Bättre infrastruktur i Västra Götaland

För att Västsverige ska fortsätta utvecklas och jobben växa fram behöver vi flera angelägna satsningar på infrastruktur.

Moderaterna vill

• Bygga en ny järnväg mellan Göteborg/ Mölndal via Landvetter till Borås
• Öka kapaciteten på Västra stambanan genom utbyggnad till fyrspår mellan Göteborg och Alingsås.
• Samarbeta med Norge för en investering i järnvägen till Halden
• Modernisera de mindre järnvägsnäten, så som Bohusbanan, Kinnekullebanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan
• Bygga ut E 20, Riksväg 40 och E 45 till minst fyrfältsväg
• Upprusta det mindre vägnätet och genomföra nödvändiga kapacitetsförstärkningar
• Säkerställa flygets utveckling till ett miljövänligt transportslag

S-regeringens låsning vid höghastighetståg gör dessvärre att pengarna inte räcker till. Flera förhållandevis mindre och enklare åtgärder och investeringar får stå åt sidan för regeringens prestigebygge öster om Vättern. Ett exempel på det är Kinnekullebanan, som regeringen valt att stryka ur den nationella planen. Utan underhåll riskerar hastigheten att sänkas och på sikt banan avvecklas. Moderaterna prioriterar underhåll och utveckling av befintlig infrastruktur. Vi är positiva till nya stambanor, men vänder oss emot den extremt kostnadsdrivande ambitionen om höghastighetståg.

Vägnätet i Västra Götaland rustas upp och underhållas. Många av våra riks- och Europavägar är undermåliga och behöver få en förbättrad standard. För många i Västra Götaland är bilen är inte bara viktig, utan alldeles nödvändig för att få vardagen att gå ihop. Bilen behövs för att möjliggöra en levande landsbygd. Genom elektrifiering och bättre drivmedel minskar bilens miljöpåverkan. Bilen kommer även fortsättningsvis att ha en stor betydelse i Västsverige som dessutom är säte för en fordonsindustri i världsklass.

Flyget och flygplatserna i Landvetter och Trollhättan flygplats har stor betydelse för näringslivet och dess utveckling. Genom att möjliggöra möten och bidra till att lättare kompetensförsörja näringslivet stärks regionens attraktionskraft. som en internationell tillväxtregion. Arbetet med att utveckla fossilfria drivmedel och elektrifiering av flyget ska ha hög prioritet inom ramen för omställningen till ett mer hållbart
samhälle.

Tillbaka

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Tillväxt