Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna Moderaterna
STOPPA RÅNVÅGEN MOT UNGA
Allt fler utsätts för personrån i Sverige. Mest drabbade är våra unga mellan 16-19 år.

De allra flesta rånen sker på allmänna platser som gator, torg, parker eller liknande.

Det handlar om brott som är ofta sätter djupa spår hos den som drabbas. Även föräldrar, vänner, skolkamrater och andra unga berörs. Samtidigt är det bara hälften av personrånen anmäls och allt för många av brotten förblir ouppklarade.

Moderaterna har flera konkreta förslag för att stoppa rånvågen:
1. Straffen för rån behöver skärptas. Idag är det lägsta straffet för rån ett års fängelse. Vi vill höja det till lägst ett år och sex månader.
2. Satsa på fler civila poliser för att bättre kunna övervaka riskmiljöer. Polisen bör fokusera särskilt på så kallade hot spots, platser och tider där personrån begås i hög utsträckning.
3. Ökade möjligheter för polisen att vid behov kunna publicera bilder på gärningsmän.
4. Resurser för en fyrdubbling av polisens kameraövervakning i syfte att klara upp fler brott och öka tryggheten.
5. Mer anpassade och ändamålsenliga åtgärder för unga lagöverträdare under 15 år. Omhändertagande med stöd av lagen om vård av unga bör bli aktuellt i fler fall.

Regeringen har tappat kontrollen. Det är dags att vi tar tillbaka den.

Läs mer om statistiken på Brottsförebyggande rådet (BRÅ): https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/ran.html
Läs mer
Facebook
Moderaterna Moderaterna
MÖRKLÄGG INTE GOTLAND, YGEMAN
Regeringen klarar inte strömförsörjningen till Gotland. Nu har hela ön återigen drabbats av ett strömavbrott.

Moderaterna vill säkra strömmen till Gotland genom att bygga en tredje elkabel. Under regeringens ledning har dessa planer lagts på hyllan. Gotland är därför inte en del av det nationella stamnätet för el.

Att delar av Sverige saknar en pålitlig elförsörjning är orimligt. Energiminister Anders Ygeman måste ta sitt ansvar för elförsörjningen i hela landet.
Läs mer
Facebook

Moderaterna har nu inlett ett arbete med att ta fram en skattereform, som ska premiera nit, slit och tillit i samhället. Vilka är Moderaternas grundvärderingar i skattepolitiken, och hur vill Moderaterna förändra de skatter vi har idag i Sverige? Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson för Moderaterna, gästar Medborgarens podcast för att prata om detta.

Nyhetsartikel
Filmer
Filmer
Följ oss

Moderaterna i Västernorrland

Storgatan 1
852 30  SUNDSVALL

060 - 53 65 35

vasternorrland@moderaterna.se