Trygghet i vardagen och på jobbet

Moderaterna vill:

  • Utveckla samarbetet med Polisen och kommunerna i Västra Götaland för ytterligare trygghetsfrämjande insatser
  • Fortsätta säkerhetshöjande åtgärder på såväl vårdinrättningar som i kollektivtrafiken
  • Att staten gör kraftfulla insatser på rättsområdet i enlighet med vårt nationella handlingsprogram

Brottsligheten har på senare tid tagit sig alltmer oacceptabla former. Inte nog med att den upplevda otryggheten ökar kraftigt, även de som skickas att hjälpa dem i nöd utsätts för våld och hot om våld. Ambulanser kan emellanåt på vissa håll i Västra Götaland inte verka utan poliseskort. Polisbilar utsätts för vandalisering. Hotbilder mot räddningstjänsterna uppstår. 

Skadegörelse riktas mot bussar i linjetrafik. Här måste samhället svara på tydligast möjliga sätt och på allvar bryta utvecklingen. Bland annat kräver vi att straffen skärps för dem som angriper samhällets hjälpare och blåljuspersonal. I regionens sjukhus har vi höjt säkerheten på akutmottagningarna och i dialog med kommunerna har det gjorts insatser för att höja tryggheten på resecentrum på utsatta platser i kollektivtrafiken.

Vi kommer aldrig acceptera att regionens medarbetare känner sig hotade på eller på väg till jobbet. Tryggheten på regionens arbetsplatser ska fortsätta att stärkas men för att möta problemen på allvar krävs en ny nationell rättspolitik med fler poliser, mer resurser till rättsväsendet i övrigt och hårdare straff. Oavsett om man bor i de större städerna eller på landsbygden så ska polisen finnas när man behöver den. 

Tillbaka