18 juni, 2021

Moderatkvinnornas stämma 2021

”Tack så jättemycket för förtroendet att få fortsätta jobba för ett mer jämställt Sverige tillsammans med den nyvalda styrelsen” säger Josefin Malmqvist, omvald ordförande för Moderatkvinnorna.

Den 22-23 maj gick Moderatkvinnornas årliga stämma av stapeln. Stämman beslutade om ett stort antal reformer för ett mer jämställt Sverige och en ny styrelse för verksamhetsåret valdes med Josefin Malmqvist i spetsen.

Ny politik

Stämman beslutade om ett flertalet förslag för ett mer jämställt Sverige. Ett urval av reformer för ett jämställt Sverige som stämman beslutade om:

• Pensionen ska ingå vid skilsmässa och den intjänade pensionen ska automatiskt delas vid föräldraledighet och VAB.

• Bostadsbidraget bör ersättas med extra barnbidrag till ensamstående föräldrar och flerbarnstillägget bör tas bort och istället bör ett förstärkt jobbskatteavdrag införas.

• Barnomsorg ska vara tillgängligt från 6 månaders ålder, istället för som idag från 1 års ålder. 

• Inför 90 reserverade dagar med föräldrapenning, också för de som saknar sjukpenninggrundande inkomst.

• Alla dagar med föräldrapenning görs till dubbeldagar, så båda föräldrarna kan vara hemma samtidigt.

• Inför sorgepeng med 3 dagars ersättning till en kvinna som får missfall, ersättningen ska även gälla hennes eventuella partner.

• Inför rätt till fysisk träning på arbetstid för medarbetare inom vård och omsorgsverksamhet.

• Mer undervisning i privatekonomi i skolan.

• Barn till föräldrar i etableringsfasen ska delta i språkförskola från 1 års ålder.

Förslagen om att underlätta för fler att dela på pensionen fick stor uppmärksamhet både i traditionella och sociala medier. Nedan följer ett urval av de artiklar som skrivits om förslagen.

Läs intervjun i Dagens Industri med ordförande Josefin Malmqvist om förslagen här.

Läs Dagens Nyheters ledarsida om förslagen här.

Läs Göteborgs Postens ledarsida om förslagen här.

Läs intervju i ETC om förslagen, och vad S och C tycker här.

Läs Norrköpings tidnings ledarsidan om förslagen här.

Ny styrelse

Under Moderatkvinnornas stämma valdes en ny styrelse för Moderatkvinnorna för verksamhetsåren 2021/2023.

Till ordförande för Moderatkvinnorna omvaldes Josefin Malmqvist. Se livesändningen av Josefin Malmqvist tacktal här.

Till förste vice ordförande valdes Annsofie Thuresson och till andre vice ordförande omvaldes Anna-Lena Holberg. Till ledamöter valdes Johanna Hornberger, Caroline Högström, Marie Oudin, Elin Petersson, Johanna Rantsi, Joanna Sjölander och Åsa Ågren Wikström.

Ta ställning och dela artikeln