Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:
Filmer
Moderaterna i Västerbotten Moderaterna i Västerbotten
Västerbottens vårdköer blir allt längre! ?

I dagens Folkbladet rapporterar man om att landstinget i Västerbotten har längst vårdköer till hälsocentralerna i hela landet. Socialdemokraternas ansvariga landstingsråd svarar med, att den lagstadgade vårdgarantin som ska garantera hur lång tid det är rimligt att vänta på vård, kanske borde avskaffas.

Vi tänker inte som S ignorera problemet. Vi vill halvera vårdköerna och återinföra kömiljarden för att man ska få vård inte en kölapp när man är sjuk! ?
Läs mer
Facebook
Filmer

Under torsdagen höll Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson och Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson, ett seminarium om hur vi kan främja tillväxten av delningsekonomin i Sverige. Representanter från politiken, näringslivet och branschen diskuterade delningsekonomi generellt och vilka vägar Sverige måste ta, med Moderaternas rapport om delningsekonomi som utgångspunkt.

Nyhetsartikel

Centralisering av makt till EU är inte lösningen på Europas sociala problem eller hur vi får fler och tryggare jobb. Risken är bety­dande att EU:s Göteborgsmöte blir en förevändning för länder att inte själva, natio­nellt, göra det som behövs, skriver Ulf Kristersson och Karin Enström, utrikespolitisk talesperson, på Svenska Dagbladets debattsida.

Nyhetsartikel
Följ oss

Kontaktuppgift;

Moderaterna i Västerbotten

Kungsgatan 42
903 25 Umeå

tel. 090-142045

Partiombudsman: Anna-Karin Nilsson