Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna Gotland Moderaterna Gotland
Moderaterna satsar mer än fyra gånger så mycket som regeringen på rättsväsendet

I dag presenterade Ulf Kristersson och Johan Forssell, rättspolitisk talesperson, Moderaternas samlade satsningar på rättväsendet om totalt 3,2 miljarder kronor.

– Nu är det dags att gå från ord till handling för att bekämpa gängkriminaliteten och annan brottslighet. Därför presenterar vi kraftiga förstärkningar av hela rättsväsendet, sa Ulf Kristersson.

– Det är inte tillräckligt att enbart stärka polisen, hela rättsväsendet måste ha rätt resurser, annars riskerar flaskhalsar att skapas. Nu stärker vi bland annat Åklagarmyndigheten, domstolarna och Kriminalvården med ytterligare 1,2 miljard kronor, sa Johan Forssell.

Moderaternas samlade satsningar på rättsväsendet uppgår till totalt 3,2 miljarder kronor år 2020. Det är 2,5 miljarder kronor mer än vad regeringen och stödpartierna satsar i sin budget.
Läs mer
Facebook
Moderaterna Gotland Moderaterna Gotland
Nu besöker RF Bunge flygfält, som är en multianläggning för allt från bröllopsarrangemang till stora försvarsövningen Aurora.

En anekdot:
Ett tvåsitsigt plan från Bunge till Sthlm drar 4L/ per person.
Läs mer
Facebook
AKTUELLT

Idag presenterar Moderaternas mediepolitiska arbetsgrupp sin slutrapport med reformförslag för den svenska mediepolitiken. Knappast något område har förändrats snabbare av digitaliseringen än medierna. Det goda är att fler har kunnat göra sin röst hörd när det offentliga samtalet breddats. Samtidigt har traditionella medier hamnat i kris och en allt större del av mediemarknaden styrs av företag med ursprung i USA och Kina. Det ställer krav på en modern mediepolitik som förmår att värna såväl den teknologiska utvecklingen, mångfalden och den journalistiska friheten.

Nyhetsartikel

Den 5 juni höll Ulf Kristersson tal på Järvaveckan. Det handlade om Sverige som möjligheternas land, där man kan börja med nästan ingenting och ta sig hur långt som helst. Där kunskap och hårt arbete ska avgöra hur det går. I dag lever Sverige inte upp till det löftet – men det går att vända utvecklingen. Moderaterna kommer sätta Sverige på en ny kurs.

Nyhetsartikel

I dag presenterar regeringen sin vårproposition och vårändringsbudget. Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, konstaterade på en pressträff under förmiddagen att det har varit sju förlorade år med Stefan Löfven. Moderaterna erbjuder en politik för att vända utvecklingen, genom att pressa tillbaka arbetslösheten, bekämpa kriminaliteten och förbättra integrationen.

Nyhetsartikel

Sverige plågas av allvarlig brottslighet på bred front – allt ifrån omfattande brott mot välfärdsystemen till våldsam gängkriminalitet som utövar makt över hela stadsdelar. Moderaterna presenterar därför ett nytt åtgärdspaket för att strypa finansieringen av organiserad brottslighet och stoppa stölderna från välfärdsystemen.

Nyhetsartikel

I kväll höll Ulf Kristersson sitt digitala Almedalstal. Han sade att Sverige är ett fantastiskt land. Men också att vi kan bli ett ännu bättre land än i dag. Politiken behöver ta sig samman, och göra det som krävs. Den måste ta tag i problemen och ta fasta på möjligheterna. Sverige kan inte vänta. Ingen uppgift är lika stor som att krossa de kriminella gängen och ta tillbaka kontrollen.

Nyhetsartikel