Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Jobb och integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Filmer
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
En grundläggande princip är att ett nej är ett nej. Det är en förutsättning för att vi ska kunna hjälpa individer som har riktiga asylskäl.

Regeringens proposition innebär ett avsteg från denna grundläggande princip i svensk flyktingpolitik.

Socialdemokraterna sänder ut signaler om att man kan få uppehållstillstånd även om man uppgivit oriktiga uppgifter eller om man har uppehållit sig i landet tillräckligt länge.

Löfven och Andersson har sagt att ett nej ska vara ett nej i migrationen. Men nu finns det 9000 exempel på att deras nej är ett kanske.
Läs mer
Facebook
Filmer

Imorgon, onsdagen den 20 juni, presenterar partisekreterare Gunnar Strömmer och Andreas Norlén, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, förslag om en ny grundlagsreform för att bl.a. stärka domstolarnas oberoende och skyddet för individens fri- och rättigheter.

Pressrelease

Att vårda grundlagen är avgörande i ett land där rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla lika för alla. I dag presenterar därför Gunnar Strömmer, partisekreterare, och Andreas Norlén, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, förslag till en ny grundlagsutredning. Syftet är att stärka individens rätt och rättsstaten.

Nyhetsartikel
Nya Moderaterna Nya Moderaterna
STRAFFET FÖR VÅLDTÄKT MÅSTE SPEGLA ÖVERGREPPETS ALLVAR
Idag får den som döms för flera våldtäkter ett rabatterat straff.

Det betyder i klartext att en serievåldtäktsman som begått tre våldtäkter bara behöver avtjäna det fulla straffet för en av våldtäkterna.

På bara två år har utsattheten för sexualbrott fördubblats samtidigt som antalet anmälda våldtäkter har ökat kraftigt.

Därför vill Moderaterna:

Ⓜ️ Slopa dagens form av mängdrabatt.

Ⓜ️ Skärpa straffen för alla våldtäktsbrott.

Ⓜ️ Anställa fler poliser så att inte sexualbrotten inte läggs på hög.

Läs Tomas Tobé i Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/9mQAQd/hur-kan-valdtaktsman-fa-mangdrabatt-ministern
Läs mer
Facebook
Följ oss

Moderaterna i Västernorrland

Storgatan 1
852 30  SUNDSVALL

060 - 53 65 35

vasternorrland@moderaterna.se