Hästsport

Moderaterna värnar både hästnäringen och hästsporten som bidrar med alltifrån nya jobb till positiva hälsoeffekter och en givande fritidssysselsättning för såväl vuxna som barn.

  • Det ska vara enkelt att starta och driva företag – det förbättrar villkoren för företagande även inom hästnäringen.
  • Fortsätt satsningen på Idrottslyftet som stärker barn- och ungdomsidrott, där hästsporten är av stor vikt.
  • Ta tillvara hästsektorn och verka för en jämställd tilldelning av resurser till både flickors och pojkars idrottsverksamhet, såväl nationellt som lokalt.
  • Värna ridningens viktiga roll som Sveriges största handikappidrott.
  • Hästsektorn ska vara en naturlig del av utvecklingen av landsbygden.
  • Sverige ska vara en stark röst för ett bra djurskydd i hela EU.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Företagande