AKTUELLT
Visa:

På måndag tar kommunfullmäktige i Uppsala ställning till huruvida man ska säga ja till det framförhandlade avtalet där staten förbinder sig att bygga fyra spår mellan Stockholm och Uppsala. Fyra spår låter kanske inte så märkvärdigt, men för två storstäder som allt mer blir en tillväxtregion är beslutet avgörande. Moderaterna är inte nöjda med alla delar i avtalet, men då tillväxt- och jobbfokus är en så naturlig del av Moderaternas identitet kommer vi säga ja till fyrspårsavtalet. Tåget måste rulla in i framtiden.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Uppsala län Moderaterna i Uppsala län
Läs gärna Moderaternas förslag för framtidens primärvård som S och MP säger nej till. Dela om du håller med!

I dag brister vårdkedjan särskilt för äldre och de mest sjuka. Vi vill därför skapa ordning och reda i Region Uppsala för att stärka kontinuiteten i vården.

- Inför vårdval för äldre. Ingen ska riskera att falla mellan stolarna mellan region och kommun.

- Arbetsmiljön inom Region Uppsala måste bli bättre. Vårdens kvalitet sjunker när personalomsättningen stiger.

- Ge vårdcentralerna incitament för att jobba med kontinuitet.

Hela artikeln finns länkad i kommentar.

Foto: Angelica Klang
Läs mer
Facebook
Filmer

Igår hade Moderaterna i Knivsta kommun nomineringsstämma där listan till valsedeln inför valet 2018 fastställdes. Till första plats valdes kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström och till plats två och tre valdes Jeanette Meland och Thor Övrelid. Dessutom föryngrar Moderaterna listan och sänker medelåldern på valbar plats till 44 år (47 år 2014) och till 48 år (49 år 2014) totalt på hela kommunfullmäktigelistan.

Pressrelease
Filmer
Moderaterna i Uppsala län Moderaterna i Uppsala län
Moderaterna i Uppsala presenterade nyligen ett sjupunktsprogram för att höja elevresultaten. Syftet är att lärarna ska få mer tid att utveckla sin undervisning så att elevresultaten höjs.

Förslagen är:
1. Anställ välutbildade lärarassistenter på varje skola för att avlasta lärarna.
2. Reducera lärarnas mötestid genom färre och effektivare möten.
3. Inför fler karriärtjänster med tydliga uppdragsbeskrivningar.
4. Inrätta en ny central analysenhet för alla skolformer.
5. Förbättra lärarnas fortbildning och utveckla ämneskonferenserna så att varje ämne hamnar i fokus.
6. Inför central rättning av nationella prov.
7. Tydliggör rollfördelningen rektor–lärare–elev–vårdnadshavare på varje skola.

Dela och gilla gärna om du håller med om åtgärderna!
Läs mer
Facebook
Följ oss