Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Mellan 2006-2014 genomfördes mycket positivt av den förra Alliansregeringen som underlättade för svenska företag. Men trots det vittnade många företagare om att fortsatt regelkrångel. Därför gjorde vi ett omtag av vår politik med inriktningen att det ska bli ännu enklare, smidigare och billigare för företag att växa och anställa.

Därför förnyade vi också vår företagarpolitik genom att inrätta företagarråd över hela landet där lokala företrädare för Moderaterna tillsammans med företagare ska arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt, regionalt och nationellt.

Vårt mål med företagarråden är att träffa och lyssna på företagare i hela Sverige. Tanken är att lokala moderata politiker ska träffa företagare minst två gånger om året och utifrån dessa träffar tillsammans ta fram förslag på reformer som bidrar till mindre krångel och kan ge grogrund för fler och nya arbetstillfällen att växa fram.

Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag och de problem som de möter, upplever och som kräver en lösning. Genom de moderata företagarråden får vi möjlighet att ta fram bättre och konkreta förslag som förbättrar företagarnas vardag. När fyra av fem nya arbetstillfällen skapas av småföretag måste vi moderater ha en trovärdig och verklighetsförankrad politik som underlättar för människor att driva företag i Sverige.

Lokala moderata företagarråd finns över hela landet, från norr till söder. Vårt mål är att under 2017 ska minst hälften av alla kommuner i Sverige ha ett företagarråd.I juni 2016 fanns 110 registrerade företagarråd runt om i Sverige. Kontakta oss gärna för att veta om "din" kommun har ett företagarråd.

Kontaktuppgifter

Jörgen Warborn, ordförande Företagarrådet
Mail: jorgen.warborn@moderaterna.se

AKTUELLT
Visa:
Moderata företagarrådet Sverige Moderata företagarrådet Sverige
”Företagandet lägger grunden för vår välfärd”
Maria Malmer Stenergard besökte Företagarrådets monter och pratade moderat företagarpolitik

Är du på Moderaternas Sverigemöte? Kom och berätta hur vi ska stärka förutsättningarna för företagande!

#Sverigemötet #företagarrådet
Läs mer
Facebook
Moderata företagarrådet Sverige Moderata företagarrådet Sverige
Moderater! Ta chansen och skicka med lite kreativa tankar om moderat företagarpolitik till vårt kommande idéprogram. Kom till Företagarrådets monter på Sverigemötet och skriv ett brev till Christofer Fjellner som leder arbetet med idéprogrammet.
Läs mer
Facebook
Moderata företagarrådet Sverige Moderata företagarrådet Sverige
FRIHET FÖRETAGSAMHET FRAMTIDSTRO
Europa byggs starkt av jobb och företagande, forskning och innovation – inte av omfattande skatter eller regelkrångel.

Ⓜ️ Ökad frihandel genom fler och moderna frihandelsavtal

Ⓜ️ Fördjupa den inre marknaden så att den når sin fulla potential

Ⓜ️ Ett kraftfullt regelförenklingsarbete – 1 000 byråkratiska regler ska bort

Ⓜ️EU ska bli världsledande inom forskning

Ⓜ️EU-budgeten ska användas till att lösa gemensamma problem – inte till en omfattande bidragspolitik

Ⓜ️Bygg europeisk och svensk konkurrenskraft

LÄS MODERATERNAS EUROPAVALSMANIFEST HÄR: https://moderaterna.se/valmanifest-europavalet-2019
Läs mer
Facebook
Följ oss