Denna nyhet är mer än 3 år gammal

14 oktober, 2019

Moderaternas jämställdhetsbokslut 2019

Idag presenteras Moderaternas jämställdhetsbokslut 2019. Rapporten visar att det finns ett könsgap på alla nivåer: i väljarstöd, medlemmar, interna förtroendeuppdrag, externa förtroendeuppdrag och medarbetare.

Idag presenteras Moderaternas jämställdhetsbokslut 2019 – en statistisk sammanställning över jämställdheten inom Moderaterna.

Exempel från rapporten: 

•    Rapporten visar att det finns ett genomgående könsgap: i väljarstöd, medlemmar, interna förtroendeuppdrag, externa förtroendeuppdrag och medarbetare. 

•    Störst problem är gapet bland Moderaternas medlemmar, där bara 37 procent är kvinnor. Bland de nya medlemmar som värvats i år är färre än en tredjedel kvinnor. Utvecklingen går således åt fel håll. Medlemskåren utgör urvalet när förtroendevalda ska föreslås och väljas.

•    Bara 36 procent av förbundsordförandena är kvinnor och en tredjedel av föreningsordförandena i partiföreningarna.

•    Bara 40 procent av kommunfullmäktigeledamöterna är kvinnor. Enkom Sverigedemokraterna har lägre andel kvinnor som förtroendevalda företrädare.

Lokala och regionala nedbrytningar

Rapporten bygger på statistik som respektive länsförbund rapporterat in på partiets intranät. 

Ta ställning och dela artikeln