Vår politik för Västra Götalandsregionen

Västra Götaland ska också vara en region som erbjuder en livskvalitet i världsklass, full av möjligheter för människor att utvecklas och företag att blomstra. Västra Götaland ska vara ett självklart val för den som söker ett gott liv.
  • En attraktiv region med fler jobb och företag
  • Korta väntetider i sjukvården och hög kvalitet
  • Bra kommunikationer på väg och järnväg
Aktuella områden
Hälso- och sjukvård
Vård vi behöver ofta
Hälso- och sjukvård
Vård vi sällan behöver