Vår politik
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
Magnus Jälminger

Hej,

Som ordförande för nomineringskommittén för Riksdag Skåne Västra vill jag meddela följande angående Riksdagslistan för Skåne Västra valkrets.

Nomineringskommittén för Riksdag Skåne Västra har haft sitt sista möte och fattat beslut om vad kommittén föreslår ombuden att ta ställning till på moderaterna i Skånes nomineringsstämma den 25 november.

Kommittén har arbetat aktivt med att listan ska spegla hela riksdagsvalkretsen och att samtliga kommuner ska ha tillfredsställande representation på listan.

Utöver geografisk hemvist så har bland annat provvalsresultat, kommitténs kännedom om de nominerade kandidaterna, referenser och politisk erfarenhet varit styrande för nomineringskommitténs ställningstagande.

Kommittén har beslutat om att låta tio personer presentera sig för nomineringsstämman. Dessa tio förordas av kommittén att ha de första tio platserna på listan. Ordningen de presenteras i här nedan är den ordning som kommittén har lottat fram och är den ordning kandidaterna kommer att presentera sig på stämman.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Bjuv
Carl Herbertsson, Helsingborg
Olof Röstin, Svalöv
Anita Söderlind, Höganäs
Sophia Ulrich Nevalainen, Helsingborg
Ulrika Heindorff, Helsingborg
Johan Svanberg, Höör
Marie Weibull Kornias, Helsingborg
Feliz Kino, Helsingborg
Mats Sander, Helsinborg

Till de nästföljande platserna föreslår kommittén följande personer:
11. Suzana Axheim, Helsingborg
12. Jaqueline Engström, Helsingborg
13. Kristian Andersson, Helsingborg
14. Angelie Fröjd, Svalöv
15. Anders Cato, Helsingborg
16. Anders Ståhl, Höganäs
17. Martin Brolin, Helsingborg
18. Ann-Charlotte Svärd, Helsingborg
19. Rikard Malmborg, Eslöv
20. Henrik Lundqvist, Helsingborg
21. Sebastian Gaudin Robert, Helsingborg
22. Torbjörn Brorsson, Landskrona
23. Anna Berg von Linde, Svalöv
24. Andreas Murphy, Landskrona

Vid frågor är ni välkomna att höra av er till undertecknad på magnus.jalminger@moderaterna.se

Med vänlig hälsning,

Magnus Jälminger
Ordförande i nomineringskommittén
Läs mer
Facebook

PROVVALSRESULTAT
Här kan ni ta del av resultatet från Skånemoderaternas provval för riksdag och region.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
LÄS DAGENS DN DEBATT - Johan Forssell & Tobias Billström.

Moderaterna värnar asylrätten, vars kärna är att människor på flykt ska få skydd och få sina fall prövade i ett säkert land. Dessa principer får för svensk del sin konkreta utformning inom ramen för EU:s gemensamma asylsystem. Sverige ska givetvis fullt ut respektera denna ordning. Däremot finns skäl att i framtiden överväga en reformering av EU-systemet.

Läs hela artikeln här: https://mobil.dn.se/debatt/m-varnar-asylratten-och-manniskors-ratt-till-skydd/
Läs mer
Facebook
Filmer

Här kan ni ta del av resultatet från Skånemoderaternas provval för riksdag och region.

Nyhetsartikel
Filmer
Följ oss