Denna nyhet är mer än 3 år gammal

17 juni, 2020

Ansök till Aktion MKF

Nu drar processen igång för att ansöka till Moderatkvinnornas nationella spetsutbildning Aktion MKF.

Utbildningen vänder sig till dig som redan idag har ledande uppdrag för vårt parti som exempelvis ordförande eller vice ordförande i nämnd, är kommunalråd, regionråd eller riksdagsledamot. Kursen förutsätter att du har goda kunskaper om det politiska arbetet och vill utvecklas ytterligare på områden så som ledarskap, kommunikation, opinionsbildning samt i det politiska hantverket.

Varje år antas ca 20 nya deltagare från hela landet och syftet med utbildningen är att ge dessa kvinnor inspiration, nätverk och kunskap att framgångsrikt leda och företräda moderaterna.

Utbildningen pågår under 2,5 år och finansieras till stor del av Moderatkvinnorna nationellt. En deltagaravgift på 4000kr/år (totalt 10 000kr) tas dock ut och betalas av det länsförbund du som deltagare bor i vid ansökningstillfället. Därmed krävs det att du som deltagare har ditt förbunds nominering och stöd för att kunna delta i utbildningen.

Ansökningsprocessen ser ut som följande:

 •  1 Okt – Sista dag att ansöka om nominering från ditt länsförbund 
  Kontakta gärna dem i god tid innan, för att veta om det är någon särskild information de vill ha av dig som kandidat. Fyll i formuläret som du hittar på denna på länk och skicka till ditt länsförbund.
   
 • 1 Nov – Sista dag för länsförbunden att inkomma med sina nomineringar och ansökningsformuläret         
              
 • 1 Dec  – Besked om antagning!
   

Datum för träffarna:

Deltagarna i Aktion MKF förbinder sig att delta under utbildningens fem tillfällen samt att fullfölja de hemuppgifter som löper mellan utbildningens tillfällen. Missar man två eller flera tillfällen av utbildningen kan det leda till att man inte får slutföra utbildningen. I den mån man på grund av sjukdom inte kan närvara, behöver det anmälas innan kurstillfället.

Träff 1: 29-31/1 2021

Träff 2: 24-26/9 2021

Träff 3: 26-28/3 2022

Träff 4: 21-23/10 2022  

Träff 5: preliminärt en sön-tis under majmånad i Bryssel.
 

Har du frågor kontakta ansvariga för Aktion MKF:

Caroline Högström
[email protected]
073-743 86 00

Ida Drougge
[email protected]
072-538 39 34

Ta ställning och dela artikeln