Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
AKTUELLT

Idag presenterades Moderaternas budget av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Moderaterna säger nej till regeringens 105 miljarder långa önskelista. I stället lägger vi fram ett samlat alternativ med större resurser till rättsväsendet, en politik som minskar arbetslösheten och en krisbuffert för tuffare tider.

Nyhetsartikel

Idag presenterade Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz budgetsatsningar om totalt 3,25 miljarder kronor för att snabbt sänka utsläppen. Det handlar om att ställa om transporter och industri, samt att utveckla gröna bränslen och nästa generations kärnkraft.

Nyhetsartikel

Idag presenterade Maria Malmer Stenergard åtta förslag för att fler utvisningar ska genomföras. Det ska inte gå att leva i Sverige utan tillstånd. Genom utökat samarbete, fler befogenheter och nya verktyg ska den reglerade invandringen upprätthållas.

Nyhetsartikel

I dag presenterade idéprogramsgruppen sitt förslag till nytt moderat idéprogram. Under rubriken ”Frihet och ansvar” har de tagit fram ett program i syfte att formulera Moderaternas idéer för vår tid. Nu kommer programförslaget gå på remiss till alla moderata länsförbund.

Nyhetsartikel

Nedskräpning skapar otrygghet i stadsmiljön och människors närområden, påverkar djurlivet negativt och förgiftar haven. Därför föreslår Moderaterna åtgärder för att minska nedskräpningen i Sverige:

Nyhetsartikel

Islamism är ett allvarligt hot mot vårt sätt att leva i Sverige och övriga Europa. Här finns inget utrymme för otydlighet: det öppna samhället måste försvaras. Moderaterna presenterar nu ett samlat åtgärdspaket mot politisk och våldsbejakande islam i Sverige, skriver Ulf Kristersson på DN Debatt.

Nyhetsartikel

Gängvåldet är ett större hot mot Sverige än vad någon nu aktiv svensk politiker har varit med om. Moderaterna går nu fram med ett samlat program av mönsterbrytande reformer för att stoppa de kriminella gängen.

Nyhetsartikel