Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Mellan 2006-2014 genomfördes mycket positivt av den förra Alliansregeringen som underlättade för svenska företag. Men trots det vittnade många företagare om att fortsatt regelkrångel. Därför gjorde vi ett omtag av vår politik med inriktningen att det ska bli ännu enklare, smidigare och billigare för företag att växa och anställa.

Därför förnyade vi också vår företagarpolitik genom att inrätta företagarråd över hela landet där lokala företrädare för Moderaterna tillsammans med företagare ska arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt, regionalt och nationellt.

Vårt mål med företagarråden är att träffa och lyssna på företagare i hela Sverige. Tanken är att lokala moderata politiker ska träffa företagare minst två gånger om året och utifrån dessa träffar tillsammans ta fram förslag på reformer som bidrar till mindre krångel och kan ge grogrund för fler och nya arbetstillfällen att växa fram.

Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag och de problem som de möter, upplever och som kräver en lösning. Genom de moderata företagarråden får vi möjlighet att ta fram bättre och konkreta förslag som förbättrar företagarnas vardag. När fyra av fem nya arbetstillfällen skapas av småföretag måste vi moderater ha en trovärdig och verklighetsförankrad politik som underlättar för människor att driva företag i Sverige.

Lokala moderata företagarråd finns över hela landet, från norr till söder. Vårt mål är att under 2017 ska minst hälften av alla kommuner i Sverige ha ett företagarråd.I juni 2016 fanns 110 registrerade företagarråd runt om i Sverige. Kontakta oss gärna för att veta om "din" kommun har ett företagarråd.

Kontaktuppgifter

Jörgen Warborn, ordförande Företagarrådet
Telefon: 070 655 55 59
Mail: jorgen.warborn@riksdagen.se

Victor Ericsson, projektledare Moderaternas riksorganisation
Telefon: 073-682 80 21
Mail: victor.ericsson@moderaterna.se

AKTUELLT
Visa:
Moderata företagarrådet Sverige Moderata företagarrådet Sverige
Moderata Företagarrådets styrelse har gett de lokala företagarråden möjlighet att nominera personer lämpliga som partiledare för moderaterna.

Vi har fått in nomineringar på Carl Bildt, Peter Danielsson, Catharina Elmsäter-Svärd, Johan Forssell, Ulf Kristersson, Tove Lifvendahl och Elisabeth Svantesson.

Styrelsen har efter detta diskuterat de olika kandidaterna och enats om att nominera Ulf Kristersson. Ulf Kristersson var också den kandidat som fått flest nomineringar av de lokala Företagarråden.

Ulf Kristersson är tydlig i frågor som rör företagsamhet. Han har en förståelse för företagares situation och visat stort intresse för företagarfrågor. Vi har förhoppningen att frågor om konkurrenskraft, internationalisering och jobb ska komma ännu högre upp på dagordningen med Ulf Kristersson som partiledare för Moderaterna.

Styrelsen i Företagarrådet Sverige
2017-09-09

Jörgen Warborn, ordförande
Marta Obminska
Linda Frohm
Harald Hjalmarsson
Läs mer
Facebook
Moderata företagarrådet Sverige Moderata företagarrådet Sverige
Jörgen Warborn och Maria Malmer Stenergard samtalar om personaloptioner, ett av Moderaternas förslag till Arbetsstämman 2017. "Tre gånger så kraftfullt förslag jämfört med regeringens förslag om personaloptioner"
Läs mer
Facebook
Följ oss