Följ oss
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:

I helgen är det dags för Östgötadagarna, ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang som lägger fokus på vår vackra landsbygd. Men fokus på landsbygden behöver vi ha långt mer än över en helg om året. Idag lägger Moderaterna fram 24 förslag för en levande landsbygd – året om.

Pressrelease

Måndag 3 september presenterade Moderaternas toppkandidater i landstingsvalet förslag på hur hjärtsjukvården i Norrköping kan stärkas, tillsammans med andra förslag för att utveckla Vrinnevisjukhuset.

Pressrelease
Filmer
Nya Moderaterna i Östergötland Nya Moderaterna i Östergötland
ALLIANSEN ENIG OM NY TALMAN
Allianspartierna föreslår Andreas Norlén (M) till riksdagens talman.

Som ordförande i konstitutionsutskottet har Andreas Norlén visat prov på en stor förmåga att nå breda överenskommelser och samsyn över partigränserna. I samarbete med den före detta talmannen Björn von Sydow (S) har Norlén lett konstitutionsutskottets arbete bortom partipolitiska hänsyn.

Talmannen kommer att leda riksdagens arbete i ett komplicerat parlamentariskt läge och har en central uppgift som kräver särskilda egenskaper och kompetenser.

Talmannen i den nyvalda riksdagen bör ha en djup förståelse och respekt för både den politiska och juridiska dimensionen i riksdagsarbetet samt god insyn i regeringsarbetet.

Vederbörande bör uppbära ett brett förtroende hos riksdagens partier och ha en dokumenterad förmåga och erfarenhet av att lyhört leda förhandlingar till enighet även kring komplicerade och mångfacetterade politiska och konstitutionella frågor.

Konstitutionsutskottet har under Andreas Norléns ledning utvecklats till en stabil demokratisk institution med hög trovärdighet.

Alliansen är därför enig om att han kan leda riksdagens arbete i ett komplicerat parlamentariskt läge.
Läs mer
Facebook
Nya Moderaterna i Östergötland Nya Moderaterna i Östergötland
ALLIANS FÖR SVERIGE

Alliansen är det största regeringsbildande alternativet i svensk politik.

Vi var under hela valrörelsen tydliga med att Alliansen sökte ett gemensamt mandat för att bilda regering.
Alliansen gick framåt i valet och har fått dryga 40 procent av rösterna. Socialdemokraterna har fått 28 procent – det sämsta valresultatet sedan 1911.
Samtidigt har Sverige fått ett extremt jämnt valresultat, där de två traditionella blocken är nästan jämnstora.

Alliansen har därför i dag enats om att göra fem konkreta förberedelser för en regeringsbildning:


1. Förtroendet för sittande regering ska prövas omedelbart efter talmansvalet den 24 september när riksdagen samlas.

2. Det är därefter talmannens uppgift att undersöka hur Sverige kan styras i framtiden. Vår utgångspunkt i de diskussionerna kommer vara att Alliansen bildar regering som söker politiska lösningar över blockgränsen.

3. Alliansen kommer att nominera en egen kandidat till uppdraget som riksdagens talman.

4. Vi bekräftar också att en kommande alliansregering inte kommer att förhandla med Sverigedemokraterna, för att få igenom sin politik. Däremot kommer de naturligtvis precis som i dag delta i riksdagsarbetet enligt de spelregler som gäller där, till exempel parlamentariska utredningar och beredningar. Alliansen kommer inte heller ingå några nya ”decemberöverenskommelser”.

5. Vi bjuder i dag in Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till samtal. Vi vill bygga en Alliansregering på samarbete över blockgränsen. Sverige behöver en stabil ekonomisk politik och stora, långsiktiga politiska reformer som kräver ett brett parlamentariskt stöd för att kunna genomföras.Alliansens gemensamma reformagenda utgör den politiska basen för våra prioriteringar, men vi kommer naturligtvis också vara öppna för andra kompromisser som bidrar till att lösa stora svenska problem.Sverige har fått en komplicerad parlamentarisk situation som kräver både tydlig politisk färdriktning, och ödmjuk förmåga att pragmatiskt kompromissa med andra.

Läs mer här: https:https://www.dn.se/debatt/vi-bjuder-in-stefan-lofven-till-samtal-om-samarbete-over-blockgransen/
Läs mer
Facebook
Filmer