Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT

Idag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson slutrapporten från Moderaternas integrationskommission med 100 konkreta förslag för en ny integrationspolitik. Målet är att invandringen sammantaget ska vara bra för Sverige. Integrationspolitiken måste löpande utvärderas mot två mått: hur många är självförsörjande och hur många talar användbar svenska.

Nyhetsartikel

Att svenska företag som behöver spetskompetens ska kunna söka den även från andra länder är en självklarhet och något vi ska slå vakt om. Samtidigt kommer arbetslösheten vara en av Sveriges riktigt stora utmaningar kommande år. Genom ett högre lönekrav för arbetskraftsinvandring och en bidragsreform som alltid gör det lönsamt att jobba kan den arbetskraft som redan finns i Sveriges bättre tas tillvara.

Nyhetsartikel

Den fria aborträtten har ett mycket starkt stöd i Sveriges riksdag och hos svenska folket. För Moderaterna är det fundamentalt: reproduktivt självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet, och helt avgörande för ett jämställt samhälle. Men vi har också ett ansvar att följa utvecklingen och se till att regelverket fungerar på bästa möjliga vis.

Nyhetsartikel

I dag presenterar regeringen sin vårproposition och vårändringsbudget. Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, konstaterade på en pressträff under förmiddagen att det har varit sju förlorade år med Stefan Löfven. Moderaterna erbjuder en politik för att vända utvecklingen, genom att pressa tillbaka arbetslösheten, bekämpa kriminaliteten och förbättra integrationen.

Nyhetsartikel

Integrationen är en ödesfråga. Den påverkar nästan alla politikområden: jobben, skolan, bidragen, kriminaliteten och barns möjligheter till en bättre framtid. För två år sedan tillsatte Moderaterna en egen integrationskommission för att ta fram konkreta och genomgripande förslag för att vända på utvecklingen. I dag presenterar Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson de första förslagen från integrationskommissionens slutrapport. Reformer för fler jobb, ökad självförsörjning och en bättre integration. Och ett nytt mått för att mäta integration – ”självförsörjning” – i Sverige ska man försörja sig själv.

Nyhetsartikel

Regeringens krisledning har inte fungerat under coronakrisen. Senfärdighet och passivitet präglar Stefan Löfvens regering. Om det blir så här när en oförutsägbar civil kris drabbar landet – vad händer då vid ett avsiktligt fientligt angrepp?

Nyhetsartikel

Idag är det den internationella kvinnodagen. En absolut grundbult i ett jämställt Sverige där män och kvinnor har möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor är att kvinnor kan känna samma fysiska trygghet som män. Det är dags att med krafttag agera mot all typ av brottslighet i samhället, inkluderat sexualbrott. Det är en självklarhet att kvinnor och män ska kunna röra sig fritt i samhället utan att behöva oroa sig för att utsättas för brott.

Nyhetsartikel

I dag höll Ulf Kristersson tal på Sverigemötet. Ett digitalt möte för moderater i hela landet. I talet betonade han att Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik – med kraft att leda Sverige. Moderaterna vill bilda nästa regering för att genomföra politiska reformer som vi verkligen tror på.

Nyhetsartikel