Öppna Moderater

Följ Öppna Moderater Väst på Facebook

Öppna Moderater Väst
Anna Jäderström, ordförande
070-345 17 18
[email protected]

Jerker Schmidt, vice ordförande

Ledamöter
Johan Fält, kampanjansvarig
Patrik Nordin, kassör
Cecilia Magnusson
Johnny Bröndt
Anna Lundgren
Eva Jansson
Michael Boström

Ersättare
Zagros Hama
Elvira Löwenadler
Jörgen Olsen