Föräldraförsäkring

Moderaterna vill att föräldraförsäkringen ska vara generös och flexibel, och att nyanlända ska kvalificera sig för att få full tillgång till den.

Sverige har kanske världens mest generösa föräldraförsäkring. Det är bra och så ska det fortsätta vara. Däremot ska inte föräldraförsäkringen höja trösklarna till arbetsmarknaden för den som är hemma med sitt barn.

Moderaterna föreslag:

  • Ha en flexibel föräldraförsäkring
  • Behålla det nuvarande antalet dagar som är reserverade för vardera föräldern 
  • Kvalificering till välfärden, inkl. föräldrapenning, för den som flyttar till Sverige 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. För utöver föräldraförsäkringen finns även en väl utbyggd barnomsorg som gör det möjligt för båda föräldrarna att arbeta och att ta ett stort ansvar för barnen. Men fortfarande är kvinnor föräldralediga längre än män, vilket bidrar till att ojämställdheten består både i vardag och plånbok, livsinkomst och pension.

Moderaterna vill göra föräldraförsäkringen mer flexibel 

Flexibilitet är ett nyckelord i föräldraförsäkringen. Utgångspunkten för föräldraförsäkringen måste vara att möjliggöra för föräldrar att vara med sina barn spädbarnstiden. Samtidigt vill Moderaterna värna den flexibilitet som föräldraförsäkringen har idag. Därför säger Moderaterna nej till att öka antalet dagar som är reserverade åt vardera föräldern inom föräldraförsäkringen.

I själva verket behöver vi öka flexibiliteten inom föräldraförsäkringen. För arbetsmarknaden är i ständig förändring och vi föräldraförsäkringen ska vara anpassad till det. I många fall är det svårt för egenföretagare att kombinera sitt föräldraskap med sin egen verksamhet. Därför vill Moderaterna tillsätta en utredning som ser över föräldraförsäkringen med syftet att göra den mer flexibel för dessa grupper.

Moderaternas förslag:

  • Tillsätt en utredning som lägger förslag på en föräldraförsäkring som är bättre anpassad till egenföretagares situation.

Moderaterna vill att nyanlända ska kvalificera sig för full tillgång till föräldraförsäkringen

Moderaterna vill att den som flyttar till Sverige ska kvalificera sig in i bidragssystemen. I korthet innebär det att man genom arbete och permanent bosättning får tillgång till dem, snarare än att ha rätt till dem från dag ett. För föräldraförsäkringens del innebär det att en nyanländ som inte arbetar eller som inte fått permanent uppehållstillstånd bara ska ha rätt till föräldrapenning upp till barnets ettårsdag.

Moderaternas förslag:

  • Nyanlända behöver arbeta eller ha permanent uppehållstillstånd för att få rätt till föräldrapenning efter det att barnet fyllt ett år. 

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?