Utbildning

Utbildning och politik kan vara mer än utbildningspolitik.

För oss Moderater är det viktigt att våra medlemmar och politiska företrädare har den kunskap som behövs för uppdraget som förtroendevald. Hur kunskapen har förvärvats är inte det viktigaste utan det viktiga är att den finns.

Om du är intresserad av politik och politiska uppdrag men inte har erfarenhet så är det inget problem. Moderaterna har olika utbildningar för att växa i rollen som förtroendevald. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar som handlar om föreningslivet och om att vara medlem.

Som politiskt aktiv i en förening eller med ett förtroendeuppdrag är det mycket man behöver känna till för att utföra uppdraget på bästa sätt. Att inte ha denna kunskap är inte ett hinder för att vara aktiv hos Moderaterna eller för att vara på väg mot ett förtroendeuppdrag. Vi erbjuder de utbildningar du behöver. Är du medlem och saknar en utbildning gör vi vad vi kan för att ta fram den utbildning som bäst matchar dina behov. 

Vill du också utvecklas och vara med och påverka?

Bli medlem!