En stark röst för ett jämställt Sverige.

Otryggheten växer och hedersförtrycket ökar. Kvinnor arbetar dessutom fortfarande mindre än män och äger hälften så mycket som män.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men på vissa områden går nu utvecklingen åt fel håll. Jämställdhet för oss är att alla ska ha samma valmöjligheter i livet, inte att vi alla ska göra samma livsval. Därför är vår utgångspunkt att bekämpa de ofriheter som begränsar kvinnor idag.

Moderaterna är Sveriges främsta parti för den som bryr sig om jämställdhet i samhället och varje människas frihet att forma sitt eget liv.

Arbetslinjen är nyckeln till ett jämställt samhälle.
Arbetslinjen, en fråga om både frihet och jämställdhet. När kvinnor arbetar och tjänar egna pengar ökar självbestämmandet. Jämställdhet är dessutom bra för samhället i stort. Om kvinnor skulle arbetat i samma utsträckning som män skulle Sveriges BNP öka med över 400 miljarder kronor på ett år. Kvinnor står fortfarande för en större delar av det obetalda hemarbetet, vilket gör att fler kvinnor än män går ner i arbetstid. Det påverkar lönen, karriären och den framtida pensionen. Kvinnor har idag i genomsnitt en tredjedel lägre pension än män. Det måste löna sig mer att arbeta.

Vi vill:
– Sänka skatten mest för de med låga inkomster. Arbete ska alltid löna sig.

– Utveckla RUT-avdraget. På så sätt får råd att köpa in avlastning till det obetalda hemarbetet, och fler företag startas.

– Underlätta för fler par att dela på pensionen och låt mer av pensionen ingå vid bodelning.

– Öka lönespridningen i offentlig sektor. Ansträngning ska alltid löna sig, även inom kvinnodominerade yrken.

Integration är vägen till egenmakt.
När utanförskapet biter sig fast drabbas kvinnorna hårdast. Enbart varannan utomeuropeiskt född kvinna jobbar. Bland kvinnor med låg utbildningsnivå har inte ens en tredjedel jobb. Många kvinnor förbjuds att delta i det svenska samhället genom normer och värderingar från forna hemländer. Sverige måste stå upp för dessa kvinnor och flickor så att fler får möjlighet att starta sitt nya liv här i Sverige – fritt från förtryck och med frihet att skapa ett självständigt liv.

Vi vill:
– Införa bidragstak och aktivitetskrav för alla med bidrag, så att arbete alltid lönar sig.

– Reformera samhällsorienteringen för nyanlända med fler timmar och avslutande examination.

– Tillgång till välfärden ska ske i takt med att man jobbar och betalar skatt. Begränsa föräldrapenningen för den som inte jobbar.

– Bekämpa hedersförtrycket genom nya och skärpta straff samt förebyggande arbete i alla kommuner.

Ett tryggare Sverige för alla.
Våldtäktsanmälningarna ökar. Våld i nära relationer med dödlig utgång ökar. Nästan 4 av 10 flickor känner oro att utsättas för överfall eller misshandel. Nästan lika många väljer en annan väg eller färdsätt hem på grund av oro att utsättas för brott. Unga kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat med 360 procent under den socialdemokratiska regeringen. Ändå är det bara 5 av 100 våldtäkter som klaras upp. Det är ett svek mot de kvinnor som får leva med känslan av att inte ha någon på sin sida.

Vi vill:
– Skärpa straffen för våldtäkt.

– Ge fler brottsoffer upprättelse. Höj skadestånden och utöka möjligheten till målsägandebiträde.

– Personer som saknar svenskt medborgarskap och begår grova brott ska utvisas.

– Inför möjlighet att utdöma vistelseförbud för gärningspersonen vid våld mot närstående. Det ska vara gärningspersonen som flyttar, inte offret.  

En jämställd sjukvård.
Att kvinnor och män får en likvärdig vård borde vara en självklarhet i ett av världens mest jämställda länder. Tyvärr ser det inte ut så idag. Sverige har när det gäller förlossningsskador tidigare legat på en hög nivå i internationella jämförelser och kvinnors sjukdomar har både inom forskning och i det kliniska arbetet under lång tid varit eftersatt. Vi har dessutom en abortlagstiftning som inte uppdaterats på 45 år. Då handlade varje abort om ett kirurgiskt ingrepp, idag är 9 av 10 aborter medicinska. Sverige behöver en mer jämställd sjukvård.

Vi vill:
– Avsätta mer pengar till forskning om kvinnors hälsa.

– Inför nationella riktlinjer om förlossningsvården och eftervården.

– Utbilda fler barnmorskor.

– Modernisera abortlagstiftningen så att den är anpassad utefter de medicinska framsteg som gjorts.

Läs mer om förslagen i Moderatkvinnornas reformarbete och valmanifest.