Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration

Starta och växa

AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Norrbotten Moderaterna i Norrbotten
Moderaterna i Norrbotten är positiva och glada över dagens besked från valberedningen att föreslå Ulf Kristersson till ny partiordförande för Moderaterna. Precis som förbundsstyrelsen uttryckte vid sin nominering så är norrbottenmoderaternas åsikt den, att Ulf Kristersson har förmågan att leda det framtida arbetet för att återskapa förtroendet för moderat politik.
Han är en analytisk person, en god debattör, erfaren och har förmågan att vara den samlande kraft som partiet så väl behöver.
Läs mer
Facebook
Följ oss