Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT

Moderaterna vill genomföra ett nytt markförsäljningprogram för Sveaskog. Genom att ge fler människor möjlighet att äga skogsmark stärker vi förutsättningarna för människor att bo och verka på landsbygden. Med fler skogsägare som långsiktigt förvaltar sin egen skog kan en hög virkesproduktion kombineras med värnandet av värdefull natur och den biologiska mångfalden i hela landet.

Nyhetsartikel

Idag presenterade Maria Malmer Stenergard åtta förslag för att fler utvisningar ska genomföras. Det ska inte gå att leva i Sverige utan tillstånd. Genom utökat samarbete, fler befogenheter och nya verktyg ska den reglerade invandringen upprätthållas.

Nyhetsartikel

Sverige står inför den största massvaccineringen i modern historia. Nu måste regeringen presentera en konkret plan där det framgår exakt vem som har ansvar för exakt vad. Vårens orimligt långsamma coronatestning får inte upprepas, skriver Ulf Kristersson i Dagens industri.

Nyhetsartikel

Islamism är ett allvarligt hot mot vårt sätt att leva i Sverige och övriga Europa. Här finns inget utrymme för otydlighet: det öppna samhället måste försvaras. Moderaterna presenterar nu ett samlat åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islam i Sverige, skriver Ulf Kristersson på DN Debatt.

Nyhetsartikel

Idag presenterades Moderaternas budget av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Moderaterna säger nej till regeringens 105 miljarder långa önskelista. I stället lägger vi fram ett samlat alternativ med större resurser till rättsväsendet, en politik som minskar arbetslösheten och en krisbuffert för tuffare tider.

Nyhetsartikel

Nedskräpning skapar otrygghet i stadsmiljön och människors närområden, påverkar djurlivet negativt och förgiftar haven. Därför föreslår Moderaterna åtgärder för att minska nedskräpningen i Sverige:

Nyhetsartikel

I dag presenterade idéprogramsgruppen sitt förslag till nytt moderat idéprogram. Under rubriken ”Frihet och ansvar” har de tagit fram ett program i syfte att formulera Moderaternas idéer för vår tid. Nu kommer programförslaget gå på remiss till alla moderata länsförbund.

Nyhetsartikel