Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT

I kväll höll Ulf Kristersson sitt digitala Almedalstal. Han sade att Sverige är ett fantastiskt land. Men också att vi kan bli ett ännu bättre land än i dag. Politiken behöver ta sig samman, och göra det som krävs. Den måste ta tag i problemen och ta fasta på möjligheterna. Sverige kan inte vänta. Ingen uppgift är lika stor som att krossa de kriminella gängen och ta tillbaka kontrollen.

Nyhetsartikel

Den 5 juni höll Ulf Kristersson tal på Järvaveckan. Det handlade om Sverige som möjligheternas land, där man kan börja med nästan ingenting och ta sig hur långt som helst. Där kunskap och hårt arbete ska avgöra hur det går. I dag lever Sverige inte upp till det löftet – men det går att vända utvecklingen. Moderaterna kommer sätta Sverige på en ny kurs.

Nyhetsartikel

Idag presenterar Moderaternas mediepolitiska arbetsgrupp sin slutrapport med reformförslag för den svenska mediepolitiken. Knappast något område har förändrats snabbare av digitaliseringen än medierna. Det goda är att fler har kunnat göra sin röst hörd när det offentliga samtalet breddats. Samtidigt har traditionella medier hamnat i kris och en allt större del av mediemarknaden styrs av företag med ursprung i USA och Kina. Det ställer krav på en modern mediepolitik som förmår att värna såväl den teknologiska utvecklingen, mångfalden och den journalistiska friheten.

Nyhetsartikel

I dag presenterar regeringen sin vårproposition och vårändringsbudget. Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, konstaterade på en pressträff under förmiddagen att det har varit sju förlorade år med Stefan Löfven. Moderaterna erbjuder en politik för att vända utvecklingen, genom att pressa tillbaka arbetslösheten, bekämpa kriminaliteten och förbättra integrationen.

Nyhetsartikel

Sverige plågas av allvarlig brottslighet på bred front – allt ifrån omfattande brott mot välfärdsystemen till våldsam gängkriminalitet som utövar makt över hela stadsdelar. Moderaterna presenterar därför ett nytt åtgärdspaket för att strypa finansieringen av organiserad brottslighet och stoppa stölderna från välfärdsystemen.

Nyhetsartikel