Följ oss
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:

Den växande psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna är en av vår tids största utmaningar. Moderaterna i Region Östergötland vill införa en ungdomsmottagning på nätet för att fler med psykisk ohälsa ska kunna få hjälp i tid.

Pressrelease
Nya Moderaterna i Östergötland Nya Moderaterna i Östergötland
Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

I valberedningen ingår Jan Owe-Larsson, Norrköping, sammankallande, Ylva Bjerke, Linköping, Maria Almesåker, MQ, Matilda Ekeblad, MUF, Gunvor Wissmar Skoog, Söderköping, Hanna Almérus, Motala, Päivi Johansson, MSS, Gary Sparrborn, Vadstena samt Christer Frey, Norrköping.

Uppdraget består i att föreslå personer till samtliga poster i förbundsstyrelsen, revisorer, revisorsersättare, ombud och ersättare till partistämman, partirådet samt medborgarskolans stämma. Därtill att föreslå personer till rekryteringskommittén till riksdagen 2022 samt ett presidium att leda förbundsstämman 2019.

En enig valberedning lämnar härmed följande förslag till val av ny förbundsstyrelse till förbundsstämman den 4 maj 2019 i Ödeshög. Förslaget i sin helhet till alla val redogörs i handlingarna till förbundsstämman.

Förbundsordförande: Anna Nilsson, Valdemarsvik
1:e vice: Lars Ahlm, Norrköping
2:e vice: Fredrik Sjöstrand, Linköping

Ledamöter omval:
Tommy Ählström, Linköping
Mira Wedenberg, Åtvidaberg
Annette Ohlsson, Mjölby
Ingrid Cassel, Norrköping
Kåre Friberg, Motala
Peter Karlsson, Vadstena

Ledamöter nyval:
Anwar Samuelsson, Söderköping
Sandra Sannemo Bårman, Linköping
Pia Andersson, Motala
Jenny Ledelius, Boxholm

MSS:
Ordf. Gunvor Wissmar Skoog, Söderköping (nyval)
V. ordf. Ralf Holmér, Linköping (omval)

MQ:
Ordf. Joanna Sjölander, Norrköping (omval)
V. ordf. utses av MQ

MUF ledamot: Distriktsordförande MUF, väljs den 23/2

Med vänlig hälsning,
Jan Owe-Larsson, sammankallande i valberedningen

jan.owe-larsson@regionostergotland.se, 0708-59 24 40
Läs mer
Facebook

Idag, onsdag, presenterades Region Östergötlands bokslutsrapport för 2018. Resultatet på sista raden visar ett preliminärt negativt resultat på hela 305 miljoner kronor, vilket är rekorddåligt. Efter fyra år med Koalition för Östergötland är ekonomin i fritt fall.

Pressrelease