En stark röst för ett jämställt Sverige.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men på vissa områden går nu utvecklingen åt fel håll. Otryggheten växer och hedersförtrycket ökar.

Kvinnor arbetar fortfarande mindre än män och äger hälften så mycket som män. det begränsar kvinnors frihet.

Jämställdhet för oss är att alla ska ha samma valmöjligheter i livet, inte att vi alla ska göra samma livsval. Därför är vår utgångspunkt att bekämpa de ofriheter som begränsar kvinnor idag. Moderaterna är Sveriges främsta parti för den som bryr sig om jämställdhet i samhället och varje människas frihet att forma sitt eget parti.

Arbetslinjen är nyckeln till ett jämställt samhälle.
Arbetslinjen, en fråga om både frihet och jämställdhet. När kvinnor arbetar och tjänar egna pengar ökar självbestämmandet. Jämställdhet är också bra för samhället. Om kvinnor skulle arbeta i samma utsträckning som män skulle Sveriges BNP öka med över 400 miljarder kronor på ett år. Det motsvarar ungefär 40 procent av Sveriges statsbudget eller mer än 7 gånger försvarsanslagen. Kvinnor står fortfarande för en större dela v det obetalda hemarbetet, vilket gör att fler kvinnor än män går ner i arbetstid. Det påverkar lönen, karriären och den framtida pensionen. det ska därför löna sig mer att arbeta.

Vi vill:
– Sänka skatten med tonvikt på låga inkomster. Arbete ska alltid löna sig.

– Utveckla RUT-avdraget, så att fler kvinnor får ihop vardagen och nya företag startas.

– Fler karriärvägar för kvinnor och satsningar på kvinnors företagande.

– Sänkt straffskatt på högre utbildning, så att fler kvinnor utbildar sig och spräcker glastaken.

Integration är vägen till egenmakt.
När utanförskapet biter sig fast drabbas kvinnorna hårdast. Enbart varannan utomeuropeiskt född kvinna jobbar. Bland kvinnor med låg utbildningsnivå har inte ens en tredjedel jobb. Många kvinnor förbjuds att delta i det svenska samhället genom normer och värderingar från forna hemländer. Sverige måste stå upp för dessa kvinnor och flickor så att fler får möjlighet att starta sitt nya liv här i Sverige – fritt från förtryck och med frihet att skapa ett självständigt liv.

Vi vill:
– Införa bidragstak och aktivitetskrav för alla med bidrag, så att arbete alltid lönar sig.

– Reformera samhällsorienteringen för nyanlända med fler timmar och avslutade examination.

– Införa en kvalificering genom arbete för att få full föräldrapenning och krav på deltagande i svenskaundervisning under föräldraledigheten.

– Bekämpa hedersförtrycket genom nya brottsrubriceringar och skärpta straff.

Ett tryggt Sverige för alla.
Våldtäktsanmälningarna öker. Våld i nära relationer med dödlig utgång ökar. Nästan 4 av 10 flickor känner oro att utsättas för överfall eller misshandel. Nästan lika många väljer en annan väg eller färdsätt hem på grund av oro att utsättas för brott. Unga kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat med 360 procent under den socialdemokratiska regeringen. Ändå är det bara 5 av 100 våldtäkter som klaras upp.Det är ett svek mot de kvinnor som får leva med känslan av att inte ha någon på sin sida.

Vi vill:
– Skärpa straffen och ta bort preskriptionstiden för våldtäkt.

– 10.000 fler polisanställda och bättre utredningsresurser.

– Underlätta utvisning ur landet när gärningsmannen saknar svenskt medborgarskap.

– Inrätta grupper specialiserade på sexualbrott i alla polisregioner.