Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Västerbotten Moderaterna i Västerbotten
INEFFEKTIV MILJÖPOLITIK SOM SKADAR NORRLAND RÄDDAR INGET KLIMAT 😡

Klimat- och miljöpolitik – som gör skillnad på riktigt 👇

😍 Alliansens partiledare, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, har presenterat ett paket med samlade reformer för att minska utsläppen och förbättra miljön.

👏 För att Sverige ska vara ett grönt föregångsland krävs en svensk klimat- och miljöpolitik som gör skillnad på riktigt. Men under både 2016 och 2017 har utsläppen i stället ökat. Klimatet behöver en ny regering.

💪 Under Alliansens åtta år i regeringsställning minskade Sveriges utsläpp med 19 procent, samtidigt som ekonomin växte med nästan 10 procent.

😏 Efter att de svenska utsläppen minskat under en lång period så har de nu i stället ökat två år i rad med S/MP-regeringen, enligt Statistiska Centralbyrån.

😠 Men att sänka de svenska utsläppen genom att flytta företag, jobb och utsläpp från Sverige är inte att ta globalt ansvar. Tvärt om. Nyckeln till verkligt klimatarbete är att visa att det går att kombinera sänkta utsläpp med tillväxt.

Alliansens förslag för en klimat- och miljöpolitik som gör skillnad på riktigt:

✅ Minskade utsläpp från sjöfarten och vägtrafiken.
✅ Möjliggör fossilfri laddning och tankning i hela landet genom att bygga ut infrastrukturen med exempelvis laddstationer för elbilar samt tankstationer för vätgas till bränsleceller.
✅ Utveckla och förbättra det nuvarande bonus-malussystemet till en kraftfull grön bilbonus, för att ge ökad klimat- och miljöstyrning och större drivkrafter att ställa om. Systemet ska vara teknikneutralt, självfinansierat och intäkts-neutralt över tid.
✅ Gör en översyn av hur och om skatten på all elektrifierad kollektivtrafik, tunga fordon samt miljölastbilar skulle kunna sänkas samt om de är de mest verkningsfulla åtgärderna för att minska utsläppen.
✅ Inför en nedsättning av elskatten för alla fartyg.
Fler gröna företag
✅ Snabba på omställningen av den svenska industrin genom att investeringar i klimatsmart teknik stimuleras. Inledningsvis ska detta ske genom ett investeringsstöd som på sikt ska omvandlas till ett skatteavdrag.
✅ Effektivisera miljöprövningar och korta handläggningstider.
✅ Inför ett grönt spår för tillståndsprövningar – företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder bör ges en mer skyndsam handläggning.
Ett grönare flyg
✅ Inför krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle, för att säkerställa att utsläppen från flygandet minskar på riktigt.
✅ Inför klimatstyrande start- och landningsavgifter för att premiera de som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle.
✅ Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle.
✅ Gör en riktad satsning på forskning och utveckling av biobränslen för flyget.
Värna växande skogar
✅ Stärk äganderätten. Vi vill tillsätta en bred utredning i syfte att stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet.
✅ Inrätta ett nytt Sveaskogsprogram i syfte att möjliggöra skydd av värdefull natur samtidigt som det säkerställs att skogsägare får rimlig ersättning.
Rena hav, sjöar och vattendrag
✅ Satsa på investeringsstöd för avancerad vattenreningsteknik, för att minska utsläppen av bland annat läkemedelsrester och mikroplaster i hav, sjöar och vattendrag.
✅ Öka det internationella samarbetet för att motverka övergödning, giftiga utsläpp och nedskräpning.

Vill du ha miljö- och klimatpolitik som gör skillnad på riktigt? 🤔

Gilla, dela och kommentera! 👍
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Västerbotten Moderaterna i Västerbotten
GÅ INTE PÅ S-MYTEN OM SKATTERNA

🇸🇪 Sverige behöver fler skattebetalare och inte högre skatter!

😍 Alliansregeringen sänkte skatterna för de som jobbade i åtta år och samtidigt växte skatteintäkterna rekordmycket.

😡 Det är en myt att sänkta skatter, i ett land med så höga skatter som Sverige, leder till mindre skatteintäkter.

🤔 Tycker du också att Sverige behöver lägre skatter och fler skattebetalare?

Gilla, dela och kommentera! 👍
Läs mer
Facebook
Filmer
Filmer

I dag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, samlade åtgärder för att ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Brottsoffren behöver bättre skydd, bland annat genom skärpta straff, obligatorisk häktning, utvisning i fler fall och ökade möjligheter att använda fotboja.

Nyhetsartikel
Följ oss

Kontaktuppgift;

Moderaterna i Västerbotten

Kungsgatan 42
903 25 Umeå

tel. 090-142045

Partiombudsman: Anna-Karin Nilsson

[email protected]