Vår politik
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Skånsk politik
Bilköer på E6
Vårdköer i Skåne
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
SVERIGE BEHÖVER EN KRAFTFULL MOBILISERING MOT DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN OCH
DE KRIMINELLA GÄNGEN

Följande 10 skarpa åtgärder föreslår Moderaterna för att bekämpa den grova kriminaliteten och de kriminella gängen:
1. Fler poliser ska arbeta mot gängkriminaliteten.
2. Dubbla straff för kriminella som begått gängrelaterad brottslighet. Och skärpta straff för brott som ofta går att koppla till gängkriminalitet.
3. Inför ett system med visitationszoner.
4. Inför ett system med vistelseförbud.
5. Sänkt gräns för obligatorisk häktning.
6. Bättre utredningsmöjligheter genom sänkt gräns för när hemlig teleavlyssning, kameraövervakning och rumsavlyssning ska kunna ske. Inför även en möjlighet till hemlig dataavläsning.
7. Sätt upp fler övervakningskameror, inte minst i utsatta områden där gängbrottsligheten brett ut sig.
8. Fler ska våga vittna. Inför ett kronvittnessystem, skärp straffet för övergrepp i rättssak och se över personssäkerhetsarbetet för de som vittnar.
9. Ett system med anonyma vittnen bör prövas.
10. Slopa straffrabatten för de mellan 18-21 år och slopa dagens form av mängdrabatt för den som begått flera brott.
Läs mer
Facebook
Filmer

Det är centralt att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt: Dels att med respekt för asylrätten driva en hållbar svensk migrationspolitik inom ramen för dagens EU-system. Dels att parallellt med detta peka ut färdriktningen för ett reformerat flyktingmottagande inom EU, skriver Tobias Billström, gruppledare i riksdagen och tidigare migrationsminister, och Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, på DN Debatt.

Nyhetsartikel

PROVVALSRESULTAT
Här kan ni ta del av resultatet från Skånemoderaternas provval för riksdag och region.

Nyhetsartikel
Filmer
Följ oss