Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
AKTUELLT

Sverige står inför den största massvaccineringen i modern historia. Nu måste regeringen presentera en konkret plan där det framgår exakt vem som har ansvar för exakt vad. Vårens orimligt långsamma coronatestning får inte upprepas, skriver Ulf Kristersson i Dagens industri.

Nyhetsartikel

Nedskräpning skapar otrygghet i stadsmiljön och människors närområden, påverkar djurlivet negativt och förgiftar haven. Därför föreslår Moderaterna åtgärder för att minska nedskräpningen i Sverige:

Nyhetsartikel

Moderaterna vill genomföra ett nytt markförsäljningprogram för Sveaskog. Genom att ge fler människor möjlighet att äga skogsmark stärker vi förutsättningarna för människor att bo och verka på landsbygden. Med fler skogsägare som långsiktigt förvaltar sin egen skog kan en hög virkesproduktion kombineras med värnandet av värdefull natur och den biologiska mångfalden i hela landet.

Nyhetsartikel

Sveriges krisledning har inte fungerat under coronapandemin. Regeringen har gömt sig bakom myndigheter och skyllt ifrån sig på kommuner och regioner. Om det är så det fungerar vid en civil kris – vad händer då vid ett fientligt angrepp? Nu måste Sveriges krisledning byggas upp från grunden. Därför presenterar vi en handlingsplan med 24 konkreta åtgärder, skriver Ulf Kristersson och Pål Jonson i Dagens industri.

Nyhetsartikel

Regeringens krisledning har inte fungerat under coronakrisen. Senfärdighet och passivitet präglar Stefan Löfvens regering. Om det blir så här när en oförutsägbar civil kris drabbar landet – vad händer då vid ett avsiktligt fientligt angrepp?

Nyhetsartikel

Islamism är ett allvarligt hot mot vårt sätt att leva i Sverige och övriga Europa. Här finns inget utrymme för otydlighet: det öppna samhället måste försvaras. Moderaterna presenterar nu ett samlat åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islam i Sverige, skriver Ulf Kristersson på DN Debatt.

Nyhetsartikel

I dag presenterade idéprogramsgruppen sitt förslag till nytt moderat idéprogram. Under rubriken ”Frihet och ansvar” har de tagit fram ett program i syfte att formulera Moderaternas idéer för vår tid. Nu kommer programförslaget gå på remiss till alla moderata länsförbund.

Nyhetsartikel

I Sverige ska vart du är på väg vara viktigare än varifrån du kommer. Utanförskap ska inte gå i arv. Ulf Kristerssons jultal 2020 handlar om riktig prevention – åtgärder som förebygger utsatthet och kriminalitet för att varje barn ska ha möjlighet att utvecklas och förverkliga sina drömmar. Det kräver ett helhetsgrepp om politiken, med insatser på flera områden. I samband med talet presenterade Moderaterna 30 förslag för att främja social rörlighet.

Nyhetsartikel