Medial aktivitet

Här kan du ta del av de politiska utspel i form av debattartiklar, pressmeddelanden, interpellationer och motioner som Moderaterna i Region Östergötland gör.

Moderaterna sitter under mandatperioden 2018-2022 i opposition i Region Östergötland. Ett av de bästa sätten våra ledamöter i Regionfullmäktige har att påverka politiken på, och visa var de står i olika frågor, är att lämna in frågor och förslag till fullmäktige i form av motioner och interpellationer.