Vår politik
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Skånsk politik
Bilköer på E6
Vårdköer i Skåne
AKTUELLT
Visa:

PROVVALSRESULTAT
Här kan ni ta del av resultatet från Skånemoderaternas provval för riksdag och region.

Nyhetsartikel
Filmer

Det är centralt att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt: Dels att med respekt för asylrätten driva en hållbar svensk migrationspolitik inom ramen för dagens EU-system. Dels att parallellt med detta peka ut färdriktningen för ett reformerat flyktingmottagande inom EU, skriver Tobias Billström, gruppledare i riksdagen och tidigare migrationsminister, och Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, på DN Debatt.

Nyhetsartikel
Filmer
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
Presentation av våra Skånska riksdagsledamöter-
Denna gång med Anders Hansson från Vellinge

Vilken fråga är viktigast för dig under mandatperioden?

Trygghet. Fler närvarande poliser, skärpta påföljder samt utökad myndighetssamverkan

Nämn de 2-3 viktigaste frågorna ur skånsk synvinkel i riksdagen?

En hållbar flyktingpolitik, effektivare brottsbekämpning samt fungerande infrastruktur

Vilket utskott sitter du i och vilka frågor ansvara du för?
Jag sitter numera i Trafikutskottet och ansvarar för sjöfartsfrågor, IT- infrastruktur samt post.
Därtill är jag ersättare i försvarsutskottet
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
Presentation av våra Skånska riksdagsledamöter-
Denna gång med Louise Meijer från Lund:

Vilken fråga är viktigast för dig under mandatperioden?

Jag kommer fortsatt att arbeta med lagstiftningsfrågor och under denna mandatperiod kommer jag att driva på för en tydligare rättspolitik som utgår från värderingar om rätt och fel. Exempel på det är att kriminalisera hedersbrott, höja straffen för vissa sexualbrott och utvisningspröva hat- och hedersbrott

Nämn de 2-3 viktigaste frågorna ur skånsk synvinkel i riksdagen?

Den kriminalitet vi ser i Malmö får inte drabba våra övriga kommuner. Det är därför viktigt för hela Skåne att brottsligheten stävjas genom bl.a. fler poliser, ökad kameraövervakning och höjda straff. För Skåneregionen är även en förstärkning av tullen en viktig fråga eftersom mycket av stöldgodset som flödar in och ut ur landet åker över Öresundsbron. Härtill kommer infrastruktursatsningar så som att bygga ut E6:an till sex filer

Vilket utskott sitter du i och vilka frågor ansvara du för?

Jag är ledamot av konstitutionsutskottet och ansvarar för fri- och rättighetsfrågor, t.ex. extremism och radikalisering samt hedersrelaterat våld och förtyck
Läs mer
Facebook
Följ oss