Denna nyhet är mer än 3 år gammal

11 maj, 2020

Våld i nära relation ökar – nu behövs krafttag

När våldet i hemmen nu ökar i spåren av coronapandemin krävs kraftfulla och konkreta åtgärder. Våldet behöver förebyggas, men det är också hög tid att skärpa straffen och säkerställa att brottsoffren får upprättelse:

⚫️Gärningsmannen ska flytta – inte brottsoffret.

⚫️Skärp straffen för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, så att straffminimum höjs till fängelse ett år och att straffmaximum höjs till fängelse tio år.

⚫️Obligatorisk häktning för personer misstänkta för grov kvinnofridskränkning.

⚫️Fler fall av kvinnovåld ska leda till utvisning.

⚫️Kontaktförbud med fotboja direkt, inte som i dag först efter att kontaktförbudet brutits.

⚫️En ny sekretessbrytande regel ska införas för att fler fall av våld i nära relationer ska förebyggas.

Josefin Malmqvist skriver om Moderatkvinnornas förslag. Läs artikeln här.

Ta ställning och dela artikeln