Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:
Nya Moderaterna i Jämtlands län Nya Moderaterna i Jämtlands län
Äntligen! Trots tuffa debatter och raljerande uttalanden av bl.a. RF ordf Björn Eriksson har nu riksidrottsstämman beslutat att inrätta en barnombudsman. Riksdagsledamot Saila Quicklund är inte helt nöjd med utfallet, då hon vill se att en "oberoende" organisation/ person får detta viktiga uppdrag och det handlar självklart om idrottens trovärdighet. Patrik Sjöberg och Saila Quicklund har tillsammans drivit dessa frågor offensivt och nu blev det en "delseger" för dem, men framför allt för barn och ungdomar inom idrottsrörelsen.

Lägg därtill att RF stämman också beslutade att se över den preskriptionstid för anmälan ( 2 mån), vilket de också har kämpat för! Ett stort varmt tack till alla idrottslegender,specialidrottsförbund, media och privatpersoner som stöttat arbetet! Kampen för en trygg idrott (och samhället i stort) fortsätter!

Följande idrottslegender skrev snabbt under förslaget om en barnidrottsombudsman:
Börje Salming
Björn Ferry, Heidi Andersson, Mattias Andersson,
Markus Hellner
Per Fosshaug
Douglas Murray
ÖFK Östersunds fotbollsklubb
HK Varberg ( Handboll)
Anna-Karin Zedek
Lisa Norden
Martin Lidberg
Mattias Fredriksson
Johanna Ojala
Bernt Johansson
Susanne Gunnarsson
Kajsa Bergqvist
Mikaela Lauren
Louise Karlsson
Mikael Tellqvist
Staffan Kronwall
Tommy Söderström
Carolina Seger
Magdalena Forsberg, Daniel Alfredsson
Stort!
Läs mer
Facebook
Filmer
Filmer
Följ oss

Kontaktuppgifter
Moderaterna i Jämtlands län
Bangårdsgatan 2
831 34 Östersund
jamtland@moderaterna.se
063-51 12 19

Partiombudsman i Jämtlands län,
Chefsombudsman Region Norr:
Jananders Mattsson
070- 563 40 40
jananders.mattsson@moderaterna.se