Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss
AKTUELLT
Moderaterna i Västra Götaland Moderaterna i Västra Götaland
⚫️ SVENSKT SNUS I HELA EU ⚫️

Export och försäljning av snus är förbjudet i alla EU-länder förutom Sverige.

DET ÄR ORIMLIGT!

Ett avskaffat exportförbud skulle generera miljarder i exportvärde för Sverige, ge tusentals nya jobb, bryta cigarettbolagens monopol och skapa rättvis konkurrens. Dessutom skulle folkhälsan i EU dramatiskt kunna förbättras.

Jörgen Warborn EU-kandidat skriver om snuset i GT:
https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/gud-nade-den-som-vill-salja-snus-till-en-fransman

👍 GILLA och DELA om du vill ha svenskt snus i hela EU 🇪🇺
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Västra Götaland Moderaterna i Västra Götaland
FRIHANDEL ÄR BRA FÖR SVERIGE👍

"Min bakgrund som företagare har lärt mig mycket om vikten av entreprenörskap, öppenhet och handel.

När EU är enat, så är vi en stark part i världen. När EU är splittrat, så är Donald Trump alltid starkast.

EU måste ta ledartröjan för global frihandel. När USA gör mindre behöver EU göra mer."

Jörgen Warborn EU-kandidat

https://warborn.eu/anti-trump-paket-i-varldshandeln
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Västra Götaland Moderaterna i Västra Götaland
MER FRIHET. MINDRE SKATTER.

🇪🇺 Europas inre marknad måste öppnas ännu mer.
💰 Sveriges EU-avgift ska inte höjas.
❌ Vi säger nej till EU-skatter.

Tillväxten och framtidstron i Europa måste bli större. Därför behöver vi mer företagande och frihandel – och mindre skatter och bidrag.

👍HÅLLER DU MED?
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Västra Götaland Moderaterna i Västra Götaland
👍 OM DU KOMMER RÖSTA MODERAT

Moderaterna kommer vara den tydligaste rösten för frihandel och samarbete - och en vakthund mot överstatlighet och byråkrati.

EU är bra för Sverige och vi tror på europeiskt samarbete. Samtidigt finns det mycket som inte fungerar tillräckligt bra. EU behöver fokusera på rätt saker.

EU ska prioritera handel och ekonomisk tillväxt.

EU-samarbetet är också vår bästa möjlighet att lösa gränsöverskridande problem såsom brottslighet, okontrollerad invandring och klimatutsläpp.

Rösta på Moderaterna i EU-valet.
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Västra Götaland Moderaterna i Västra Götaland
IDAG ÄR INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

?? Tycker du att Sverige är jämställt?

Moderaterna anser att fortfarande finns mycket kvar att göra.
Därför vill vi bl.a.:

? Ta krafttag mot hedersförtrycket.

? Motverka kvinnofällorna i försörjningsstödet och etableringsersättningen.

? Att skatter och bidrag utformas så att familjer inte förlorar på att kvinnor börjar arbeta.

? Skärpa straff för alla våldtäktsbrott och för sexuella ofredanden.

? Inrätta särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott i varje polisregion.

? Ställa krav så att fler utrikes födda kvinnor kommer närmare arbetsmarknaden.
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Västra Götaland Moderaterna i Västra Götaland
MODERATERNA STÅR UPP FÖR SVENSKA JÄGARE OCH SPORTSKYTTAR

När EU:s vapendirektiv ska bli svensk lagstiftning väljer regeringen att övertolka direktivet så att det på ett motiverat och orimligt sätt inskränker vapenägarnas rättigheter.

🤚 Moderaterna står upp för laglydiga vapenägare och vill stoppa regeringens förslag.

⛔️ Regeringens hetsjakt på laglydiga jägare och skyttar måste få ett slut!

GILLA och DELA om du håller med 👍

Jörgen Warborn EU-kandidat skriver i Svensk Jakt: https://svenskjakt.se/opinion/debatt/regeringens-hetsjakt-pa-jagare-maste-fa-ett-slut
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Västra Götaland Moderaterna i Västra Götaland
VI ÄR MODERATERNA
Inte nya Moderaterna. Inte gamla Moderaterna.

Vi byter logotyp för att vi nu börjar en ny resa.

Ulf Kristersson i sitt tal vid Sverigemötet:
- Nu börjar vi vår tredje resa. Nästa stora skifte: Moderaterna efter Socialdemokraternas dominans i svensk politik. Moderaterna efter Alliansen på nationell nivå. Moderaterna som Sveriges viktigaste politiska kraft. Och den här resan, den gör vi som Moderaterna. Inte som mörkblå eller ljusblå. Inte som nya eller gamla. Inte som liberala eller konservativa. Vi är ju allt det. Men först och främst är vi Moderaterna. Förenade av gemensamma värderingar och gemensam förmåga till förändring.

GILLA OCH DELA om du 💙 MODERATERNA

https://moderaterna.se/den-nya-svenska-modellen-0
Läs mer
Facebook
Moderaterna i Västra Götaland Moderaterna i Västra Götaland
🌍 MER KÄRNKRAFT FÖR KLIMATET 🌍

Kärnkraften är en avgörande energikälla för att vi ska klara av klimatmålen och lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader.

🇪🇺 Därför vill Moderaterna:

✅ Fördubbla EU:s budget för kärnkraftsforskning

✅ Satsa mer på ökad säkerhet

✅ Mer export av el från kärnkraft i Europa
Läs mer
Facebook