Moderatkvinnorna fortsätter säkra framtiden!

Starka och framgångsrika kvinnor har alltid haft en viktig roll för den moderata framgången.

För att detta skall fortsätta och att kunskap, erfarenhet och kompetens ska bevaras och säkras framöver måste vi göra mer än det vi gör nu: 

Vi måste fortsätta bygga ett nätverk för framtiden – av framtiden.

Vi skapar ett forum där kvinnor från olika generationer och med olika erfarenheter kan mötas. Ett mentorskapsprogram för framtidens ledande kvinnor.

Bland mentorerna finner vi kvinnor som både är och har varit på toppositioner i den moderata ledningen. Mentorer och adepter matchas och det är adeptens agenda som står i centrum. Men det är också viktigt att mentorn känner att hon har ett utbyte av att mötas.