AKTUELLT
Visa:
Filmer
Filmer

Idag har primärvården problem med bland annat rekrytering och bemanning. Idéer på hur vården kan förbättras finns redan, men den styrande minoriteten har inte lyckats sjösätta några reformer. I flera politiska instanser inom regionen har utmaningarna inom primärvården diskuterats under hela mandatperioden, utan att leda till några konkreta förslag på hur vården ska bli enklare, närmare och med högre kvalitet för våra patienter. Nu går moderaterna före och presenterar vår bild av hur framtidens primärvård bör se ut.

Pressrelease