Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT

Ulf Kristerssons talade om hur Moderaterna vill få ordning på Sverige. Kristersson talade om reformer mot brottsligheten, åtgärder för att bekämpa långtidsarbetslösheten och om hur Sverige kan bli bäst i världen på omställning och grön tillväxt.

Nyhetsartikel

I kväll höll Ulf Kristersson sitt digitala Almedalstal. Han sade att Sverige är ett fantastiskt land. Men också att vi kan bli ett ännu bättre land än i dag. Politiken behöver ta sig samman, och göra det som krävs. Den måste ta tag i problemen och ta fasta på möjligheterna. Sverige kan inte vänta. Ingen uppgift är lika stor som att krossa de kriminella gängen och ta tillbaka kontrollen.

Nyhetsartikel

I förra veckan skedde fyra skjutningar i Stockholm inom loppet av några timmar. Dagen efter skedde ytterligare skjutningar. Trots att situationen är utom kontroll så säger regeringen nej till flera av Moderaternas förslag för att stoppa skjutningarna. Nu kallar vi justitieministern och inrikesministern till riksdagen.

Nyhetsartikel

I dag höll partiledare Ulf Kristersson sitt sensommartal i Strängnäs. Han sade att Sverige ska få en ny kurs, ny regering och ett nytt hopp. Sverige ska vara ett land med jämlikhet, fyllt av framåtanda och sammanhållning. I dag är det många som tvivlar. Sommaren blev den blodigaste i modern svensk historia. Arbetslösheten når rekordnivåer. Och Sverige missar klimatmålen. Så här kan vi bara inte ha det. Vi ska få ordning på Sverige.

Nyhetsartikel

Tidningsutdelare ska inte behöva bära överfallslarm. Butiksägare ska inte behöva lägga ned sina verksamheter på grund av hot och utpressning. Hårt arbetande människor ska inte terroriseras av kriminella. Nu får vi ordning på Sverige.

Nyhetsartikel

I dag presenterade regeringen sin budgetproposition. Elisabeth Svantesson konstaterar att budgeten misslyckas med att ta tag i Sveriges problem. Det är inte en budget som får ordning på Sverige. Det är mer av samma politik, som lett till rekord i dödsskjutningar och en rekordhög långtidsarbetslöshet.

Nyhetsartikel

Återvändande IS-terrorister ska kartläggas och punktmarkeras. Innan detta kan ske kräver Moderaterna att regeringen och myndigheterna stoppar allt arbete med att bistå IS-terrorister att komma till Sverige.

Nyhetsartikel

Moderaterna presenterar idag en ny reformagenda för klimatet, med målet att ställa om samhället. Den omfattar nio förslag på nationell och global nivå inom energiområdet samt industrins och transporternas omställning.

Nyhetsartikel