Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Jobb och integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna Kronoberg Moderaterna Kronoberg
ALLIANSEN PRESENTERADE BUDGET 2019 FÖR KRONOBERG
- Med växande köer till BUP och dramatiskt ökande köer till vård och operationer behövs kraftfulla insatser. Vi tror på vår budget och på att invånarna i Kronoberg förtjänar ett bättre politiskt styre, det säger Mikael Johansson i samband med att Alliansens budgetförslag presenterades idag.

Alliansen har i år gjort en budget som fokuserar främst på att kapa vårdköerna och att låta Kronoberg växa och utvecklas.

Här kan du läsa om Alliansens budgetförslag:
https://moderaterna.se/kronoberg/alliansens-budget-2019-region-kronoberg-presenterades
Läs mer
Facebook

- Med växande köer till BUP och dramatiskt ökande köer till vård och operationer behövs kraftfulla insatser. Vi tror på vår budget och på att invånarna i Kronoberg förtjänar ett bättre politiskt styre, det säger Mikael Johansson i samband med att Alliansens budgetförslag presenterades idag.

Nyhetsartikel

Flera län i Sverige har infört Hospice som är en vård dygnet runt för patienter som har en obotlig sjukdom i livets slutskede. Vården innebär att man tar hänsyn till hela människans behov. Det gäller smärtlindring och medicinsk vård men även ett omhändertagande av patientens och anhörigas existentiella frågor och samtal erbjuds av utbildad och erfaren personal. Idag finns inget Hospice i region Kronoberg och därför motionerar nu Suzanne Frank om att det ska utredas.

Nyhetsartikel

Vi behöver tillskapa palliativa platser på våra sjukhus, både för patienternas skull men även för personalens skull. Vi får inte glömma bort att palliativ vård är mer än cancervård. Det finns många andra sjukdomstillstånd som kräver palliativ vård, säger Suzanne Frank (M)

Pressrelease

VI HAR RECEPTEN - ladda ner dem!
Såväl i köket som i politiken är det viktigt att vara förberedd. Mikael Johansson berättar mer om det här.

Nyhetsartikel

- Dans är glädje, motion, rörelse och en känsla av sammanhang. Dans har bevisat positiva effekter på vårt välbefinnande, och därför vill jag nu lyfta fram möjligheterna att använda dansen i sjukvården, säger Roland Gustbée om den motion han nu lämnar till Region Kronoberg.

Nyhetsartikel
Moderaterna Kronoberg Moderaterna Kronoberg
FÖRBJUD SJÄLVUTNÄMNDA MORALPOLISER

- Vi kan inte acceptera att ett parallell- samhälle växer fram, där människor bildar egna lagar och traditioner som inte följer svensk lag. Så många människor lever under förtryck av dessa självutnämnda moralpoliser och det är mycket bra att Moderaterna tar ledartröjan i dessa frågor och kommer med skarpa förslag, så kommenterar Suzanne Frank Moderaternas förslag som presenterades idag.

I Sverige idag finns det så kallade moralpoliser som gör allt för att begränsa kvinnors frihet i hederns namn.

❗️Moralpoliserna begränsar kvinnors val av klädsel, vart man rör sig och vilka man umgås med.

❗️Kvinnor berättar om att de tvingas följa informella regler som upprätthålls av män bosatta i området.

❗️Det kan röra sig om att kvinnor inte får lov att handla utan sällskap av en man, inte får äga mobiltelefoner och att de hindrats från att rösta i allmänna val.
Så här vill Moderaterna förbjuda självutnämnda moralpoliser:

1️⃣ En ny särskild brottsrubricering för hedersbrott med grov fridskränkning som förebild

2️⃣ Hedersmotiv ska bli en försvårande omständighet.

3️⃣ Utvisning ska ske i fler fall.

4️⃣ Inför tillträdesförbud som förbjuder en viss person att uppehålla sig inom ett visst angivet område, exempelvis ett torg eller en marknadsplats.

5️⃣ Träffar personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers möjlighet att rör sig fritt i samhället i hederns namn.

6️⃣ Överträdelse ska vara straffbelagt och kunna leda till fängelse.

Sverige kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet som en del av en hederskultur.
Rättligheter. Lika för alla.

Läs mer här:
https://moderaterna.se/atgarder-mot-hedersfortryck-och-moralpoliser
Läs mer
Facebook
Moderaterna Kronoberg Moderaterna Kronoberg
STUDIEBESÖK & MEDIA
Vår riksdagskandidat Suzanne Frank tillsammans med Ljungbypolitiker, däribland kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson, besökte polisen i Ljungby.

Det var ett riktigt bra besök som tidningen Smålänningen också uppmärksammade.

Här kan du läsa om det [premium]:
https://www.smalanningen.se/article/ljungbypolisen-ar-ett-foredome/
Läs mer
Facebook

Dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga flickor

Roland Gustbée presenterar här en motion om att dansen kan användas som behandling mot psykisk ohälsa. Det har prövats i andra delar av landet, nu är det dags för Region Kronoberg.

Följ oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

*obligatoriskt