Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Filmer

Integrationen är en ödesfråga. Den påverkar nästan alla politikområden: jobben, skolan, bidragen, kriminaliteten och barns möjligheter till en bättre framtid. För två år sedan tillsatte Moderaterna en egen integrationskommission för att ta fram konkreta och genomgripande förslag för att vända på utvecklingen. I dag presenterar Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson de första förslagen från integrationskommissionens slutrapport. Reformer för fler jobb, ökad självförsörjning och en bättre integration. Och ett nytt mått för att mäta integration – ”självförsörjning” – i Sverige ska man försörja sig själv.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Jämtlands län Moderaterna i Jämtlands län
Imorgon tisdag 24/9 kl 13.00 kommer Saila Quicklund riksdagsledamot Jämtlands län och hennes riksdagskollega Jan Ericsson att debattera bensinskatten med dess konsekvenser för landsbygden, mot finansminister Magdalena Andersson. Följ riksdagsdebatten via SVT Forum.
Läs mer
Facebook
Filmer

Att svenska företag som behöver spetskompetens ska kunna söka den även från andra länder är en självklarhet och något vi ska slå vakt om. Samtidigt kommer arbetslösheten vara en av Sveriges riktigt stora utmaningar kommande år. Genom ett högre lönekrav för arbetskraftsinvandring och en bidragsreform som alltid gör det lönsamt att jobba kan den arbetskraft som redan finns i Sveriges bättre tas tillvara.

Nyhetsartikel
Följ oss

Kontaktuppgifter
Moderaterna i Jämtlands län
Bangårdsgatan 2
831 34 Östersund
jamtland@moderaterna.se
063-51 12 19

Partiombudsman i Jämtlands län,
Chefsombudsman Region Norr:
Jananders Mattsson
070- 563 40 40
jananders.mattsson@moderaterna.se