Vår politik för Västra Götalandsregionen

Västra Götaland ska också vara en region som erbjuder en livskvalitet i världsklass, full av möjligheter för människor att utvecklas och företag att blomstra.

Västra Götaland ska vara ett självklart val för den som söker ett gott liv.

  • En attraktiv region med fler jobb och företag
  • Korta väntetider i sjukvården och hög kvalitet
  • Bra kommunikationer på väg och järnväg

Läs mer:

Vård vi behöver ofta

Vård vi sällan behöver

Sjukvårdens medarbetare

Ekonomi

Infrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling

Miljö

Kultur

Trygghet i vardagen och på jobbet

Innovationer och forskning i världsklass

Läs vårt regionpolitiska handlingsprogram:

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Vad tycker Moderaterna i dina hjärtefrågor?

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}