Tillväxt med rätt politik

För att stärka tillväxten vill Moderaterna sänka bolagsskatten. minska företagens regelkrångel och göra det mer lönsamt att arbeta.

I Sverige ska vi ha hög tillväxt. Det är avgörande för en god löneutveckling och för att kunna stärka välfärden och rättsväsendet. Sverige ska vara ett land där entreprenörer vågar satsa och ges rätt förutsättningar att lyckas. I Sverige ska den bästa forskningen premieras. Toppforskare och experter från hela världen ska attraheras av att vara verksamma i Sverige. Utbildningens kvalitet behöver förbättras, infrastrukturen ska rustas och byggas ut där behoven är som störst och bostadsmarknaden behöver fungera bättre. Allt detta är centralt för att öka produktiviteten och Sveriges långsiktiga tillväxtförutsättningar.

Moderaterna vill: 

 • Sänka det samlade skattetrycket. Det ska ske bland annat genom mer konkurrenskraftig beskattning av företag.
 • Göra det enklare att driva företag och genomföra genomgripande regelförenklingar, både i Sverige och genom arbete i EU.  
 • Attrahera fler experter till Sverige genom att stoppa utvisningar av kompetent arbetskraft och införa talangvisum för de som vill komma hit och söka kvalificerade arbeten.

Den moderatledda regeringen har:

 • Instiftat Regelförenklingsrådet som ska föreslå lagändringar för minskad byråkrati och regelkrångel.
 • Annonserat Implementeringsrådet som ska förhindra överimplementering av EU-regler.
 • Dubblerat FoU-avdraget för företag i BP23 och förstärker samt förlänger det ytterligare i BP24 vilket gör det mer lockande för företag att satsa på forskning.
 • Tillsatt en utredning med uppdraget att se över skatteregler för att främja forskning och utveckling, med målet att bli mer förutsägbart och lättare att tillämpa, med målet att stärka vår internationella konkurrenskraft.
 • Gett kommittén som har i uppdrag att lämna förslag på förenklingar av 3:12-reglerna i uppdrag att föreslå förändrade regler för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften.
 • Tillsatt en produktivitetskommission som ska ta fram reformförslag för att öka produktiviteten i både privat och offentlig sektor.
 • Genomfört en ingenjörssatsning som innebär fler utbildningsplatser, höjt ersättningsbelopp för naturvetenskap och teknik samt medel för att få fler kvalificerade forskare att undervisa.
 • Dessutom genomförs en särskild satsning på framtidens trådlösa uppkoppling, 6G.

Sänk skatt för företag

Att företag väljer att etablera sig i Sverige och att de företag som är etablerade här har tillgång till kapital och kompetens är avgörande för vårt välstånd och ekonomiska tillväxt. Villkoren för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga och välbetalda jobb för att starta företag. Bolagsskatter och kapitalskatter behöver vara konkurrenskraftiga och uppmuntra till investeringar i Sverige.

Endast en växande ekonomi kan bära framtidens välfärd och för att få tillbaka Sverige till en långsiktigt hög tillväxtbana föreslår vi att investeringar i Sverige ska bli mer lönsamma, samtidigt som vi ser till att kunskapsfokuset i skolan skärpts. 

Bättre kompetensförsörjning och bättre infrastruktur för ökad tillväxt

Längre skoldagar och mer fokus på språk och matematik gör att vi tar sikte på världens bästa skola. Vi vill också göra viktiga infrastrukturinvesteringar som ger fler jobb och högre tillväxt i stället för att bygga de utdömda höghastighetstågen.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?