Aktuellt från riksdagen
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss
AKTUELLT
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
Sverige behöver en Arbetsförmedling som faktiskt förmedlar arbete.

En Alliansregering kommer att genomföra den största reformen av den svenska Arbetsförmedlingen sedan 1948 genom att låta fristående aktörer ta större ansvar för att matcha arbetsgivare och arbetssökande.

Med våra förslag kan fler människor få ett jobb att gå till. En ny Alliansregering kommer att ta det ansvaret.

Läs mer: https://www.dn.se/debatt/alliansen-kommer-att-lagga-ner-arbetsformedlingen/
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
UTAN BILEN STANNAR SVERIGE
Vi behöver bra och säkra vägar så att människor kan ta sig till jobbet, oavsett var i landet man bor.

Nu ser vi att våra vägar blir sämre och att pengarna inte räcker till för underhåll och snöröjning. Det duger inte.

Därför lovar Moderaterna en satsning på bättre vägar i hela Sverige:

Ⓜ️ Moderaterna satsar 500 miljoner kronor per år på väginvesteringar.
Ⓜ️ Det innebär en kraftfull investering på Sveriges vägar som under en längre tid har varit underinvesterade.
Ⓜ️ Investeringen innebär tex underhåll av vägar och broar men även vintervägunderhåll under årets kallare månader.

Läs mer här: https://moderaterna.se/satsning-pa-battre-vagar-i-hela-sverige

👍 Gilla och dela om du också vill ha bättre vägar
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
En majoritet i riksdagen säger ja till gårdsförsäljning av vin och öl!

Efter förslag från bland annat sörmlandsledamöterna Erik Bengtzboe (m) och Lotta Finstorp (m) säger nu riksdagen ja till att tillåta gårdsförsäljning. Detta kommer att betyda mycket för landsbygden och skapa många arbetstillfällen, i allt från produktion till turism med många blomstrande småföretag.

Besöksnäringen är en näring med stor kraft. Under 2016 växte turismens exportvärde med 12,7 procent eller 13,5 miljarder kronor. Besöksnäringen är med andra ord en viktig tillväxtmotor för Sverige och Sörmland. Sverige har en stor potential att utvecklas ännu mer som besöksland. Här finns alla förutsättningar: unika platser för upplevelser året runt, rika natur- och kulturvärden, pulserande storstäder och en attraktiv livsstil.

För att ytterligare förstärka besöksnäringen som en tillväxtmotor, skulle Sörmland bli ett utmärkt försökslän genom att öppna gårdsförsäljning av öl och vin och driva på närodlat och lokalproducerat genom att bygga upp och utveckla lokala försäljningsnoder.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sormland-som-forsokslan-for-okad-besoksnaring_H5023255

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/majoritet-i-riksdagen-for-gardsforsaljning-av-alkohol
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
Turordningsreglerna i LAS ska i högre grad baseras på kompetens, inte antal år i arbetet.

Vi vill att medarbetarnas kompetens ska väga tyngre i LAS än vad det gör i dag och vi vill stärka möjligheterna till kompetensutveckling och omställning.

Läs mer om Ulf Kristerssons syn på hur arbetsmarknaden bör utvecklas i en stor intervju i tidningen Arbetet: https://arbetet.se/2018/04/05/ulf-kristersson-lo-missforstar-oss-avsiktligt/
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
Varje barn ska kunna känna hopp om sitt eget livs möjligheter. Här får politiken inte svika. Vi föreslår i dag en ett stort antal insatser för socialt utsatta barn.

Läs om våra förslag här: https://moderaterna.se/en-battre-start-i-livet-insatser-socialt-utsatta-barn

👍 Gilla och dela om du också tycker att fler barn ska få en bättre start i livet!
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
Mer behöver göras för att skapa snabbare vägar till jobb. Med en två-årig yrkesskola kan fler få ett jobb och en egen lön.

Alliansen föreslår därför sex punkter för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete:

1️⃣Inrätta 2-årig yrkesskola
2️⃣Stärk gymnasiets introduktionsprogram
3️⃣Alla gymnasieprogram ska erbjuda högskolebehörighet
4️⃣Fler yrkescollege
5️⃣Fler lärlingsutbildningar
6️⃣Utveckla studie- och yrkesvägledningen
Läs mer
Facebook