Lag & ordning

Moderaterna i Östergötland tror på Sverige, men vi tänker inte acceptera den utveckling vi sett i Sverige på senare tid. Att aktivt motarbeta moderna former av kriminalitet kräver helt nya åtgärder.

Lag & ordning  

Moderaterna i Östergötland tror på Sverige, men vi tänker inte acceptera den utveckling vi sett i Sverige på senare tid. Att aktivt motarbeta moderna former av kriminalitet kräver helt nya åtgärder. Ska ett samhälle utvecklas behöver vi även överge föråldrade tillvägagångssätt, även om dessa tillvägagångssätt fungerade mycket bra en gång i tiden. 

Den grundläggande tryggheten har satts ur spel och då måste politiska förändringar och konkret agerande ske för att möta samhällets nya utmaningar. Syftet är att skapa ett tryggt samhälle, där lag och ordning råder över hela landet oavsett geografiskt område. Där alla personer som jobbar för att upprätthålla tryggheten, inte kan hotas och inte hindras från att uträtta sitt dagliga arbete.

– Bättre förutsättningar för polisen & tullen

Vi måste ha handlingskraft och agerande i ett samhälle vars trygghetsgrunder rubbas. Den handlingskraften står bland annat rättsväsendet men framför allt polisen för. För att kunna agera kräver det att polisen ges förutsättningar att kunna göra sitt jobb. Att kunna fokusera på kärnuppgiften. Det krävs ökade resurser till polisorganisationen. Det är viktigt att utbildade poliser inte lämnar yrket.

– Kraftsamling mot kriminalitet

Den växande kriminaliteten i Sverige men även i Östergötland visar ett stort behov av ett samlat krafttag. Det kan inte och ska inte löna sig att vara kriminell i dagens samhälle, men det kräver en rad reformer. Förutom bättre förutsättningar för polisen krävs också straffskärpningar inom en rad olika områden tillsammans och fler verktyg för polisen att använda emot kriminella.

– Ett rättsväsende att räkna med

Brottsbekämpande myndigheters verktyg behöver blir allt vassare och domstolarna behöver få goda förutsättningar. Det innebär bland annat att vi Moderater vill se en högre ersättning till brottsoffer. Ett brottsoffers skadestånd ska kompensera för den skada som uppstått – både ekonomisk och icke-ekonomisk – i samband med brottet. Det är även viktigt att domstolarna stärks i sitt arbete. Domstolarnas roll i samhället är att skipa rättvisa, vilket skiljer sig från polis och Åklagarmyndigheten som arbetar för att förebygga, utreda och lagföra brott. Men dessa olika insatser hänger ihop. Ger man mer resurser till polis och Åklagarmyndigheten för att uppnå ett mer effektivt arbete, kommer det också kräva att man tillför resurser till domstolarna för att rättskedjan ska hänga ihop. För att domstolarna ska kunna genomföra sitt arbete med ett ökat tryck rättssäkert, rättvist och effektivt. 


Migration

Förmågan att integrera personer i samhället måste också få styra migrationspolitikens utfall. Den integrationsskuld som idag byggts upp talar för en stram migrationspolitik för att kunna komma ifatt och ta ansvar över situationen i Sverige. För att människor ska kunna komma till Sverige och stanna här behövs ordning och reda i asylsystemet, ett ja ska vara ett ja men ett nej är också ett nej. 

Det behövs även en förändring kring Sveriges bidragssystem i många aspekter, men några förändringar som Moderaterna i Östergötland vill se är att man som nykommen till Sverige har en låg och enhetlig statlig ersättning. Ersättningen begränsas till ett ersättningssystem och etableringsersättningen utökas från två till fem år. Utöver det bör man även kvalificera sig in till välfärden, vilken innebär en förändring från dagens bosättningsbaserade system till ett arbetsbaserat.

  • En stram, genomtänkt och långsiktigt hållbar migrationspolitik.
  • Ordning och reda i asylsystemet
  • En förändrad bidragspolitik