Temabild VGR

Västra Götalandsregionen

Sedan 2014 styr Moderaterna Västra Götalandsregionen som bland annat har ansvaret för hälso- och sjukvården i länet.

Besöksadress: Residenset, Torget, 462 33 Vänersborg
Telefon: 010-441 00 32

Förtroendevalda:

Länk till Västra Götalandsregionens förtroendemannaregister

Tjänstemän:

Gustaf Josefson
Tf stabschef
073-514 26 19
gustaf.josefson@vgregion.se

Anders G Johansson
Tjänstledig
073-684 40 24
anders.g.johansson@vgregion.se

Torbjörn Colling
Kommunikationsansvarig
070-082 52 19
torbjorn.colling@vgregion.se

Elise Benjaminsson 
Politisk sekreterare ansvarig för personalfrågor samt regional utveckling
070-845 62 82
elise.benjaminsson@vgregion.se

Anna Jäderström 
Politisk sekreterare samordnat sjukvårdsansvar
070-082 27 40
anna.jaderstrom@vgregion.se