Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration

Starta och växa

AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Norrbotten Moderaterna i Norrbotten
Viktigt och bra besked av vår partiordförande då sjukvårdens tillgänglighet kraftigt har försämrats de senaste åren.

Sjukvården i Norrbotten behöver ett nytt ledarskap. Det är dags för det nu.
Läs mer
Facebook

Under torsdagen höll Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson och Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson, ett seminarium om hur vi kan främja tillväxten av delningsekonomin i Sverige. Representanter från politiken, näringslivet och branschen diskuterade delningsekonomi generellt och vilka vägar Sverige måste ta, med Moderaternas rapport om delningsekonomi som utgångspunkt.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Norrbotten Moderaterna i Norrbotten
Att behöva ta sina sista andetag i ensamhet är inte värdigt. Enligt palliativregistret sker detta för var 5:e patient i livets slutskede i Norrbotten. Livet skall inte behöva sluta så, utan någon vid sin sida.

Mattias Karlsson, redovisar dessa uppgifter i en motion till regionstyrelsen.

Vi moderater vill nu att regionstyrelsen ska ta fram en handlingsplan som syftar till att ingen ska behöva dö i ensamhet vid något av Region Norrbottens sjukhus.
Läs mer
Facebook

Centralisering av makt till EU är inte lösningen på Europas sociala problem eller hur vi får fler och tryggare jobb. Risken är bety­dande att EU:s Göteborgsmöte blir en förevändning för länder att inte själva, natio­nellt, göra det som behövs, skriver Ulf Kristersson och Karin Enström, utrikespolitisk talesperson, på Svenska Dagbladets debattsida.

Nyhetsartikel
Följ oss