Aktion MKF

Utbildningen riktar sig till kvinnor med förtroendeuppdrag för Moderaterna. Kurserna förutsätter att du som deltagare har god kunskap om det politiska arbetet och är öppen för att utvecklas. Vi tänker att du aktivt arbetar för förändringar i den moderata verksamheten, i det politiska livet samt är öppen för att påverka i ett föränderligt samhälle.

Kraven i utbildningen är höga. Syftet är att utveckla deltagarnas kompetens genom utbildning i att formulera idéer, opinionsbildning och genomföra politik. Deltagare förbinder sig att aktivt delta vid alla träffar och du ska vara beredd att göra hemuppgifter mellan kurstillfällena.

Utbildningen sker under 5 helger, fredag – söndag under 2,5 år och innehåller argumentation, debatträning, aktuell politik, ideologi, opinionsbildning, mediekunskap och ledarskap. Det är en utbildning för personlig och professionell utveckling.

Din ansökan hanteras utifrån följande kriterier;

– Du ska ha tungt/tunga poster för partiet där du är aktiv.

– Kommunfullmäktige uppdrag eller minst motsvarande, läns, regional och riksnivå, kopplat till en aktiv roll, är ett kriterium för att komma med.

– Du kan t.ex vara ersättare i KF men vara ordförande i Omsorgsnämnden. Har du en ordinarie KF plats och är ledamot i omsorgsnämnden så går ett ordförandeskap i Omsorgsnämnden kopplat till KF före en ordinarie plats i KF kopplat till en ledamotsplats.

– Ex. Vid ansökan av person som har KF uppdrag men inte något annat aktivt uppdrag kopplat till detta, kan ett ordförandeskap eller ett viceordförandeskap gå före.

Tunga uppdrag som meriterar mer än KF ska räknas med. Ex. Ordförande, viceordförande i en sjukvårdsnämnd, partistyrelseledamot. Beroende av det politiska läget i kommunen så kan uppdrag innebära olika mycket arbete. Detta tas i beaktande.

Majoritetsarbete alternativt oppositionsarbete kan komma att vägas in. Där inte nödvändigtvis majoritetsläget går först.

– Bedömning av sökandes vilja och förmåga att genomföra utbildningen.

– Lämplighet är ett sådant kriterium. Som exempel kan nämnas närvaro vid uppdrag och utbildningar för partiet i stort. Referenser tas

Ansökan skall innehålla en A4 sida med text på hur du tänker kring ditt uppdrag och ditt politiskt CV. Vem du är och en beskrivning av dig själv samt hur du tänker använda utbildningen.

Välkommen att söka till: 

För ytterligare upplysningar kontakta ombudsman för Moderatkvinnorna: [email protected]

Det finns en enda, men viktig begränsning. De kvinnor vi vänder oss till, skall ha en viss politisk plattform.

De utbildningar vi erbjuder är inte gratis att genomföra. Därför tar vi ut en symbolisk deltagaravgift. Den stora kostnaden står Moderatkvinnorna för.

Det finns många starka, tydliga kompetenta och skickliga kvinnor som företräder moderaterna. Men vi behöver hela tiden utvecklas.