Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna Kronoberg Moderaterna Kronoberg
"Jag tycker att det är oerhört viktigt att regionen är transparent i denna fråga och inte lämnar utrymme för mytbildning eller rykten... När det gäller Bup är det viktigt att man är öppen och när rapporten blir hemlig ger det en bild av verksamheten som inte är bra"

Så säger Suzanne Frank i en kommentar angående att Region Kronoberg har valt att inte offentliggöra den utvärdering som gjorts av barn- och ungdomspsykiatrin.
Läs mer
Facebook

- Vi är glada att idag kunna presentera ett förslag på en lista med ett lag som ska vinna val i Kronobergs län! Så presenterade nomineringskommitténs ordförande, Sofia Stynsberg förslaget till regionlista för Moderaterna i Kronoberg.

Pressrelease

- Jag är så tacksam för förtroendet jag har fått av stämman idag. Jag är ödmjuk inför uppdraget och taggad för att ge allt i valrörelsen. Tillsammans ska vi jobba för att Moderaterna ska vara med och bilda regering efter valet 2018. Så kommenterar Katarina Brännström resultatet av moderaternas stämma där hon valdes att toppa riksdagslistan för Moderaterna.

Pressrelease

För att komma till rätta med de växande vårdköerna vill Suzanne Frank inrätta en lokal kömiljard. Regionfullmäktige höll med henna och biföll motionen 2016. Men än har inget hänt och nu undrar Suzanne Frank varför inget händer. ”Det är ju mycket märkligt att man inte efterlever fattade beslut” säger Suzanne Frank.

Pressrelease
Moderaterna Kronoberg Moderaterna Kronoberg
Ulf Hedin och René Jaramillo trycker på knappen för sista gången från Moderaternas arbetsstämma i Örebro. Vilka dagar vi har haft! Vilka gäster! Stort tack till alla medverkande och alla som tittat! We’ll be back!
Läs mer
Facebook

Den senaste tidens medierapportering om hot, våld och trakasserier mot personal inom sjukvården har gett fokus på frågan om säker arbetsmiljö för vårdpersonal. Pernilla Torneus (M) och Viktor Emilsson (M) vill att det ska vara nolltolerans mot hot och våld inom Region Kronoberg. Därför har de skrivit en motion där de vill att rutiner ska ses över och all personal ska göras medvetna om dessa. ”Vi får aldrig acceptera hot och våld inom Svensk sjukvård” säger Pernilla Tornéus (M).

De vill också ta initiativ till ett säkerhetsmöte med säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, för att diskutera hur personalen ska skyddas. ”Vi vill att Region Kronoberg vidtar åtgärder så vår personal kan känna sig trygg på jobbet” säger Viktor Emilsson (M).

Pressrelease

- Situationen på Barn och Ungdomspsykiatrin i Kronoberg är minst sagt katastrofal. Köerna har vuxit lavinartat de senaste tre åren och den vård som ges är inte patientsäker. Nu måste vi ta problemen på allvar och införa kraftiga åtgärder, det säger Roland Gustbée (M) med anledning av att situationen på BUP idag har behandlats på politisk nivå.

Pressrelease

Ny flyglinje från Växjö flygplats

Berlin... Ja, du läser rätt! Nu är det klart att Berlin blir den nya destinationen som du kommer att nå från Växjös flygplats. Mikael Johansson, Anna Tenje, Torbjörn Gregorioff, Regionschef i Växjö BRA och Ulf Axelsson, VD Småland Airport berättar om nyheten!

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*obligatoriskt