Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Jobb och integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Västerbotten Moderaterna i Västerbotten
KORTA VÅRDKÖERNA!

Sedan 2014 har vårdköerna fördubblats i Västerbotten. Så kan vi inte ha det! När du är sjuk ska du få vård – inte en kölapp.

? Återinför den framgångsrika kömiljarden. Den ska omfatta fler områden och utökas till tre miljarder. Dessutom vill vi införa en lokal ”kömiljard” för att ytterligare korta vårdköerna i länet utöver den nationella kömiljarden.
Läs mer
Facebook
Filmer
Filmer
Moderaterna i Västerbotten Moderaterna i Västerbotten
DAGS ATT INFÖRA FAST LÄKARKONTAKT PÅ RIKTIGT

? Gruppen mest sjuka äldre skickas idag runt i vården till stort lidande och höga kostnader!

? Många upplever också att det är jobbigt och otryggt att behöva träffa en ny läkare varje gång man behöver ta sig till hälsocentralen.

? Vi vill därför ge alla en vård med fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam!

Tycker du att fast läkarkontakt är en bra idé? Gilla, dela och kommentera! ?
Läs mer
Facebook

Att vårda grundlagen är avgörande i ett land där rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla lika för alla. I dag presenterar därför Gunnar Strömmer, partisekreterare, och Andreas Norlén, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, förslag till en ny grundlagsutredning. Syftet är att stärka individens rätt och rättsstaten.

Nyhetsartikel

Imorgon, onsdagen den 20 juni, presenterar partisekreterare Gunnar Strömmer och Andreas Norlén, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, förslag om en ny grundlagsreform för att bl.a. stärka domstolarnas oberoende och skyddet för individens fri- och rättigheter.

Pressrelease
Följ oss

Kontaktuppgift;

Moderaterna i Västerbotten

Kungsgatan 42
903 25 Umeå

tel. 090-142045

Partiombudsman: Anna-Karin Nilsson

anna-karin.nilsson@moderaterna.se