Västra Götalandsregionen

Besöksadress: Residenset, Torget, 462 33 Vänersborg
Telefon: 010-441 00 32

Anders Johansson
Stabschef
073-684 40 24
anders.g.johansson@vgregion.se

Torbjörn Colling
Kommunikationsansvarig
070-082 52 19
torbjorn.colling@vgregion.se

Elise Benjaminsson 
Politisk sekreterare ansvarig för personalfrågor samt regional utveckling
070-845 62 82
elise.benjaminsson@vgregion.se

Anna Jäderström 
Politisk sekreterare samordnat sjukvårdsansvar
070-082 27 40
anna.jaderstrom@vgregion.se