Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:
Filmer
Filmer
Nya Moderaterna i Jämtlands län Nya Moderaterna i Jämtlands län
Moderaternas norrlandskonferens i Luleå. Ca 150 moderater fr Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten samlas under tre dagar för att diskutera politik! Linda Frohm ordf N- botten inleder och Karin Julin riksorg talar just nu om: "Mot valet 2018".
Läs mer
Facebook
Nya Moderaterna i Jämtlands län Nya Moderaterna i Jämtlands län
Länets moderater har idag tagit farväl av vår kära vän och partikollega Leif Nord.fd kommunalråd i Åre. Leif var en kunnig och kompetent politiker som prioriterade samarbete och breda överenskommelser. Men framförallt var han en varm medmänniska med stor empati och närvaro i nuet och tog sig tid att lyssna. Vi saknar hans varma personlighet.
Tack Leif för god vänskap och goda insatser under många år.
Vi saknar dig.
Läs mer
Facebook
Följ oss

Kontaktuppgifter
Moderaterna i Jämtlands län
Bangårdsgatan 2
831 34 Östersund
jamtland@moderaterna.se
063-51 12 19

Partiombudsman i Jämtlands län,
Chefsombudsman Region Norr:
Jananders Mattsson
070- 563 40 40
jananders.mattsson@moderaterna.se