Moderaterna i utlandet är ett nätverk med aktiva föreningar runt om i hela världen. 
Syftet är att stärka Moderaternas arbete i utlandet, bidra till att utlandsföreningarna blir fler och större och att fler utlandssvenskar väljer att rösta - och att rösta moderat. 

Ordförande för Moderater i utlandet är riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld. Övriga styrelseledamöter är Hans Wallmark, Tina Ghasemi, Michael Svensson, Isabella Hökmark, Gustaf Göthberg och Anders Hedman.

Kontaktuppgifter

Christian Holm Barenfeld, ordförande Moderater i Utlandet
Mail: christian.holm.barenfeld@moderaterna.se
Telefon: 08-786 42 28