Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT

I dag presenterar regeringen sin vårproposition och vårändringsbudget. Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, konstaterade på en pressträff under förmiddagen att det har varit sju förlorade år med Stefan Löfven. Moderaterna erbjuder en politik för att vända utvecklingen, genom att pressa tillbaka arbetslösheten, bekämpa kriminaliteten och förbättra integrationen.

Nyhetsartikel

Idag presenterar Moderaternas mediepolitiska arbetsgrupp sin slutrapport med reformförslag för den svenska mediepolitiken. Knappast något område har förändrats snabbare av digitaliseringen än medierna. Det goda är att fler har kunnat göra sin röst hörd när det offentliga samtalet breddats. Samtidigt har traditionella medier hamnat i kris och en allt större del av mediemarknaden styrs av företag med ursprung i USA och Kina. Det ställer krav på en modern mediepolitik som förmår att värna såväl den teknologiska utvecklingen, mångfalden och den journalistiska friheten.

Nyhetsartikel

Sverige plågas av allvarlig brottslighet på bred front – allt ifrån omfattande brott mot välfärdsystemen till våldsam gängkriminalitet som utövar makt över hela stadsdelar. Moderaterna presenterar därför ett nytt åtgärdspaket för att strypa finansieringen av organiserad brottslighet och stoppa stölderna från välfärdsystemen.

Nyhetsartikel

I dag höll Ulf Kristersson tal på Sverigemötet. Ett digitalt möte för moderater i hela landet. I talet betonade han att Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik – med kraft att leda Sverige. Moderaterna vill bilda nästa regering för att genomföra politiska reformer som vi verkligen tror på.

Nyhetsartikel

Den 5 juni höll Ulf Kristersson tal på Järvaveckan. Det handlade om Sverige som möjligheternas land, där man kan börja med nästan ingenting och ta sig hur långt som helst. Där kunskap och hårt arbete ska avgöra hur det går. I dag lever Sverige inte upp till det löftet – men det går att vända utvecklingen. Moderaterna kommer sätta Sverige på en ny kurs.

Nyhetsartikel

Idag är det den internationella kvinnodagen. En absolut grundbult i ett jämställt Sverige där män och kvinnor har möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor är att kvinnor kan känna samma fysiska trygghet som män. Det är dags att med krafttag agera mot all typ av brottslighet i samhället, inkluderat sexualbrott. Det är en självklarhet att kvinnor och män ska kunna röra sig fritt i samhället utan att behöva oroa sig för att utsättas för brott.

Nyhetsartikel

Idag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson slutrapporten från Moderaternas integrationskommission med 100 konkreta förslag för en ny integrationspolitik. Målet är att invandringen sammantaget ska vara bra för Sverige. Integrationspolitiken måste löpande utvärderas mot två mått: hur många är självförsörjande och hur många talar användbar svenska.

Nyhetsartikel