AKTUELLT
Visa:
Filmer
Filmer
Moderaterna i Gävleborg Moderaterna i Gävleborg
Ikväll håller vi utbildning för nya nämndsordförande och gruppledare i Söderhamn!

Efter 97 år i opposition, är det dags för Moderaterna och Alliansen att visa Söderhamnarna att vi menar allvar med att förbättra kommunen på riktigt!
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Gävleborg Moderaterna i Gävleborg
❗TIDIGA INSATSER FÖR MINSKAD PSYKISK OHÄLSA❗

”I dag lever ungefär var tionde pojke eller flicka med någon form av psykisk sjukdom. Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år fördubblats under de senaste tio åren. Samma källa uppger även att fem procent av unga i åldern 15-19 år fick antidepressiv medicin utskriven år 2017.

Vi måste ge alla barn goda förutsättningar att lyckas i livet. Därför behöver vi bland annat tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga både i Region Gävleborg och i hela Sverige.” Birgittha Bjerkén och Maria Molin, regionråd

Moderaterna i Gävleborg föreslår sex åtgärder:
Ⓜ️ Korta väntetiderna för barn och unga med psykisk ohälsa
Ⓜ️ Verkningsfull suicidprevention
Ⓜ️ Förbättra tillgången till skolsköterskor och skolkuratorer
Ⓜ️ Upprätta en nationell strategi för att stärka psykiatrin och minska den psykiska ohälsan
Ⓜ️ Stärk uppföljningen och tillsynen inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP
Ⓜ️ Ungdomsmottagningar i alla regionens kommuner

Läs mer på: https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt/m-har-ar-vara-forslag-for-att-motverka-psykisk-ohalsa-bland-barn-och-unga eller https://moderaterna.se/gavleborg/barn-och-ungdomssjukvard
Läs mer
Facebook