Baksida av Moderaternas kampanjbuss

Om oss

Moderaterna i Västra Götaland är Sveriges största förbund med flest antal kommuner!

Förbundet består av 5 valkretsar, 49 kommuner och 72 föreningar.  

Valkretsarna är: Göteborg (GBG), Västra Götaland Norra (VGN), Västra Götaland Östra (VGÖ), Västra Götaland Västra (VGV) och Västra Götaland Södra (VGS). 

I Västra Götaland finns fem MUF-distrikt, vars gränser följer riksdagsvalkretsarna: MUF Göteborg, MUF Norra (Fyrbodal), MUF Skaraborg, MUF Västra (kranskommunerna runt Göteborg) och MUF Södra (Boråsregionen).