AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Örebro län Moderaterna i Örebro län
GLÄDJANDE BESKED!?

Efter massiv kritik från bland annat Moderaterna har nu regionledningen beslutat att återöppna Karlskoga BB.

Tråkigt att det behövde gå så här långt men nu hoppas vi på att Socialdemokraterna menar allvar med de insatser som föreslås och att berörda invånare och personal kan känna trygghet och arbetsro.
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Örebro län Moderaterna i Örebro län
SÄNKT HASTIGHET DÅLIGT FÖR LANDSBYGDEN!

Förslaget om sänkt hastighet innebär längre restider för exempelvis arbetspendlande. Det är också fel att försämra för de som bor och verkar på landsbygden, säger Oskar Svärd med anledning av att samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län idag hanterade svaret till Trafikverket angående ny hastighetsbegränsning på väg 68, mellan väg 860 i Lindesberg till Västmanlands länsgräns.

Den nya hastighetsbegränsningen föreslås vara 80km/h istället för 90 km/h.

Moderaterna yrkade på att Region Örebro län skulle avstyrka Trafikverkets förslag om sänkt hastighet. Bilen behövs för en levande landsbygd och väg 68 är en logistiskt viktig väg för pendlare och godstransporter.

Vi måste sluta med att fördöma bilen och istället underlätta en omställning så vi får en fossilfri fordonsflotta framöver, avslutar Oskar.
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Örebro län Moderaterna i Örebro län
KARLSKOGA BB ÖPPNAR IGEN!

Glädjande beslut! Idag under Hälso- och sjukvårdsnämnden togs beslut att förlossningsverksamhet ska erbjudas vid både USÖ och Karlskoga lasarett och att berörda verksamheter ska involveras för att skyndsamt genomföra detta uppdrag.
Glad att kartläggningen som presenterats visar att det både är möjligt och rimligt att återöppna Karlskoga BB. Ett viktigt beslut för Västra länsdelen, för länets födande kvinnor och för att upprätthålla vårt avtal med region Värmland där många gravida kvinnor söker sig till Karlskoga. Nu har politiken tagit beslutet i en enig nämnd och nu är det upp till tjänstemännen att skyndsamt verkställa beslutet så att vi kan öppna upp Karlskoga BB igen. Moderaterna kommer att kontinuerligt följa upp ärendet på nämnden tills återöppning sker.
Läs mer
Facebook

Idag presenteras resultatet av moderaternas partiinterna provval till Riksdag och Region. Elisabeth Svantesson kom på första plats i provvalet till Riksdagen. Oskar Svärd kom på andra plats och Lotta Olsson på tredje plats.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Örebro län Moderaterna i Örebro län
Idag har Maria Stockhaus, ledamot i utbildningsutskottet besökt Örebro. Dagen började på universitetet där Maria tillsammans med Maria Haglund träffade rektor Johan Schnurer och samtalade kring lärarutbildningen.

Vidare på eftermiddagen besöktes Mellringeskolan för att lyssna till deras utvecklingsarbete - hur de lyckats gå från låga resultat med obehöriga elever till betydligt bättre på några år. Där medverkade även Oskar Svärd.
Läs mer
Facebook

Nomineringsstämma
Moderata Samlingspartiet i Örebro län
Fastställande av riksdagsvalsedel för
valet 2022

Lördag 27 november 2021
Conventum, lokalen Handskmakaren, ingång via Olof Palmes torg
Örebro

Nyhetsartikel
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Oskar Svärd
Kommunalråd Kumla kommun, Förbundsordförande
Mer om Oskar
Sebastian Cehlin
Oppositionsråd region Örebro län
Mer om Sebastian
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, Första vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Följ oss

 

Moderaterna i Örebro

Järntorgsgatan 3 70361 Örebro

019-611 41 84

orebro@moderaterna.se