AKTUELLT
Visa:
Filmer
Moderaterna i Jönköpings Län Moderaterna i Jönköpings Län
STOPPA RÅNVÅGEN MOT UNGA 😡
Allt fler utsätts för personrån i Sverige. Mest drabbade är våra unga mellan 16-19 år.

De allra flesta rånen sker på allmänna platser som gator, torg, parker eller liknande.

Det handlar om brott som är ofta sätter djupa spår hos den som drabbas. Även föräldrar, vänner, skolkamrater och andra unga berörs. Samtidigt är det bara hälften av personrånen anmäls och allt för många av brotten förblir ouppklarade.

Moderaterna har flera konkreta förslag för att stoppa rånvågen:
1. Straffen för rån behöver skärptas. Idag är det lägsta straffet för rån ett års fängelse. Vi vill höja det till lägst ett år och sex månader.
2. Satsa på fler civila poliser för att bättre kunna övervaka riskmiljöer. Polisen bör fokusera särskilt på så kallade hot spots, platser och tider där personrån begås i hög utsträckning.
3. Ökade möjligheter för polisen att vid behov kunna publicera bilder på gärningsmän.
4. Resurser för en fyrdubbling av polisens kameraövervakning i syfte att klara upp fler brott och öka tryggheten.
5. Mer anpassade och ändamålsenliga åtgärder för unga lagöverträdare under 15 år. Omhändertagande med stöd av lagen om vård av unga bör bli aktuellt i fler fall.

Regeringen har tappat kontrollen. Det är dags att vi tar tillbaka den.

Läs mer om statistiken på Brottsförebyggande rådet (BRÅ): https://www.bra.se/s…/statistik-utifran-brottstyper/ran.html
Läs mer
Facebook
Filmer