Västsvenska jobb är beroende av en fungerande energiproduktion

Kärnkraften behöver byggas ut för att tillgodose det ökande energibehovet i Västsverige.

Moderaterna vill

• Att Västra Götaland blir en föregångare avseende forskning och satsningar på vätgas
• Inleda ett samarbete med akademin med en forskningsplats för framtidens kärnkraft i Västsverige
• Göra satsningar för att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle där de gör mest nytta

Våra västsvenska jobb, vår välfärd och konkurrenskraft är beroende av att vi har en fungerande energitillförsel med en utbyggd och driftsäker elinfrastruktur. Elnätet klarar idag inte de effektbehov som behövs i Västra Götaland och prognoser pekar på en kraftigt ökad efterfrågan på el. Förfrågningar kring etablering av framtidsindustri i vår region kräver snabba svar och effektiva processer. Att utveckla, planera och prospektera för ökad elproduktion tar lång tid. Olika lösningar måste därför tillåtas komplettera varandra på kort och lång sikt.

Omställningen till fossilfri stålproduktion, batterifabriker och serverhallar behöver stora mängder el. Elektrifieringen av samhället, av transporter och industri, kräver för att basen i energiproduktionen säkerställs med mer planerbar energi och utbyggda kraftnät. Kärnkraften behöver byggas ut för att tillgodose det ökande energibehovet i Västsverige.

För att inte äventyra etableringar i vår region vill vi moderater bidra till att klara effektbehoven, öka effektivisering vid nuvarande produktion och överföring, stötta arbetet med att utveckla nästa generations kärnkraft och se satsningar på alla relevanta.

Tillbaka

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Kärnkraft