Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration

Starta och växa

AKTUELLT
Visa:

Alliansen välkomnar statsminister Stefan Löfvens besked i dag att såväl infrastrukturminister Anna Johansson som inrikesminister Anders Ygeman nu lämnar regeringen. Båda statsråden har brustit i sitt ansvarstagande under säkerhetskrisen.

Nyhetsartikel

Säkerhetskrisen i Sverige innebär att såväl enskilda människors som rikets säkerhet riskerats. Regeringens arbete och ansvarstagande under hanteringen har varit mycket bristfälligt. Trots det allvarliga läget lyser det politiska ansvarstagandet från regeringen fortsatt med sin frånvaro. I dag presenterar Alliansens partiledare, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, därför att partierna gemensamt kommer att rikta misstroende mot de ansvariga statsråden Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Norrbotten Moderaterna i Norrbotten
Alliansens krav på misstroende mot Peter Hultqvist kvarstår.

Alliansen välkomnar statsminister Stefan Löfvens besked i dag att såväl infrastrukturminister Anna Johansson som inrikesminister Anders Ygeman nu lämnat regeringen. Båda statsråden har brustit i sitt ansvarstagande under säkerhetskrisen.

Trots att Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist har haft kännedom om bristerna i säkerheten hos Transportsstyrelsen sedan 2016 har de avstått från att informera statsministern och dela informationen till ansvarig minister Anna Johansson.

Regeringen har också avstått från att informera riksdagen om det som inträffat, detta trots att säkerhetsbristerna hos Transportsstyrelsen anses som allvarliga och påverkar såväl enskilda personer som rikets säkerhet.

Det är därför vår samlade bedömning att Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist har brustit i sitt ansvar genom hur de har agerat i samband med säkerhetskrisen.

Hanteringen av säkerhetskrisen visar även på stora brister i regeringens övriga arbete och ansvarstagande. Vi välkomnar därför att detta granskas även i riksdagens konstitutionsutskott.

Peter Hultqvist ansvarar för försvaret i regeringen. Trots att han, likt Anders Ygeman, fick information om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen i början av 2016 samt att dessa säkerhetsbrister ansågs som allvarliga så avstod Peter Hultqvist från att informera ansvarigt statsråd, statsministern och riksdagen. Dessa sakförhållanden har inte förändrats.

Grunden för vår begäran om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist kvarstår därför. I ljuset av att frågan nu gäller ett, i stället för som tidigare tre, statsråd finner vi det däremot inte längre befogat att begära extra riksdagssammanträde. Därför kommer vi inte framföra en sådan begäran utan yrka att frågan om misstroendeförklaring avgörs när riksdagen öppnar, om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)
Annie Lööf, partiledare (C)
Jan Björklund, partiledare (L)
Ebba Busch Thor, partiledare (KD)
Läs mer
Facebook

Regeringen Löfven har brustit i att säkra ett tryggt Sverige. Stora mängder sekretessbelagd information som i fel händer kan skada rikets säkerhet har via Transportstyrelsen, i strid med gällande lag, hamnat hos personer som ej säkerhetsprövats. Det har lett till en säkerhetskris som är både allvarlig och djup. 

Nyhetsartikel
Följ oss