Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Filmer
Filmer

Lördag den 18 november håller dalamoderaterna sin nomineringsstämma.
Nytt för den här stämman är att vi även ska fastställa en landstings/regionvalsedel. (Tidigare har detta gjorts i de olika landstingsvalkretsarna.)

Nyhetsartikel
Nya Moderaterna i Dalarna Nya Moderaterna i Dalarna
LANDSTINGET DALARNA BEHÖVER EN NY LEDNING!

Moderaterna tycker att vården i Dalarna ska fungera bättre. Vi vill se en rad förändringar:

Köerna till vården ska kortas.
Du ska kunna träffa samma läkare vid ditt vårdbesök.
En vårdlots/vårdkontakt ska ges till dem som behöver.
Läs mer
Facebook

Moderaterna i Dalarna

Besöksadress: Stationsgatan 29, Borlänge

Postadress: Box 1051, 791 10 Falun

Tel: 023-196 60

Mail: dalarna@moderaterna.se

Följ oss