Vår politik

Vi vill att varje person ska känna att han eller hon styr över sin egen vardag. Det innebär bland annat att flytta beslut från politikerna till medborgarna.

Ung som äldre, landsbygd som stad, jordbrukare som student – tillsammans är vi Östergötland och tillsammans kan vi bygga ett samhälle där alla delar av länet släpps fram och tillåts bidra till utvecklingen. För oss handlar det, kort och gott, om att möta östgötarna med en politik som har båda fötterna i den östgötska myllan.

Vårt förhållningssätt till politik grundar sig i en stor frihet för människan att fatta egna beslut. Politiken och välfärden ska finnas som stöd när den behövs, men också kliva ur vägen när man klarar sig själv. Vi tror på marknadsekonomi, tillväxt och samarbete.

Östgötamoderaterna kommer aldrig släppa ansvarstagandet för ekonomin eller rygga tillbaka för utveckling, men vi kommer inte heller att se på medan Östergötland glider isär. Vi vill se ett bättre och starkare Östergötland.


Läs gärna mer om vår politik på knapparna


Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Vad tycker Moderaterna i dina hjärtefrågor?

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}