Vår politik
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:

Moderaterna i Skåne föreslår kraftfulla åtgärder för att förbättra integrationen av nyanlända. Sverige och inte minst Skåne har stora problem med integration av nyanlända. Inte minst visar detta sig i hur lång tid det tar från en nyanländ att gå från bidrag till arbete. Efter 6-7 år är hälften av männen som kommit som flyktingar i arbete, för kvinnorna är samma tid ungefär 10 år. En stor del av förklaringen till att Skåne har väldigt låg sysselsättningsgrad på endast 73,1 % jämfört med rikets 78,3 %. Detta är en utveckling som måste vändas.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
Moderaterna tillsammans med Lärarnas Riksförbund presenterar i dag tre förslag på hur lärarna kan stärkas.

1️⃣Inrätta ett professionsprogram med nationella mål.
2️⃣Skärp antagningskraven till lärarutbildningen.
3️⃣Stärk lärares kompetens om elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Läs mer här: http://www.aftonbladet.se/debatt/a/3neoA/lat-larare-vara-larare--med-ratt-kompetens
Läs mer
Facebook
Filmer
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
Trafiken i Skåne fungerar inte. Motorvägarna i västra Skåne är överbelastade. Järnvägen är överfull. Pendling trängs med Sveriges export och import på vägar och räls.

Det har gått så långt att det påverkar skåningarnas vardag och den ekonomiska utvecklingen - Moderaterna i Region Skåne vill ändra på detta.

Med Facebook-initiativet: Sexfilig motorväg i Skåne, markerar Moderaterna i region Skåne att vägutrymme är en viktig del av det som behöver göras, förslag som Moderaterna i region Skåne under lång tid varit ganska ensamma om. Här samlar vi nyheter och skapar opinion. Gilla gärna för att följa utvecklingen!

https://www.facebook.com/SexfiligmotorvagiSkane
Läs mer
Facebook
Filmer
Följ oss