Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:

Idag jultalade Ulf Kristersson i Stockholm. Talet handlade dels om de problem och utmaningar som Sverige står inför just nu – och som en ny, reforminriktad regering behöver ta tag i. Men talet handlade också om de långa linjerna i svensk politik och om de liberalkonservativa svaren på vår tids framtidsfrågor.

Nyhetsartikel
Filmer
Moderaterna i Västerbotten Moderaterna i Västerbotten
Rädda vår valfrihet- Rädda LOV

😡 S och V vill ta bort din rätt att välja vård, skola och omsorg.

Vi vill att vår välfärd ska vara skattefinansierad och att du ska ha rätt att välja var dina barn ska gå i skola, vem som ska komma hem till dig och utföra hemtjänst.

Kommunpampar ska inte välja vad och vem som är bäst för dig, det har du din fulla rätt att göra själv så länge vi Moderater får vara med och bestämma.

Vi Moderater står upp för att kvalitet ska vara ledordet inte driftsform.

Vi Moderater står upp för att väfärden ska betalas tillsammans via skatten. Våra skattepengar ska användas på bästa sätt för att vi ska få så mycket välfärd som möjligt för våra skattepengar. Det är inte vinster i välfärden som ska stoppas utan förluster i välfärden och kommunpampar som vill bestämma åt dig.

Håller du med? Gilla! 👍
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Västerbotten Moderaterna i Västerbotten
10 december skriver Sveriges regering under ett avtal
med FN om migration. DVS LÖFVEN
(Global Compact for Migration)
Avtalet består av 23 punkter, för att underlätta migration och göra livet
bättre för migranter från tredje världen.
• Bl a ska de kunna söka asyl i valfritt land.

• Ekonomiska migranter får samma status som flyktingar från krig.

• Media ska inte tillåtas rapportera negativt kring invandring.

• Staten ska upplysa folket om det positiva med invandring.

• Journalister ska skolas i hur de ska rapportera om invandring.
Har du hört talas om detta tidigare? Har du fått någon information om
detta? Visste du detta innan du röstade? Om du hade vetat, skulle det ha
påverkat hur du röstade? Varför tror du att du inte visste detta innan valet?
För mer info se svenskt.bloggo.nu
Du kan läsa originaldokumentet (på engelska) här:
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
Du kan läsa en svensk översättning av dokumentet här:
http://img.bloggo.nu/5/svenskt/doc/9f527/26047945.pdf
Du kan protestera mot att svenska regeringen tänker
skriva under avtalet här:
https://www.skrivunder.com/stoppa_sveriges_paskrift_av_avtal_med_fn_111?
s=56518133
Nu har det kommit fram att regeringen även ska underteckna
ytterligare ett avtal med FN den 10:e december!!!
Det är inte översatt till svenska. Det heter Global Compact on Refugees. (Global
överenskommelse om flyktingar). Här kan du läsa det avtalet i original:
https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf
Läs mer
Facebook
Filmer
Följ oss

Kontaktuppgift;

Moderaterna i Västerbotten

Kungsgatan 42
903 25 Umeå

tel. 090-142045

Partiombudsman: Anna-Karin Nilsson

anna-karin.nilsson@moderaterna.se