Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår politik med inriktningen att det ska bli enklare, smidigare och billigare för företag att växa och anställa.

Moderaternas nationella företagarråd har ett särskilt uppdrag att utveckla partiets företagspolitik på den regionala och lokala nivån. Som en del i detta arbetar vi för att inrätta företagarråd över hela landet där lokala företrädare för Moderaterna tillsammans med företagare arbetar för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt, regionalt och nationellt.

Vårt mål är att träffa och lyssna på företagare i hela Sverige. Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag och de problem som de möter och som kräver en lösning. Genom de moderata företagarråden får vi möjlighet att ta fram bättre och konkreta förslag som förbättrar företagarnas vardag. 
 

Företagarrådets styrelse:

Anna af Sillén, ordförande

anna.afsillen@moderaterna.se            

072-7330403                                                              

Ansvarsområde: Södermanland, Västmanland, Östergötland
 

Linda Frohm                     

linda.frohm@norrbotten.se                  
070-336 97 96                                       
Ansvarsområde: Norrbotten, Västerbotten

 

Börje Häggman                 

borje.haggman@gmail.com                  

072-7403586                                                              

Ansvarsområde: Stockholm, Uppsala, Gävleborg

 

David Josefsson                

david.josefsson@riksdagen.se              

072-467 61 44                                                             

Ansvarsområde: Västra Götaland, Värmland, Örebro

 

Anna Jähnke

anna.jahnke@skane.se    

073-2311293                                         

Ansvarsområde: Skåne, Kronoberg

 

Mattias Karlsson               

mattias.j.karlsson@riksdagen.se                                                              

Ansvarsområde: Jämtland, Dalarna, Västernorrland

 

Malin Sjölander                

malin.sjolander@regionkalmar.se
0704-828220                                                              

Ansvarsområde: Gotland, Kalmar, Blekinge

 

Jörgen Warborn                

jorgen.warborn@europaparl.europa.eu                   

0706-555559                                                              

Ansvarsområde: Halland, Jönköping, Europaparlamentet

Följ oss