Vår politik
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Skånsk politik
Bilköer på E6
Vårdköer i Skåne
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
Presentation av våra Skånska riksdagsledamöter. Denna gång med Hans Wallmark.

Vilken fråga är viktigast för dig under mandatperioden?
En regering under moderat ledning så att vi kan genomföra bra politik inom centrala områden som försvar, brottsbekämpning, skatter, skola och företagsamhet

Nämn de 2-3 viktigaste frågorna ur skånsk synvinkel i riksdagen?
Skåne har nytta av en regering i Stockholm som fattar betydelsen av frågor kring energi, transporter och näringspolitik. Men på kort sikt tror jag det mest betydelsefulla är att moderaterna ges inflytande när det gäller en skärpt fungerande migrationspolitik. Fortsatt uppbyggnad av ett starkare försvar och så gårdsförsäljning förstås

Vilket utskott sitter du i och vilka frågor ansvara du för?
Jag är ordförande för Utrikesutskottet och därmed ligger alla frågor kring svensk utrikes- och säkerhetspolitik under mitt ansvarsområde. Jag är dessutom vice gruppledare.
Läs mer
Facebook
Filmer
Filmer
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
Presentation av våra Skånska riksdagsledamöter. Denna gång med Boriana Åberg

Vilken fråga är viktigast för dig under mandatperioden?
Den viktigaste frågan denna mandatperiod är att efter fyra år med Löfven vända trenden, bort från ett allt mer socialistiskt samhälle med höjda skatter, vinstförbud, färre som arbetar och ett havererat rättssystem till ett samhälle som uppmuntrar arbete, företagande och laglydnad!

Nämn de 2-3 viktigaste frågorna ur skånsk synvinkel i riksdagen?
Om jag får välja en konkret satsning, viktig ur skånsk synvinkel, är det tveklöst utbyggnaden av E6 till trefilig motorväg från Vellinge till Helsingborg. Långsiktigt måste frågan om invandring och integrationen lösas. Åtstramningarna i migrationen har inte märkts i Skåne, det är stor brist på bostäder och allt för många nyanlända har mycket små utsikter att bli självförsörjande. Så kan det inte fortsätta!

Vilket utskott sitter du i och vilka frågor ansvarar du för?
Jag är ordförande för Europarådets svenska delegation och ansvarar för frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Min plats är i kommittén för Political affairs and Democracy. Denna mandatperiod sitter jag i Skatteutskottet och är kvar i Trafikutskottet som ersättare.
Läs mer
Facebook

PROVVALSRESULTAT
Här kan ni ta del av resultatet från Skånemoderaternas provval för riksdag och region.

Nyhetsartikel

Det är centralt att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt: Dels att med respekt för asylrätten driva en hållbar svensk migrationspolitik inom ramen för dagens EU-system. Dels att parallellt med detta peka ut färdriktningen för ett reformerat flyktingmottagande inom EU, skriver Tobias Billström, gruppledare i riksdagen och tidigare migrationsminister, och Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, på DN Debatt.

Nyhetsartikel
Följ oss