Moderata Seniorer

Inger René, ordförande Västra Götaland 
072-522 69 35
inger.m.rene@gmail.com

Anders G Högmark, vice ordförande, valkrets Västra
070-609 67 09
anders.g.hogmark@telia.com

Carin Ramneskär, valkrets Norra
070-648 95 12
carin@ramneskar.se

Richard Bengtsson, valkrets Östra
070-202 17 33
richardncbengtsson@gmail.com

Vakant, valkrets Södra

Lena Olinder, ordförande Göteborg
070-445 23 22
lena@olinder.se