Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration

Starta och växa

AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Norrbotten Moderaterna i Norrbotten
I media har vi de senaste dagarna sett hur den norrbottniska sjukvården fungerar i praktiken. 90-åringar som får ligga över 20 timmar i korridorer i väntan på hjälp och en personal som sliter och kämpar, men allt för ofta får känna sig otillräcklig och stressad. Nyligen nåddes vi dessutom av att hyrkostnaderna för staffettläkeriet 2017 kommer att nå nya rekordnivåer.

Hör om vår kritik mot hur S-majoriteten sköter sjukvården i Norrbotten samt hur vi moderater ser på vad som behöver göras framåt. Vi presenterar bland annat en 120 miljoners satsning på primärvården och ett rejält omtag när det gäller personalen arbetsvillkor.

Läs om våra förslag:
http://norrbotten.se/publika/lg/verk/Kansli/Lfu/2017/Bilagor/170620-21/Moderaternas%20f%C3%B6rslag%20till%20Strategisk%20plan%202018-2020.pdf
Läs mer
Facebook

För att bättre ta kontroll över särskilt utsatta områden, öka tryggheten och se till att fler brott klaras upp föreslår Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson och ordförande i justitieutskottet, i dag i en intervju med TV4, en satsning som innebär att övervakningskameror kan komma på plats i Sveriges samtliga 23 särskilt utsatta områden.

Nyhetsartikel

Vårt samhällskontrakt bygger på att den som begår brott också ska möta konsekvenser. Lagstiftningen har släpat efter när det kommer till sexualbrott. Det vill vi förändra och presenterar i dag ett trygghetspaket med åtgärder, skriver Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé på Göteborgs-Postens debattsida.

Nyhetsartikel

Regeringen Löfven har duckat medan medierna presenterat det som hänt vid Transportstyrelsen med rent häpnadsväckande missförhållanden. Sveriges säkerhet har inte tagits på allvar och det är helt oacceptabelt. Statsministern och regeringens företrädare måste snarast kliva fram och berätta vad de känt till samt vad som gjorts för att begränsa skadorna, skriver Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, på Svenska Dagbladets debattsida.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Norrbotten Moderaterna i Norrbotten
Detta tornar mer och mer upp sig till en skandal av helt ofattbara proportioner.

Citat från K-G Bergström:

"Skulle någon enskild ha röjt liknande hemligheter till främmande makt, utgår jag från att vederbörande skulle ha fällts för spioneri, alltså olovlig underrättelseverksamhet. Det finns därför alla skäl till upprördhet.
Frågan handlar inte heller längre bara om vad närmast berörda statsråd gjort och inte gjort."
Läs mer
Facebook
Följ oss