Aktuellt från riksdagen
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss
AKTUELLT
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
Vårdköerna fördubblades under Stefan Löfvens regering.

Nu tar vi tag i det.

Redan 2019 satsas två miljarder kronor extra för att inleda arbetet med att korta vårdköerna.

Detta tack vare att Moderaternas och Kristdemokraternas budget gick igenom.

Vårdköerna måste kortas så att alla ska kunna få vård i tid.
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
SEGER FÖR EN BORGERLIG BUDGET
Riksdagen röstade ja till Moderaternas och Kristdemokraternas budget.

Sveriges nya budget bygger på Alliansens reformagenda, och innebär bland annat att följande blir verklighet 2019:

✅ Sänkt skatt på arbete - 144 100 sörmläninngar kommer att få behålla mer i plånboken.

✅ Sänkt skatt på pension - 65 285 pensionärer i Sörmland som varit med och byggt upp Sverige får bättre ekonomi.

✅ Högre löner till polisen - så att poliserna blir fler och får bättre betalt för sitt viktiga arbete.

✅ Ett stärkt försvar - för att säkra Sverige.

✅ Kortare vårdköer - eftersom vi prioriterar välfärdens kärna. 143 miljoner kronor till välfärden i Sörmland.

Sverige fått en ny politisk riktning. Nu är det dags för en ny politisk ledning.

Borgerlig politik drivs bäst av en borgerlig regering.

Läs mer om budgeten av Elisabeth Svantesson, Lotta Finstorp och Erik Bengtzboe här:
https://www.kkuriren.se/debatt/en-budget-med-viktiga-forbattringar-for-sormland-och-resten-av-sverige/
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
SÄNKT SKATT MED BORGERLIG BUDGET

Det ska löna sig att ha arbetat, slitit och varit med och byggt upp ett land.

Genom att det är Moderaternas och Kristdemokraternas budget som gäller nu så får alla Sveriges pensionärer behålla mer av sin pension. Det är både rimligt och rättvist.
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
Kommunernas kulturskolor är ett viktigt åtagande som många sörmländska kommuner tar ett stort ansvar för. Kulturskolornas verksamhet ska dock inte styras från Stockholm, utan styrs bäst av kommunerna själva. Därför tar vi bort det riktade statsbidraget till kulturskolorna, men höjer istället det generella stödet till kommunerna.

Läs mer av Lotta Finstorp, Erik Bengtzboe och Pia Steensland i dagens Katrineholms-Kuriren.

https://www.kkuriren.se/debatt/ror-inte-kulturskolornas-frihet/
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
Flit ska belönas, inte bestraffas. Det är kärnan i den borgerliga budget som Riksdagen röstat igenom.

Du som jobbar - och du som har jobbat - kommer att märka skillnad redan 2019.

✅ Sänkt skatt på arbete - du kommer att få behålla mer i plånboken.

✅ Sänkt skatt på pension - du som varit med och byggt upp Sverige får bättre ekonomi.

Arbete är grunden för vårt välstånd. Därför måste det löna sig att anstränga sig, att utbilda sig och att ta ansvar.

👍 Gilla och dela om du också tycker att flit ska löna sig!
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
SEGER FÖR EN BORGERLIG BUDGET
Riksdagen röstade idag ja till Moderaternas och Kristdemokraternas budget.

Sveriges nya budget bygger på Alliansens reformagenda, och innebär bland annat att följande blir verklighet 2019:

✅ Sänkt skatt på arbete - du kommer att få behålla mer i plånboken.

✅ Sänkt skatt på pension - du som varit med och byggt upp Sverige får bättre ekonomi.

✅ Högre löner till polisen - så att poliserna blir fler och får bättre betalt för sitt viktiga arbete.

✅ Ett stärkt försvar - för att säkra Sverige.

✅ Kortare vårdköer - eftersom vi prioriterar välfärdens kärna

Sverige fått en ny politisk riktning. Nu är det dags för en ny politisk ledning.

Borgerlig politik drivs bäst av en borgerlig regering.
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
BORGERLIG POLITIK KAN BLI VERKLIGHET
Nu lägger vi moderater vår budgetmotion, förankrad i den gemensamma reformagenda som Alliansens partier gick till val på.

Det är en budget som tar tag i våra svenska samhällsproblem här och nu. Vi tar borgerliga och liberala reformer från ord till handling. Sverige har en övergångsregering, men ingen övergångsriksdag. Viktiga beslut kan inte vänta.

Om riksdagen antar Moderaternas budget blir följande verklighet:

✅ Sänkt skatt för alla pensionärer

✅ Sänkt skatt för dig som jobbar

✅ Tredubblat RUT-avdrag

✅ Stärkt försvar

✅ Fler poliser

✅ Mer pengar till välfärden

✅ Stärkt kunskapsfokus i skolan

✅ Mer tillgänglig vård i hela landet

✅ Stoppa rödgröna skattehöjningar på bensin och diesel

Listan kan göras mycket längre. Det är liberala och borgerliga reformer som Sverige behöver nu.

Med vår budget ger vi Sverige en ny riktning, som bryter med de senaste årens reformtrötthet och politiska vänstervridning.

Läs Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson på DN Debatt: https://www.dn.se/…/med-en-m-budget-far-farre-betala-hoga-…/

💙 Ja till en borgerlig budget - så att hela Sverige kan hålla ihop!
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Södermanland Moderaterna i Södermanland
En budget för ett Södermanland som ska hålla ihop

Moderaterna vill förverkliga den borgerliga politik som kan ge Sverige en ny riktning. Vår budget tar tag i samhällsproblemen här och nu. Sverige har en övergångsregering, men ingen övergångsriksdag. Viktiga beslut kan inte vänta och det behövs en ny riktning.

Prioriterade områden för Moderaternas budget är:

För det första – reformer för jobb och tillväxt. Sänkt skatt för alla som jobbar, och sänkt för alla pensionärer, även de med lägre inkomst.

För det andra – reformer för att återupprätta samhällskontraktet. Staten måste klara sina grundläggande uppgifter. Därför föreslås ytterligare tre miljarder kronor på försvaret redan 2019. Resursförstärkningar rikas även för att stärka Polisen, och resurser för kortade vårdköer och fler undervisningstimmar i skolan.

För det tredje – reformer för att Sverige ska hålla ihop och vara ett jämlikt samhälle. Arbetslinjen ska gälla alla, och skolan ska ge vartenda barn en bra start i livet. Den som är nyanländ ska mötas av krav på att lära sig svenska för att kunna komma in i samhället. Att Sverige ska hålla ihop handlar också om att man ska kunna leva och bo i hela landet. Överindexeringen av bensinskatten fryses, resurser tillförs väg- och järnvägsunderhåll och krisstöd till lantbruket.

För det fjärde – reformer för en migrations- och integrationspolitik som fungerar och är långsiktig. Den tillfälliga lagen, som löper ut i juli nästa år, ska förlängas till dess att en ny och permanent lagstiftning finns på plats.
Läs mer
Facebook