Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Mellan 2006-2014 genomfördes mycket positivt av den förra Alliansregeringen som underlättade för svenska företag. Men trots det vittnade många företagare om att fortsatt regelkrångel. Därför gjorde vi ett omtag av vår politik med inriktningen att det ska bli ännu enklare, smidigare och billigare för företag att växa och anställa.

Därför förnyade vi också vår företagarpolitik genom att inrätta företagarråd över hela landet där lokala företrädare för Moderaterna tillsammans med företagare ska arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt, regionalt och nationellt.

Vårt mål med företagarråden är att träffa och lyssna på företagare i hela Sverige. Tanken är att lokala moderata politiker ska träffa företagare minst två gånger om året och utifrån dessa träffar tillsammans ta fram förslag på reformer som bidrar till mindre krångel och kan ge grogrund för fler och nya arbetstillfällen att växa fram.

Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag och de problem som de möter, upplever och som kräver en lösning. Genom de moderata företagarråden får vi möjlighet att ta fram bättre och konkreta förslag som förbättrar företagarnas vardag. När fyra av fem nya arbetstillfällen skapas av småföretag måste vi moderater ha en trovärdig och verklighetsförankrad politik som underlättar för människor att driva företag i Sverige.

Lokala moderata företagarråd finns över hela landet, från norr till söder. Vårt mål är att under 2017 ska minst hälften av alla kommuner i Sverige ha ett företagarråd.I juni 2016 fanns 110 registrerade företagarråd runt om i Sverige. Kontakta oss gärna för att veta om "din" kommun har ett företagarråd.

Kontaktuppgifter

Jörgen Warborn, ordförande Företagarrådet
Telefon: 070 655 55 59
Mail: jorgen.warborn@riksdagen.se

Jakob Steinstö, projektledare Moderaternas riksorganisation
Telefon: 
073-682 80 21
Mail: jakob.steinsto@moderaterna.se

AKTUELLT
Visa:
Moderata företagarrådet Sverige Moderata företagarrådet Sverige
“EN DÖRR IN” FÖR FÖRETAGENS UPPGIFTSLÄMNANDE SKA UTVECKLAS.
Vi vill underlätta uppgiftslämning för företag till myndigheter, genom att bättre samordna en enskild företagares behov med de olika avdelningar man behöver ha kontakt med.

Avsikten är att företagare ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och handläggare.

Dessutom vill vi införa en bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter för att företagen ska få så effektiv hjälp som möjligt.

Gilla och dela om du också vill att det ska bli lättare att driva företag!
Läs mer
Facebook
Moderata företagarrådet Sverige Moderata företagarrådet Sverige
Elisabeth Svantesson vinner förtroendeduellen mot Magdalena Andersson på knockout, i Dagens Industris mätning.

88 procent av Sveriges mest inflytelserika chefer inom näringslivet har litet eller inget förtroende alls för Magdalena Andersson.

👍 Gilla och dela om du vill ha en ny finansminister!
Läs mer
Facebook
Moderata företagarrådet Sverige Moderata företagarrådet Sverige
ULF KRISTERSSON HAR HÖGST FÖRTROENDE BLAND NÄRINGSLIVETS FÖRETRÄDARE.
I Di-Barometern uppger 79% av de svarande att de har stort eller mycket stort förtroende för Ulf Kristersson medan 12% av de svarande uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för Stefan Löfven.

Gilla och dela om du också har högst förtroende för Ulf Kristersson!
Läs mer
Facebook
Följ oss