Följ oss
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
AKTUELLT
Visa:
Filmer

I helgen höll Moderaterna i Dalarna nomineringsstämma till regionen. Valsedeln till regionen blev enligt följande:

Nyhetsartikel
Filmer
Moderaterna i Dalarna Moderaterna i Dalarna
Före sommaren tillsatte regeringen en parlamentarisk migrationsutredning i syfte att utforma Sveriges framtida migrationspolitik. Moderaternas inställning är att det är oroväckande att utredningen avser behandla så få frågor, och att direktiven är utformade på så sätt att utredningens slutsatser inte kan leda till annat än en ökad invandring till Sverige.

Dock anges i direktiven att partierna själva kan lyfta frågor av relevans i utredningen. Moderaterna anser att svensk invandringspolitik måste vara mycket stram i många år framåt. Vi avser att driva följande frågor i utredningen:

1) Ett volymmål för asylinvandringen.
2) Tillfälliga uppehållstillstånd och ett stramt regelverk för familjeåterförening.
3) Ett kraftigt förstärkt återvändande – ett nej ska vara ett nej.
4) Uppvärdera det svenska medborgarskapet.
5) Kvalificering in i välfärden för alla nyanlända.
Läs mer
Facebook

Moderaterna i Dalarna

Målaregatan 14 B

784 33 BORLÄNGE

Tel: 070-526 44 00

Mail: dalarna@moderaterna.se