Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna Gotland Moderaterna Gotland
Moderaterna satsar mer än fyra gånger så mycket som regeringen på rättsväsendet

I dag presenterade Ulf Kristersson och Johan Forssell, rättspolitisk talesperson, Moderaternas samlade satsningar på rättväsendet om totalt 3,2 miljarder kronor.

– Nu är det dags att gå från ord till handling för att bekämpa gängkriminaliteten och annan brottslighet. Därför presenterar vi kraftiga förstärkningar av hela rättsväsendet, sa Ulf Kristersson.

– Det är inte tillräckligt att enbart stärka polisen, hela rättsväsendet måste ha rätt resurser, annars riskerar flaskhalsar att skapas. Nu stärker vi bland annat Åklagarmyndigheten, domstolarna och Kriminalvården med ytterligare 1,2 miljard kronor, sa Johan Forssell.

Moderaternas samlade satsningar på rättsväsendet uppgår till totalt 3,2 miljarder kronor år 2020. Det är 2,5 miljarder kronor mer än vad regeringen och stödpartierna satsar i sin budget.
Läs mer
Facebook
Moderaterna Gotland Moderaterna Gotland
Nu besöker RF Bunge flygfält, som är en multianläggning för allt från bröllopsarrangemang till stora försvarsövningen Aurora.

En anekdot:
Ett tvåsitsigt plan från Bunge till Sthlm drar 4L/ per person.
Läs mer
Facebook
AKTUELLT

Moderaterna presenterar idag en ny reformagenda för klimatet, med målet att ställa om samhället. Den omfattar nio förslag på nationell och global nivå inom energiområdet samt industrins och transporternas omställning.

Nyhetsartikel

Återvändande IS-terrorister ska kartläggas och punktmarkeras. Innan detta kan ske kräver Moderaterna att regeringen och myndigheterna stoppar allt arbete med att bistå IS-terrorister att komma till Sverige.

Nyhetsartikel

Moderaterna tror på Sverige. Men utvecklingen går just nu åt fel håll. Dödsskjutningarna slår europarekord. Långtidsarbetslösheten är historiskt hög. Sverige missar sina egna klimatmål – samtidigt som vi stänger av klimatsmart el. I dag presenterade Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer ett omfattande reformpaket som läggs fram på vår stämma i oktober. Vi ska få ordning på Sverige

Nyhetsartikel

Fler måste bidra om vi ska klara av att finansiera välfärden. Det måste bli mer lönsamt att arbeta. Drivkrafterna till arbete behöver förstärkas i bidragssystemet. För att öka tillväxten krävs bl.a. långsiktiga reformer av skattesystemet och bättre förutsättningar för företagande. Elisabeth Svantesson presenterade i dag reformer för jobb och tillväxt i hela landet. Reformerna läggs fram i en proposition till partistämman i oktober.

Nyhetsartikel

I dag presenterade regeringen sin budgetproposition. Elisabeth Svantesson konstaterar att budgeten misslyckas med att ta tag i Sveriges problem. Det är inte en budget som får ordning på Sverige. Det är mer av samma politik, som lett till rekord i dödsskjutningar och en rekordhög långtidsarbetslöshet.

Nyhetsartikel

Ulf Kristerssons talade om hur Moderaterna vill få ordning på Sverige. Kristersson talade om reformer mot brottsligheten, åtgärder för att bekämpa långtidsarbetslösheten och om hur Sverige kan bli bäst i världen på omställning och grön tillväxt.

Nyhetsartikel

I dag höll partiledare Ulf Kristersson sitt sensommartal i Strängnäs. Han sade att Sverige ska få en ny kurs, ny regering och ett nytt hopp. Sverige ska vara ett land med jämlikhet, fyllt av framåtanda och sammanhållning. I dag är det många som tvivlar. Sommaren blev den blodigaste i modern svensk historia. Arbetslösheten når rekordnivåer. Och Sverige missar klimatmålen. Så här kan vi bara inte ha det. Vi ska få ordning på Sverige.

Nyhetsartikel

I dag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaternas budgetmotion. Den innehåller resurser till nya terrorlagar för att krossa de kriminella gängen. Och stora satsningar på att bryta bidragsberoendet med ett omfattande reformprogram för fler jobb och ökad tillväxt. Så ska vi ordning på Sverige.

Nyhetsartikel