Utbildningen riktar sig till kvinnor med ledande förtroendeuppdrag för Moderaterna. Kurserna förutsätter att du som deltagare har god kunskap om det politiska arbetet och är öppen för att utvecklas.
Kraven i utbildningen är höga. Syftet är att utveckla deltagarnas kompetens genom utbildning i ledarskap, opinionsbildning och att genomföra politik. Deltagare förbinder sig att aktivt delta vid alla träffar och ska vara beredda att göra hemuppgifter mellan kurs­ tillfällena.

Utbildningen sker under fem helger, fredag – söndag, under 2,5 år och innehåller bland annat: retorik, medieträning, politikutveckling, opinionsbildning och ledarskap.

Ansökan sker via länsförbunden och ska vara Moderatkvinnorna tillhanda senast 1 december 2019

Har du frågor på utbildningens innehåll eller ansökningsprocessen, kontakta:
Caroline Högström
[email protected], 073­-743 86 00
Ida Drougge
[email protected], 072­-538 39 34 

Vi ser framemot din ansökan!

Moderaternas jämställdhetsbokslut 2019

Idag presenteras Moderaternas jämställdhetsbokslut 2019. Rapporten visar att det finns ett könsgap på alla nivåer: i väljarstöd, medlemmar, interna förtroendeuppdrag, externa förtroendeuppdrag och medarbetare.

Idag presenteras Moderaternas jämställdhetsbokslut 2019 – en statistisk sammanställning över jämställdheten inom Moderaterna.

Exempel från rapporten: 

•    Rapporten visar att det finns ett genomgående könsgap: i väljarstöd, medlemmar, interna förtroendeuppdrag, externa förtroendeuppdrag och medarbetare. 

•    Störst problem är gapet bland Moderaternas medlemmar, där bara 37 procent är kvinnor. Bland de nya medlemmar som värvats i år är färre än en tredjedel kvinnor. Utvecklingen går således åt fel håll. Medlemskåren utgör urvalet när förtroendevalda ska föreslås och väljas.

•    Bara 36 procent av förbundsordförandena är kvinnor och en tredjedel av föreningsordförandena i partiföreningarna.

•    Bara 40 procent av kommunfullmäktigeledamöterna är kvinnor. Enkom Sverigedemokraterna har lägre andel kvinnor som förtroendevalda företrädare.

Lokala och regionala nedbrytningar

Rapporten bygger på statistik som respektive länsförbund rapporterat in på partiets intranät. 

DN Debatt: Moderaterna kan bli den starkaste rösten för ett jämställt Sverige

”Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men nu går utvecklingen på flera områden åt fel håll. Moderaterna måste ta täten för att stoppa den negativa utvecklingen, men det förutsätter att partiet kommer till rätta med de jämställdhetsutmaningar som finns inom partiet”, skriver Josefin Malmqvist (M), ordförande för Moderatkvinnorna, på DN Debatt.

”Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men nu går utvecklingen på flera områden åt fel håll. Moderaterna måste ta täten för att stoppa den negativa utvecklingen, men det förutsätter att partiet kommer till rätta med de jämställdhetsutmaningar som finns inom partiet”, skriver Josefin Malmqvist (M), ordförande för Moderatkvinnorna, på DN Debatt.

Läs artikeln här.