AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Uppsala län Moderaterna i Uppsala län
TRYGGHETEN FRÄMST ?

Igår presenterade S, MP och L i Uppsala kommun sitt förslag till budget för 2020. Det är en budget som lovar lite av allt till alla, medan tryggheten inte prioriteras tillräckligt.

Moderaterna kommer snart att lägga fram en budget där fokus ligger på trygghet, företagande och ansvar för kommunens ekonomi.

Hör och läs Fredrik Ahlstedt kommentera budgetförslaget via länkarna i kommentarerna! ?
Läs mer
Facebook

Moderaterna i Uppsala kommun vill se ett attraktivt konstmuseum som lockar fler än idag och som är ekonomiskt försvarbart. Därför bör de ekonomiska konsekvenserna och funktionaliteten i förslagen ”Kaniken” och ”Ångkvarn” för ett nytt konstmuseum också utredas.

Pressrelease
Filmer
Moderaterna i Uppsala län Moderaterna i Uppsala län
REGION UPPSALA
✅ Nu ska vårdkvaliteten stärkas och kapaciteten att behandla patienter i hela länet öka!

Vi skriver mer om beslutet för de kirurgiska spetsområdena i helgens tidning: https://www.eposten.se/asikt/lasarettet-far-tre-profilomraden-unt5394444.aspx
Läs mer
Facebook
Filmer

Fortsatt arbete för en hållbar ekonomi, bättre arbetsvillkor för medarbetarna och en förstärkning av den nära vården är fokus i blågröna budgeten för Region Uppsala. Idag togs ett beslut att lägga fram en budget för 2021-23 vid regionfullmäktige i juni trots den pågående coronaepidemin.

Pressrelease
Följ oss