Följ oss
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Nya Moderaterna i Östergötland Nya Moderaterna i Östergötland
Peter Borring från LRF är årsmötestalare hos Ödeshögsmoderaterna.
Många viktiga budskap om äganderätt, strandskydd, livsmedelsstrategi, utfasning av fossila bränslen och likvärdiga produktionsförutsättningar för det svenska lantbruket togs upp.
Vi kan tack vare #östgötaresan pricka av mycket på Borrings lista.
Läs mer
Facebook

Radio Östergötland rapporterar om att 1177 Vårdguiden i Östergötland har brister i patientsäkerheten, något som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) slagit fast. Moderaterna och Kristdemokraterna har sedan tidigare lyft upp behovet av att förstärka och utveckla 1177, ett ställningstagande som nu förstärks ytterligare.

Pressrelease
Filmer

På Världsdiabetesdagen uppmärksammades sjukdomen och de som lever med den på många olika sätt. Vi vet att behandlingsmetoder utvecklas hela tiden och möjliggör enklare liv, med högre livskvalitet. Men hur ser egentligen likvärdigheten ut vad gäller behandling av barndiabetes i Östergötland?

Pressrelease
Filmer