Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Filmer

Replik: Lennart Sohlberg (S) hamnar rejält snett när han skyller stängningen av apoteket Lavskrikan i Särna på ”marknadens lagar” och ”moderat glesbygdspolitik”. Det blir i själva verket dubbelfel eftersom Sverige styrs av en socialdemokratisk regering och nämnda apotek till 100 procent ägs av den svenska staten.

Nyhetsartikel
Moderaterna i Dalarna Moderaterna i Dalarna
Före sommaren tillsatte regeringen en parlamentarisk migrationsutredning i syfte att utforma Sveriges framtida migrationspolitik. Moderaternas inställning är att det är oroväckande att utredningen avser behandla så få frågor, och att direktiven är utformade på så sätt att utredningens slutsatser inte kan leda till annat än en ökad invandring till Sverige.

Dock anges i direktiven att partierna själva kan lyfta frågor av relevans i utredningen. Moderaterna anser att svensk invandringspolitik måste vara mycket stram i många år framåt. Vi avser att driva följande frågor i utredningen:

1) Ett volymmål för asylinvandringen.
2) Tillfälliga uppehållstillstånd och ett stramt regelverk för familjeåterförening.
3) Ett kraftigt förstärkt återvändande – ett nej ska vara ett nej.
4) Uppvärdera det svenska medborgarskapet.
5) Kvalificering in i välfärden för alla nyanlända.
Läs mer
Facebook
Filmer

Jag tror samtliga politiska partier i Säter vill kommunens bästa men majoriteten vill ju såklart inte att de som fungerar mindre bra kommer fram och vidare ut till medborgarna. Min uppfattning är att vi alla vill samma sak, vi vill ha en fungerande skola, en fungerande välfärd, en värdig ålderdom, skillnaden är bara att vi olika partier vill använda olika verktyg och ekonomiska medel för att nå till våra mål.

Nyhetsartikel

Moderaterna i Dalarna

Målaregatan 14 B

784 33 BORLÄNGE

Tel: 070-526 44 00

Mail: dalarna@moderaterna.se

Följ oss