Ansök till Moderatkvinnornas mentorskapsprogram 2024!

Mentorskap kan spela en avgörande roll för att säkra kunskap, kompetens och erfarenhet inom en organisation. Snart startar den sjätte omgången av Moderatkvinnornas mentorskapsprogram för ledande kvinnor. Mentorskapsprogrammet pågår under ett år och är en del i Moderatkvinnornas arbete med att utbilda kvinnor i att spräcka glastak.

Dags att ansöka!

Ta chansen! Detta mentorskapsprogram har mycket seriösa, erfarna och politiskt breda mentorer. En mentor kan betyda mycket som ett bollplank och en drivkraft att fortsätta utveckla sin politiska förmåga och hjälpa en att våga ta ytterligare ett steg framåt. Nominera en kvinna i ert förbund som ni tror på och vill satsa på.

Vem kan söka?
Vi söker adepter som är kvinnor och moderata företrädare i hela Sverige. Den sökande adepten är förtroendevald eller jobbar för den moderata rörelsen med internationell, nationell, regional eller kommunal politik. Hon kan vara en politikutvecklare, kommunikatör, organisatör eller något annat utmärkande. Den sökande adepten bör ha genomgått Aktion MKF tidigare och/eller bör vara en relativt erfaren moderat politiker.

Vilka är mentorerna?
Mentorerna är kvinnor med erfarenheter, kunskap och kompetenser från toppositioner i den moderata ledningen och är eller har varit förtroendevalda på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Utöver detta har vi även mentorer som är eller har varit tjänstemän/anställda i partiet.

Kostnad
Både uppstartsmötet och det avslutande mötet sker i Stockholm på en eftermiddag/kväll. Moderatkvinnorna står enbart för kostnaderna i samband med dessa två gemensamma möten.

Tidplan och ansökan
Ansökan eller nominering ska innehålla en motivering till Moderatkvinnorna om varför just du valt att ansöka alternativt varför ni valt att föreslå just denna kvinna, vilka typer av uppdrag hon har eller har haft och vilka som är de kommande utmaningarna. Som enskild medlem har du möjlighet att själv skicka in en ansökan. Förbundsstyrelsen, i samråd med länskvinnoordföranden, eller länskvinnoordförande själva har möjlighet att nominera. Ansökan eller nominering från förbundet ska vara Moderatkvinnorna tillhanda senast den 16 februari 2024 och skickas till: [email protected]. Antalet platser är begränsat.

Mentorskapsprogrammet planeras starta upp 8 mars 2024 med en gemensam uppstartsträff i Stockholm. På denna träff informeras det om upplägget, man får träffa samtliga deltagare och adepterna får träffa sina mentorer. I samband med uppstarten kommer även en alumniträff för Aktion MKF äga rum – mer info kommer.

Nominera till jämställdhetspriset 2023

Sedan 2021 delar Moderatkvinnorna ut ett pris vid parti- och arbetsstämmor för att uppmärksamma insatser för jämställdheten inom Moderaterna.

Känner du någon som i partiet eller i sitt politiska uppdrag gjort något bra för jämställdheten?

Nominera den personen eller gruppen personer till Moderatkvinnornas jämställdhetspris, som delas ut på Moderaternas partistämma i oktober. De nominerade ska ha uppfyllt något eller några av följande kriterier:

 • Arbetat strategiskt och målinriktat med jämställdhet.
 • Tagit fram arbetssätt som främjar och stärker jämställdheten.
 • Varit en förebild för andra i sitt jämställdhetsarbete.
 • Ökat kunskapen och medvetenheten om vikten av jämställd representation och dess positiva effekter.
 • Bidragit till att stärka och uppmuntra politiska företrädare som kvinnor i partiet.
 • Genomfört politiska förslag som bidragit till att öka jämställdheten i samhället.

Nomineringar skickas till [email protected] senast den 13 oktober och ska innehålla den nominerades namn, kontaktuppgifter och en motivering (max 3000 tecken).

Vi ser fram emot din nominering!

Ansök till Aktion MKF!

Vill du ställa dig i raden av framgångsrika kvinnor som gått Moderatkvinnornas nationella spetsutbildning Aktion MKF? Nu har du chansen att bli en del av grupp 33! 

Utbildningen vänder sig till dig som idag har ledande uppdrag för Moderaterna, exempelvis som ordförande eller vice ordförande i nämnd, kommunalråd, regionråd eller riksdagsledamot. Kursen förutsätter att du har goda kunskaper om det politiska arbetet och har en stark vilja att utvecklas ytterligare i det politiska hantverket.

Varje år antas cirka 20 nya deltagare från hela landet. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna inspiration, ett vidgat nätverk och kunskap att framgångsrikt leda och företräda Moderaterna.  

Kursen pågår under 2,5 år och deltagarna kommer under kursens gång drillas i allt från ledarskap och kommunikation till opinionsbildning. Kursen avslutas med en examinationsuppgift.   

Aktion MKF subventioneras till stor del av Moderatkvinnornas nationella organisation. Deltagaravgiften är 2000 kr per träff (totalt 10 000 kr) och betalas av det länsförbund du som ansöker bor i vid ansökningstillfället. Därmed krävs det att du har ditt förbunds nominering och stöd för att kunna delta i utbildningen. 

Ansökningsprocessen ser ut som följer:

1 oktober: Sista dag att ansöka om nominering från ditt länsförbund. Kontakta din länskvinnoordförande, förbundsordförande eller ombudsman i god tid innan för att veta om det är någon särskild information de vill ha av dig som kandidat. Fyll i ”Ansökningsformulär Aktion MKF” och skicka till ditt länsförbund.

1 november: Sista dag för länsförbunden att inkomma med sina nomineringar och ansökningsformulären.

1 december: Besked om antagning.

Deltagarna i Aktion MKF förbinder sig att delta under utbildningens fem tillfällen samt att fullfölja de hemuppgifter som löper mellan utbildningens tillfällen. Missar man två eller flera tillfällen av utbildningen kan det leda till att man inte får slutföra utbildningen. I den mån man på grund av sjukdom inte kan närvara, ska det meddelas innan kurstillfället.

Datum för träffarna:

Träff 1:          26-28/1 2024

Träff 2:          20-22/9 2024

Träff 3:          28-30/3 2025

Träff 4:          10-12/10 2025                   

Träff 5:          Preliminärt en måndag till tisdag i Bryssel eller helg i Stockholm i maj 2026.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Moderatkvinnornas generalsekreterare, Hanna Dalhusen: [email protected], 073-682 93 05

Så blir Moderaterna Sveriges mest jämställda parti

Moderaterna vill bli Sveriges största parti, men också ett statsbärande parti. Detta med utgångspunkt i övertygelsen att vi har de mest relevanta lösningarna på dagens och framtidens samhällsproblem.

Därför blir frågan om representation från hela landet och alla delar av landet central. Våra företrädare spelar
en viktig roll för vilka som har förtroende för oss som parti och därmed vill lägga sin röst på oss.

Vår genomgång visar att det finns ett könsgap i Moderaterna. Gapet är genomgående: i väljarstöd, medlemmar och bland våra förtroendevalda. För ett parti som Moderaterna, som har ambitionen att vara Sveriges starkaste röst för frihet och jämställdhet, är det ett trovärdighetsproblem.

Vid Sverigemötet 2023 lanserade därför Moderatkvinnorna ”Så blir Moderaterna Sveriges mest jämställda parti”. Rapporten utgår från dagsläget men tar sikte på framtiden och syftar till att Moderaterna ska bli fler kvinnor – som väljare, medlemmar och förtroendevalda.

Stadgegrupp inom Moderaterna vill peta kvinnoförbundet

Moderaternas stadgegrupp föreslår att Moderatkvinnorna ska strykas från valberedningar, som ombud till stämmor och från arbetsutskott på alla nivåer inom Moderaterna. Förslaget är tänkt att antas på Moderaternas partistämma hösten 2023. Moderatkvinnorna motsätter sig stadgegruppens förslag.

– I ett läge när Moderaterna tappat kvinnor som väljare i tre val i rad och andelen kvinnor i medlemskåren fortsätter minska, väljer stadgegruppen att peta kvinnoförbundet från alla nivåer i partiet. Det är tondövt, säger Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna.

Moderaterna tappade mark i valet 2022 och minskade till tredje största parti. Väljarstödet bland män låg kvar på 21 procent, medan i stort sett hela Moderaternas tapp utgörs av kvinnor: från 19 till 17 procent. Dessutom har andelen kvinnor i medlemskåren fortsatt minska flera år i rad.

– Det är ett strategiskt problem för Moderaterna att andelen kvinnor fortsätter minska. Nu borde fokus i hela partiet ligga på hur vi kan vinna förtroende för våra idéer bland både kvinnor och män – inte på internt maktspel, säger Josefin Malmqvist.

Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet har i nuvarande stadga en större representation än övriga sidoorganisationer/förbund inom Moderaterna. I förslaget till nya stadgar behåller MUF sin representation, men Moderatkvinnorna föreslås ensidigt tappa poster.

– Det ligger knappast i partiets intresse att begränsa arbetet för jämställdhet och Moderatkvinnornas inflytande i partiet, när fler kvinnor behövs som väljare, medlemmar och förtroendevalda för att Moderaterna ska vara statsbärande, säger Josefin Malmqvist.

Bakgrund

 • Förslaget på förändringar av Moderaternas stadga är just nu ute på remiss. Remisstiden löper till och med den 30 april 2023. 
 • De nya stadgarna är tänkta att antas vid Moderaternas partistämma hösten 2023. 
 • Andelen kvinnor som är medlemmar i Moderaterna (inklusive MUF):
  • År 2022: 34%
  • År 2019: 37%

Moderaterna måste vinna kvinnor för att vinna val

Moderaternas minskade väljarstöd i valet 2022 utgörs av kvinnor. Nu behöver partiet prioritera sakfrågor som även kvinnor tycker är viktiga, förändra tonaliteten i kommunikationen och hitta ett hållbart förhållningssätt till Sverigedemokraterna, skriver Moderatkvinnorna i sin valanalys, som presenteras idag.

Moderaternas väljarstöd bland kvinnor sjönk för tredje valet i rad. Väljarstödet bland män låg kvar på 21 procent, likt i valet 2018, medan partiets tapp utgörs av kvinnor: från 19 till 17 procent.

– För att Moderaterna ska fortsätta vara den samlande kraften inom svensk politik behöver vi arbeta för ett ökat förtroende från befolkningen i allmänhet, och kvinnor i synnerhet. Då behöver vi byta strategi, säger Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna.

Moderatkvinnornas eftervalsanalys pekar ut tre huvudsakliga områden där strategin behöver förändas:

 1. Prioritera sakfrågor som både män och kvinnor tycker är viktiga

I den Novus-undersökning Moderatkvinnorna beställt svarade kvinnor i signifikant högre grad än män att sjukvård (46 procent), skola och utbildning (34 procent) och klimat- och miljö (32 procent) haft störst betydelse i val av parti i riksdagsvalet.

Enligt SVT:s Valu är samtidigt andelen väljare som tycker att Moderaterna har bäst politik i dessa frågor låg: sjukvård (10 procent), skola (12 procent) och miljö- och klimat (12 procent).

– Att ha så lågt förtroende i halva väljarkårens viktigaste frågor är inte hållbart. Inom flera av dessa områden har Moderaterna väl genomarbetade politiska förslag, men vi behöver berätta om dem. Inom andra områden behöver vi göra vår hemläxa för att fortsätta utveckla politiken, säger Josefin Malmqvist.

 1. Den hårda kommunikationen och tonaliteten behöver nyanseras

I Novusundersökningen svarade kvinnor (på en fritextfråga) att de uppfattade partiets kommunikation och företrädare i valrörelsen som ”aggressiva” och ”hårda”. Samtidigt uppgav män i större utsträckning att de uppfattade den som ”populistisk” och ”rak”. När vi frågade: ”Finns det någon fråga där du i grunden håller med Moderaterna, men där du tycker att förslagen eller retoriken är alltför långtgående?” dominerade kriminalitet, invandring och integration de öppna svaren.

Moderaterna bör fortsatt prata om ”hårda” frågor, men på ett sätt så att kvinnor och män känner igen sig.

 1. Hitta ett hållbart förhållningssätt till Sverigedemokraterna

Novusundersökningen visar att kvinnor i signifikant lägre grad än män tycker att närmandet till Sverigedemokraterna varit positivt. I valanalysen konstateras att medan Moderaterna har enats om Tidöavtalet med SD måste partiet också våga prata om skillnaderna mellan partierna.

Valanalysen presenteras även på Dagens Industris debattsida av Josefin Malmqvist, ordförande Moderatkvinnorna och Ida Eriksson, ordförande Moderatkvinnornas eftervalsanalysgrupp.

Ansök till Moderatkvinnornas mentorskapsprogram 2023!

Moderatkvinnorna vill säkra kunskap, kompetens och erfarenhet inom Moderaterna och därför startar vi nu den femte omgången av mentorskapsprogrammet för moderata kvinnor. Mentorskapsprogrammet pågår under ett år och är en del i Moderatkvinnornas arbete med att utbilda kvinnor i att spräcka glastak.

Dags att ansöka!

Ta chansen! Detta mentorskapsprogram har mycket seriösa, erfarna och politiskt breda mentorer. En mentor kan betyda mycket som ett bollplank och en drivkraft att fortsätta utveckla sin politiska förmåga och hjälpa en att våga ta ytterligare ett steg framåt. Nominera en kvinna i ert förbund som ni tror på och vill satsa på.

Vem kan söka?
Vi söker adepter som är kvinnor och moderata företrädare i hela Sverige. Den sökande adepten är förtroendevald eller jobbar för den moderata rörelsen med internationell, nationell, regional eller kommunal politik. Hon kan vara en politikutvecklare, kommunikatör, organisatör eller något annat utmärkande. Den sökande adepten bör ha genomgått Aktion MKF tidigare och/eller bör vara en relativt erfaren moderat politiker.

Vilka är mentorerna?
Mentorerna är kvinnor med erfarenheter, kunskap och kompetenser från toppositioner i den moderata ledningen och är eller har varit förtroendevalda på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Utöver detta har vi även mentorer som är eller har varit tjänstemän/anställda i partiet.

Kostnad
Både uppstartsmötet och det avslutande mötet sker i Stockholm på en eftermiddag/kväll. Moderatkvinnorna står enbart för kostnaderna i samband med dessa två gemensamma möten.

Tidplan och ansökan
Som enskild medlem skickar du, i god tid, in en intresseanmälan till länskvinnoordförande i ditt förbund. Förbundsstyrelsen, i samråd med länskvinnoordföranden, inkommer med en motivering till Moderatkvinnorna om varför ni valt att föreslå just denna kvinna, vilka typer av uppdrag hon har eller har haft och vilka som är de kommande utmaningarna. Ansökan från förbundet ska vara Moderatkvinnorna tillhanda senast den 1 februari 2023 och skickas till: [email protected]. Antalet platser är begränsat. Besked om antagning lämnas den 1 mars 2023.

Mentorskapsprogrammet planeras starta upp onsdag den 29 mars 2023 med en första gemensam träff i Stockholm. På denna uppstartsträff informeras det om upplägget, man får träffa samtliga deltagare och adepterna får träffa sina mentorer.

Moderatkvinnorna söker praktikant för vårterminen 2023

Vill du bidra till ett mer frihetligt och jämställt Sverige samtidigt som du skaffar dig värdefulla kunskaper, färdigheter och kontakter? Då ska du söka praktikplats hos oss på Moderatkvinnorna.

Om praktiken
Moderatkvinnorna är Moderaternas kvinnoförbund. Vi arbetar för att utveckla politik och utbilda kvinnor i att spräcka glastak. Vår utgångspunkt är att bekämpa de ofriheter som begränsar kvinnor i dagens samhälle.

Praktiken är på heltid och oavlönad. Din praktikplats kommer att vara på Moderaternas Riksorganisations kontor i Stockholm och du förväntas vara på plats under ordinarie kontorstid, d.v.s. 09.00-17.00.

Som praktikant kommer din främsta arbetsuppgift vara att sköta Moderatkvinnornas konton i sociala medier och skapa innehåll till dessa. Utöver detta finns det goda möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna efter dina intressen. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att skriva debattartiklar, delta i produktionen av tidningen Modig, ägna dig åt policyutveckling, skriva en rapport, planera evenemang eller genomföra ett eget projekt.

Förbundssekreteraren kommer att vara din handledare, tillsammans med Moderatkvinnornas ordförande och riksdagsledamoten Josefin Malmqvist.

Om praktikanten
Vi söker dig med en påbörjad universitetsutbildning inom exempelvis media och kommunikation, statsvetenskap eller humaniora som vill göra praktik inom ramen för ditt universitetsprogram.

Du behöver inte vara medlem i Moderaterna men dela Moderaternas värderingar och ha ett engagemang för att förbättra och utveckla vårt samhälle.

Vi söker dig som är ordningsam, strukturerad, opretentiös och samarbetsinriktad. Du ska ha erfarenheter av att arbeta i digitala miljöer och kunskap om de vanligaste programmen. Du är kreativ, förstår hur sociala medier fungerar och har ägnat dig åt grafisk produktion tidigare.

Kontakt
Skicka din ansökan med CV, personligt brev och arbetsprover (främst tidigare grafisk produktion men gärna debattartikel eller kortare akademisk text också) till [email protected].  Vi behandlar ansökningar löpande, men sista ansökningsdag är den 2 december. För frågor om praktiken, kontakta vår förbundssekreterare Hanna Dalhusen, 073-682 93 05.

Moderatkvinnornas valupptakt 2022

I början av sommaren samlades närmre 100 deltagare i Stockholm för Moderatkvinnornas valupptakt! Dagen var fylld av inspirerande panelsamtal, föredrag och pepp inför valrörelsen och det kommande maktskiftet. Nedan hittar du ett urval av vad deltagarna fick lyssna till under dagen.

Fyra panelsamtal pågick under dagen. Dessa täckte prioriterade och aktuella frågor för Moderatkvinnorna: kvinnosjukvård, Europa, regeringstid och trygghet.

Panelsamtal om regeringstid

Hur ska vi styra Sverige efter valet i höst? Den frågan fick Ulrica Schenström, tidigare statssekreterare i Reinfeldt-regeringen, Karin Enström, tidigare försvarsminister och Anna Pettersson Westerberg, chef på riksdagskansliet, svara på. Samtalet modererades av Moderatkvinnornas ordförande Josefin Malmqvist.

Josefin Malmqvist, Ulrica Schenström, Karin Enström och Anna Pettersson Westerberg

Panelsamtal om trygghet

Tryggheten är en av våra viktigaste frågor. Till hjälp för att svara på den komplexa frågan hur Sverige åter ska bli ett tryggt land, hade moderator Johanna Rantsi Fredrik Kärrholm, debattör och tidigare polis, och Olga Persson, ordförande Unizon. Det blev ett spänstigt samtal kring såväl gängkriminalitet som reformer för att komma till bukt med mäns våld mot kvinnor.

Johanna Rantsi, Olga Persson och Fredrik Kärrholm

Panelsamtal om Europa

Hur står det till med jämställdheten i Europa? Boriana Åberg, riksdagsledamot och ordförande i Europarådets svenska delegation, Jessica Polfjärd, europaparlamentariker, och Jelen Drenjanin, ordförande i Europarådets Governance Committe, samtalade om frågan. Samtalet modererades av Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot och suppleant i EU-nämnden och utrikesutskottet.

Helena Storckenfeldt, Jessica Polfjärd, Jelena Drenjanin och Boriana Åberg

Panelsamtal om kvinnosjukvård

Hur står det till med sjukvården för kvinnor? Charlotte Broberg, regionråd i Stockholm, Anna Nordqvist, oppositionsråd i Örebro län, och Vincent Flink Amble-Naess, läkare och debattör, var med i samtalet. Moderator var Anna-Lena Holberg.

Anna-Lena Holberg, Vincent Flink Amble-Naess, Charlotte Broberg och Anna Nordqvist

Deltagarna fick dessutom lyssna till Ulf Kristersson som pratade om valrörelsen och varför Sverige behöver ett maktskifte så fort som möjligt. Även Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer och Timbros VD Benjamin Dousa höll föredrag under dagen.

Förutom dessa besök fick valupptakten även hälsningar från vänner runtom i Europa. Norges statsminister Erna Solberg skickade en hälsning där hon betonade om vikten av ett gott samarbete mellan Høyre och Moderaterna. Hälsningar kom även från Ukrainska kvinnliga parlamentariker som pratade om vilket stöd Sverige kan ge i Rysslands krig mot Ukraina. Vi fick dessutom en hälsning från Elina valtonen, ledamot av Finlands riksdag.

Erna Solberg

Hälsningar kom även från våra vänner i sidoorganisationer inom Moderaterna.

Stort tack till alla som kom, nu vinner vi val och gör Ulf Kristersson till Sveriges nästa statsminister tillsammans!

Ansök till Aktion MKF!

Vill du ställa dig i raden av framgångsrika kvinnor som gått Moderatkvinnornas nationella spetsutbildning Aktion MKF? Nu har du chansen att bli en del av grupp 32! 

Utbildningen vänder sig till dig som idag har ledande uppdrag för Moderaterna, exempelvis som ordförande eller vice ordförande i nämnd, kommunalråd, regionråd eller riksdagsledamot. Kursen förutsätter att du har goda kunskaper om det politiska arbetet och har en stark vilja att utvecklas ytterligare i det politiska hantverket.

Varje år antas cirka 20 nya deltagare från hela landet. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna inspiration, ett vidgat nätverk och kunskap att framgångsrikt leda och företräda Moderaterna.  

Kursen pågår under 2,5 år och deltagarna kommer under kursens gång drillas i allt från ledarskap och kommunikation till opinionsbildning. Kursen avslutas med en examinationsuppgift.   

Aktion MKF subventioneras till stor del av Moderatkvinnornas nationella organisation. Deltagaravgiften är 2000 kr per träff (totalt 10 000 kr) och betalas av det länsförbund du som ansöker bor i vid ansökningstillfället. Därmed krävs det att du har ditt förbunds nominering och stöd för att kunna delta i utbildningen. 

Ansökningsprocessen ser ut som följande:

1 Okt: Sista dag att ansöka om nominering från ditt länsförbund. Kontakta dem i god tid innan för att veta om det är någon särskild information de vill ha av dig som kandidat. Fyll i ”Ansökningsformulär Aktion MKF” och skicka till ditt länsförbund. 

1 Nov: Sista dag för länsförbunden att inkomma med sina nomineringar och ansökningsformulären.

1 Dec: Besked om antagning.

Deltagarna i Aktion MKF förbinder sig att delta under utbildningens fem tillfällen samt att fullfölja de hemuppgifter som löper mellan utbildningens tillfällen. Missar man två eller flera tillfällen av utbildningen kan det leda till att man inte får slutföra utbildningen. I den mån man på grund av sjukdom inte kan närvara, ska det meddelas innan kurstillfället. 

Datum för träffarna:

Träff 1: 27-29/1 2023
Träff 2: 20-22/10 2023
Träff 3: 12-14/4 2024
Träff 4: 22-24/9 2024
Träff 5: preliminärt en söndag till tisdag under maj i Bryssel eller en helg i Stockholm.

Ansökningsformulär för Aktion MKF:

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta projektansvarig Caroline Högström:

[email protected]

073-743 86 00