Moderatkvinnorna

Moderatkvinnornas leds av en central styrelse. Därutöver består organisationen av länskvinnoordföranden med sin egen organisation, en för varje län.

Huvuduppgifterna för verksamheten både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen som förtroendevalda i politiska församlingar.

Här kan du bland annat läsa mer om Moderatkvinnornas historia, verksamhet och hur du blir medlem!

Nyheter
TestIdag - 15:45
AKTUELLT
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
MODERATERNA KOMMER ALDRIG KOMPROMISSA OM DEN SVENSKA JÄMSTÄLLDHETEN

För att öka jämställdheten i EU krävs reformer på områden som rör trygghet, jobb och fri- och rättigheter. Men Moderaterna kommer aldrig kompromissa om den svenska jämställdheten - genom att låta EU få bestämma över sociala frågor.

Vår ordförande, Josefin Malmqvist, och Tomas Tobé, Moderaternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet, skriver om detta i Medborgaren.se.

Länk till hela artikeln i kommentarsfältet. 👇

Glöm inte rösta på Moderaterna senast söndag 26 maj!
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
JÄMSTÄLLDHETSTURNÉN ÄR IGÅNG!

Hur står det till med jämställdheten i ert län, och inom Moderaterna hos er? Vilka ofriheter möter kvinnor där ni bor?

Först ut på vår ordförande Josefin Malmqvists #jämställdhetsturné var Moderatkvinnorna Stockholms stad, som ikväll samlades för att planera stadens verksamhet.

Tydligt från diskussionen blev att vi måste synliggöra att vi har färre kvinnor än män på befattningar inom partiet, för att kunna göra någonting åt det.

Även vilken politik vi bedriver spelar givetvis roll. Att lyfta arbetslinjen som en frihetsfråga blir särskilt viktigt i Stockholms stad, där den ansträngda bostadssituationen kan bidra till att kvinnor som inte har en egen bostad exempelvis kan få svårt att lämna en relation. En ofrihetsfråga som från 1950-talet. Cash is Queen.

👉Känner du igen dig? Dela och kommentera gärna!
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
FLER UTRIKES FÖDDA KVINNOR I JOBB

Just nu pågår #Järvaveckan, och integrationen står högst på dagordningen. Vår ordförande Josefin Malmqvist har bland annat debatterat i TV4 hur fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete.

Moderaterna föreslår bland annat:

✔️ Bidragstak och sänkt skatt på lägst inkomster, så att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

✔️ Aktivitetskrav för alla som lever på socialbidrag, utökade hembesök och krav på deltagande i SFI för föräldralediga.

✔️ Snabbare och individuell etablering av nyanlända. Kortutbildade bör snabbare komma ut på praktik och lära sig jobbet på jobbet.

***

Vad tycker du? Dela och kommentera gärna!
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
Medborgaren.se intervjuade vår ordförande Josefin Malmqvist för att höra mer om vilka frågor Moderatkvinnorna ska prioritera de kommande åren.

👇Läs hela intervjun i länk i kommentarsfältet.
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
❌NOLLTOLERANS MOT HEDERSFÖRTRYCK🚫

Alla som kommer till Sverige, eller är födda i Sverige, ska kunna känna sig trygga och fria att fatta beslut om sitt eget liv. Samtidigt tyder mycket på att hedersförtrycket i Sverige ökar.

Docent Astrid Schlytter uppskattar att "var tredje elev med utländsk bakgrund lever under hedersrelaterade familjenormer". Det skulle innebära drygt 240 000 unga i Sverige. Samtidigt tros mörkertalen vara stora.

✅Sverige skulle därför behöva fortsätta samla kompetens, utbilda myndighetspersonal, skärpa straffen och införa en skarp nolltolerans mot hedersförtryck.

❗️Istället ser vi, senast i veckan, att flera myndigheter går åt helt fel håll❗️

❌Skolverket avråder från att använda begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck” i ett aktuellt förslag till ändringar i läroplanerna för undervisning om sex och samlevnad (nu omdöpt till sexualitet och relationer). Detta med motiveringen att "vi ska inte ställa grupp mot grupp."

❌Jämställdhetsmyndigheten instämmer i Skolverkets förslag, och skriver i sitt remissvar: "Jämställdhetsmyndigheten instämmer också i att begreppet hedersrelaterat våld och förtryck inte bör användas i läroplanstexterna"

❌Även ett av de två stora lärarfackförbunden, Lärarförbundet, instämmer i Skolverkets förslag: "Skolverkets motiveringar till varför man inte valt att använda begreppen ”hedersrelaterat
våld och förtryck”, samtycke och pornografi i de nya skrivningarna, instämmer även Lärarförbundet i och stödjer till fullo Skolverkets val att inte ta med dessa begrepp."

👉Att mörka är aldrig en lösning. Vi behöver prata mer om dessa unga tjejer och killar som förtrycks - inte mindre!

***

SVERIGE BEHÖVER KRAFTTAG MOT HEDERSFÖRTRYCK

Moderaterna har presenterat en lång rad förslag för att förebygga, och skärpa straffen för hedersförtryck och barnäktenskap, exempelvis:

📍 Lagen om äktenskapstvång måste skärpas.

📍 Förberedelse eller försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa bör kriminaliseras.

📍 Inför en särskild brottsrubricering för hedersbrott, där gärningsmannakretsen vidgas och där gärningar som begås av flera olika personer i samförstånd ska omfattas.

📍 Inför hedersmotiv som en egen försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.

📍 Utvisning på grund av brott ska användas i fler fall genom att en möjlighet att besluta om utvisning på grund av brott med straffvärden mellan sex till tolv månaders fängelse införs – oavsett om det föreligger återfallsrisk.

***

OM HEDERSFÖRTRYCK

🔹"Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är numera tydligt etablerat och kan generellt beskrivas som kopplat till s.k. hedersnormer, vilka bygger på starka patriarkala och heteronormativa föreställningar.

🔹/.../ individens intresse anses vara underordnat familjens, att individens handlingar anses påverka hela familjens
anseende och att individens sexualitet är hela familjens angelägenhet.

🔹/.../Tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning är olika uttryck för det hedersrelaterade våldet och förtrycket."

Det framgår av den statliga utredning, "Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet ", som nyligen varit ute på remiss.

***

👉Vad tycker du? Dela och kommentera gärna!
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
Vår finansministerkandidat Elisabeth Svantesson om 100 år av kvinnlig rösträtt - och att det fortfarande finns en del kvar att göra för att förbättra jämställdheten!
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
”Det är bara en tidsfråga innan någon blir mördad”.

🚫Polisen har valt att gå så långt som att anmäla Karlskrona kommun till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta eftersom polisen menar att bristerna i kommunens arbete med våld i nära relationer är så omfattande.

❗️Alla ska kunna känna sig trygga med att samhället finns där om vi utsätts för brott. Därför besökte idag Moderatkvinnorna i Blekinge och vår ordförande Josefin Malmqvist Kvinnojouren i Karlskrona, för att höra mer om jourens arbete och bilden av bristerna i kommunens arbete.

💙Att samhället ska finns där för kvinnor som utsätts för våld borde vara självklart. Ändå varierar insatserna, och inte minst det förebyggande arbetet, stort i landet.

⚫️Jouren i Karlskrona uppskattar att ca 70% av kvinnorna som får stöd genom deras skyddade boende lever under hedersförtryck. Kunskapen om heder måste öka, för att tidigare kunna förebygga och motverka att kvinnor och män lever i förtryck i Sverige.

👉Vad tycker du? Dela och kommentera gärna!
Läs mer
Facebook
Moderatkvinnorna Moderatkvinnorna
INTEGRATION PÅ RIKTIGT

"Vi måste tillsammans anstränga oss, ta lärdom av vad som har fungerat, sluta blunda för det som uppenbart inte fungerar och fortsätta utmana det som kan fungera ännu bättre."

Lyssna på kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, Parisa Liljestrand, i hennes introduktion till Ulf Kristerssons tal under #Järvaveckan.
Läs mer
Facebook