AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Gävleborg Moderaterna i Gävleborg
❗MOTVERKA DEN VÄXANDE PSYKISKA OHÄLSAN❗

Vi moderater vill på ett mer effektivt tillvägagångssätt motverka den negativa utveckling vi kan se kring barn och ungas psykiska hälsa. Bland annat genom tidiga insatser kan vi motverka den växande psykiska ohälsan bland barn och unga, både i region Gävleborg men även i hela Sverige. - Maria Molin och Birgittha Bjerkén, regionråd

Moderaterna föreslår att:
Ⓜ️ Ha fler och bättre tillgång till skolsköterskor och kuratorer

Ⓜ️ Öka samverkan mellan Region Gävleborg och regionens skolor

Ⓜ️ Förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga tidigt genom familjecentraler

Ⓜ️ Upprätta en nationell strategi för att stärka psykiatrin och minska den psykiska ohälsan

Ⓜ️ En verkningsfull suicidprevention

Ⓜ️ Stärka uppföljningen och tillsynen inom barn- och ungdomspsykiatrin

Läs mer på: https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/insandare/en-battre-start-i-livet-tidiga-insatser-for-att-minska-psykisk-ohalsa-bland-barn-och-unga
Läs mer
Facebook
Filmer
Filmer
Moderaterna i Gävleborg Moderaterna i Gävleborg
👂🏻🏩VERKSAMHETSBESÖK
Idag har Samverkn Gävleborg (M, L, KD samt SVG) haft en heldag på Hudiksvalls sjukhus där de hunnit besöka Förlossningsavdelningen, Psykiatrimottagningen samt Medicinavdelningen.
Läs mer
Facebook