Hela Värmlands utveckling
Jord- och skogsbruket - den gröna näringen
Trygghet i hela Värmland
En trygg gemensam välfärd i hela Värmland
Landsbygdernas näringsliv
AKTUELLT
Visa:
Moderaterna i Värmland Moderaterna i Värmland
(S) FÖRSÖKER SKÄMTA BORT SATSNING

Värmlandssamverkan satsar 10 miljoner för att korta köerna i vården. Det kallar (S) för cirkuspengar. Kortare vårdköer är en fråga om kvalité - inte skämt. 👍🏻 Gilla och dela om du håller med!
Läs mer
Facebook
Filmer
Filmer

I ett möte mellan näringslivet och politiken diskuterade Inissions ägare Olle Hulteberg och Fredrik Berghel hur Sverige kan bli världens bästa entreprenörsland på ett seminarium i Almedalen. Seminariet arrangerades av NyTeknik.

Pressrelease

Idag måndag den 12 juni besöker Lotta Olsson (M) som sitter i Försvarsutskottet samt i MSB:s insynsråd tillsammans med Pål Jonson (M) som sitter på Värmlandsbänken och i Justitieutskottet en rad aktörer som arbetar med samhällssäkerhet och krisberedskap i Karlstad.

Pressrelease
Följ oss
Moderaterna i Värmlands kansli
Per Hellqvist
Partiombudsman
Mer om Per
Alexander Torin
Politisk sekreterare
Mer om Alexander