Vår politik
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Jobb och integration
Lag och ordning
Skånsk politik
Bilköer på E6
AKTUELLT
Visa:

Det är centralt att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt: Dels att med respekt för asylrätten driva en hållbar svensk migrationspolitik inom ramen för dagens EU-system. Dels att parallellt med detta peka ut färdriktningen för ett reformerat flyktingmottagande inom EU, skriver Tobias Billström, gruppledare i riksdagen och tidigare migrationsminister, och Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, på DN Debatt.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
Idag röstade riksdagen JA till en ny sexualbrottslagstiftning som börjar gälla den 1 juli. Lagen bygger på samtycke, det vill säga att det blir straffbart att ha sex med en person som inte sagt eller visat att hen vill delta.

Ⓜ️ Vi, till skillnad från regeringen, vill se längre straff för våldtäktsmän. Med vår politik kommer det att leda till hårdare straff i 8 av 10 våldtäktsdomar.

Vad för sorts rättspolitik vill du se efter valet i september?

Bild: Sveriges Radio
Läs mer
Facebook
Filmer

PROVVALSRESULTAT
Här kan ni ta del av resultatet från Skånemoderaternas provval för riksdag och region.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
HEDERSKULTUR HÖR INTE HEMMA I SVERIGE

För att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet som begränsar kvinnors frihet, vill vi bland annat:

🛑 Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott - olaga frihetsbegränsning - som förbjuder tvång och olämpliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder.
🛑 Kunna kartlägga förekomsten av moralpoliser som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler.
🛑 Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Lika rättigheter för alla.

Vill du läsa mer hittar du det här: https://moderaterna.se/atgarder-mot-hedersfortryck-och-moralpoliser
Läs mer
Facebook
Filmer
Följ oss