Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:

Moderaterna har idag haft riksdagsgrupp och partistyrelsemöte. Där har jag mer i detalj beskrivit det förslag till ny regering, som jag häromdagen presenterade för mina partiledarkollegor i Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna, och som vi har diskuterat sedan dess. Alliansens partier får nu ta några dagar i lugn och ro för att pröva dessa frågor och inför tisdag ta ställning till om vi kan enas om att bilda en regering som står för Alliansens gemensamma politik.

Nyhetsartikel
Filmer
Nya Moderaterna i Jämtlands län Nya Moderaterna i Jämtlands län
Dags för en ny kriminalpolitik

Det är uppenbart att inte tillräckligt har gjorts för att bekämpa gängkriminaliteten. Bara i år har över 30 personer dödats till följd av skjutningar. Men nu finns det inte tid att diskutera vad som borde ha gjorts. Nu har Stefan Löfvens regering röstats bort och det är dags att forma en ny kriminalpolitik.

Det här arbetet behöver inte vara parti- eller blockskiljande. Alliansens samsyn på området är påtaglig och Moderaterna diskuterar gärna förslagen i en bredare kontext. I Danmark har olika regeringar lagt fram flera så kallade gängpaket med ett brett politiskt stöd. Det finns goda skäl att även Sverige står enat i kampen mot de kriminella gängen.

Den eskalerande gängbrottsligheten drabbar inte bara brottsoffren utan även samhället i stort. I otrygga och osäkra samhällen undermineras tilliten mellan medborgare och statsmakt. Det bekräftas också av en undersökning som Brå har gjort, vilken visar att nära 70 procent av de boende i utanförskapsområdena uppger att kriminella har en inverkan på området.

Så här kan det inte fortsätta. Före nästa val måste därför konkreta resultat ha uppnåtts på tre områden inom kriminalpolitiken.

För det första måste Polisen ha fått betydande resurstillskott så att målet om fler poliser blir verklighet. För det krävs höjda polislöner och en betald polisutbildning. Polisens ökade resurser ska också ha gett avtryck genom att fler poliser har blivit synliga på gator och torg.

För det andra ska fler gängmedlemmar och andra livsstilskriminella ha låsts in under en längre tid. Det kommer att kräva effektivare brottsbekämpande myndigheter samt att straffen för brott kopplade till organiserad brottslighet skärps. Vi vill se en fördubbling av straffen för vissa gängrelaterade brott och att dagens form av mängdrabatt slopas.

För det tredje måste polisen och de övriga rättsvårdande myndigheterna ha fått bättre verktyg till sitt förfogande i kampen mot gängen. Fler övervakningskameror ska ha satts upp på brottsutsatta platser och vi måste också ha stärkt det internationella samarbetet för att kunna slå mot de internationella nätverk som förser gängen med vapen och narkotika.

Vi är självklart öppna för fler konstruktiva förslag i kampen mot de kriminella gängen, men är angelägna om att arbetet måste börja omgående. Under de kommande fyra åren måste vi försvara samhällskontraktet mot hotet från gängkriminaliteten.

Saila Quicklund
Länsförbundsordförande, Riksdagsledamot (M)

Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M)
Läs mer
Facebook
Filmer

"Idag har Centerpartiet och Liberalerna gett mig beskedet att de i nuläget säger nej till Moderaternas förslag kring hur Sverige kan få en regering som kan genomföra alliansens gemensamma politik. Det beklagar jag.

Nyhetsartikel
Följ oss

Kontaktuppgifter
Moderaterna i Jämtlands län
Bangårdsgatan 2
831 34 Östersund
jamtland@moderaterna.se
063-51 12 19

Partiombudsman i Jämtlands län,
Chefsombudsman Region Norr:
Jananders Mattsson
070- 563 40 40
jananders.mattsson@moderaterna.se