Vår politik
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Skånsk politik
Bilköer på E6
Vårdköer i Skåne
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
VI MÅSTE SÄKRA SVENSK ELFÖRSÖRJNING❗️
Energiöverenskommelsen från 2016 måste uppdateras. Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna föreslår nio punkter som är nödvändiga för att säkra den svenska elförsörjningen.
⚡️Målet för Sverige bör vara ett 100 % fossilfritt elsystem - fasa ut fossila energikällor så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.
⚡️Den befintliga kärnkraften måste värnas.
⚡️En svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft bör utvecklas.
⚡️Elmarknadens utformning måste förändras.
⚡️En effektutredning behövs för att elmarknadens utformning ska bidra till ett stabilare elsystem.
⚡️Sverige måste agera för gemensamma EU-regler som godkänner nya kärnkraftsreaktorer.
⚡️Inom energiforskningen ska resurser avsättas till kärnteknisk forskning.
⚡️Nya subventioner, skatter och stöd ska styra mot minskade utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt.
⚡️Kraftvärmens konkurrenskraft måste värnas i enlighet med intentionerna i energiöverenskommelsen.
Läs mer
Facebook

Det är centralt att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt: Dels att med respekt för asylrätten driva en hållbar svensk migrationspolitik inom ramen för dagens EU-system. Dels att parallellt med detta peka ut färdriktningen för ett reformerat flyktingmottagande inom EU, skriver Tobias Billström, gruppledare i riksdagen och tidigare migrationsminister, och Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, på DN Debatt.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Skåne Moderaterna i Skåne
10 DAGAR KVAR TILL VALET - HAR DU RÖSTAT ÄN?
Förtidsröstningen har varit i full gång sen 8 maj. Många svenskar har redan röstat. 5 anledningar till att rösta på Moderaterna i EU-valet:
🇪🇺 STOPPA STÖLDLIGORNA - vi ska stärka det europeiska polissamarbetet för att bekämpa stöldligor och smuggling av narkotika och vapen.
🇪🇺 EU OCH SVERIGE BEHÖVER MER KÄRNKRAFT - Europa behöver mer klimatsmart el från förnybart och kärnkraft – inte smutsig kolkraft och rysk gas.
🇪🇺 STÄRKT DJURSKYDD OCH FASA UT FARLIGA ÄMNEN I MAT - inom EU är det särskilt viktigt att säkerställa att djurskyddsreglerna efterlevs av medlemsländerna, till exempel för djurtransporter. Vi arbetar även för att bevisat farliga ämnen ska fasas ut ur konsumentprodukter.
🇪🇺 STÄRK GRÄNSEN TILL EU - den yttre gränsen behöver stärkas och rätten till asyl ska prövas direkt vid EU:s gräns.
🇪🇺 ÖKAD FRIHANDEL OCH FLER HANDELSAVTAL - vi vill öka frihandeln – det är av stor vikt för ett exportberoende land som Sverige. Genom att EU river handelshinder och sluter frihandelsavtal förbättrar vi för jobb och tillväxt i Sverige och inom EU.
Läs mer
Facebook
Filmer

PROVVALSRESULTAT
Här kan ni ta del av resultatet från Skånemoderaternas provval för riksdag och region.

Nyhetsartikel
Filmer
Följ oss