Pension

Moderaterna vill att den som har jobbat ett helt arbetsliv och som har varit med och byggt Sverige ska känna att det har lönat sig.

Sverige är ett bra land att leva i. Vi lever allt längre – varje dag ökar medellivslängden med tre och en halv timme i genomsnitt. Dessutom har Sverige har ett stabilt och fungerande pensionssystem. Men i takt med att vi lever längre måste vi justera pensionssystemet så att pensionerna inte sjunker. För Moderaterna är det avgörande att den som har arbetat ett helt arbetsliv, och som har varit med och byggt Sverige ska få känna att det har lönat sig.

Eftersom frågan om pensioner och pensionssystemet är långsiktigt, måste också grundprinciperna för pensionssystemet vara stabila och hålla över tid. Pensionen ska räcka till ett tryggt liv som pensionär. Dessutom ska det löna sig att ha arbetat, och det ska vara möjligt att höja sin pension genom flit och sparande.

För Moderaterna är arbetslinjen viktig. Det innebär att det alltid ska löna sig bättre att arbeta än att få bidrag. Men samma sak måste gälla pensionerna – den som har jobbat ska ha högre pension än den som inte har jobbat. Skillnaden i pension mellan den som har arbetat och den som inte har arbetat kallas för ”respektavståndet”. Moderaterna vill behålla det avståndet.

Vi vill sänka skatten på pension

Det snabbaste sättet att förbättra pensionärernas ekonomi är att sänka skatten på pensioner. Det kan också göra på ett sådant sätt att respektavståndet upprätthålls.

Ett vanlig påstående är att Moderaterna och Alliansregeringen införde en ”pensionärsskatt”. Men det stämmer inte. Tvärtom sänkte Alliansen skatten på både arbetsinkomster och pension. Det senaste decenniet har Moderaterna sänkt skatten på pension med över 25 miljarder kronor, och det finns ingen skillnad i beskattning mellan pension och arbete. Till skillnad från Socialdemokraterna vill vi fortsätta att sänka skatten på pension. 2023 vill vi sänka den med ytterligare 6 miljarder kronor.

Moderaternas förslag:

• Sänk skatten på pensioner med 6 miljarder kronor

Vi vill att pensionssystemet blir mer jämställt

Moderaterna vill utreda hur pensionerna kan bli mer jämställda. Dessutom vill vi belysa hur ansvar för hem och barn, deltidsarbete och föräldraledighet påverkar pensionen. Och inom ramen för en sådan utredning ska vi se över pensionspoängens uppdelning mellan make/maka.

Moderaternas förslag:

• Utred hur pensionssystemet kan bli mer jämställt.  En kvinna som har tagit stort ansvar för hem och barn ska ha en rimlig pension.

Moderaterna står bakom ett stärkt grundskydd.

Garantipension är en grundtrygghet för den som haft låg eller inte ingen arbetsinkomst. Moderaterna står bakom höjningen av grundskyddet som genomförs under hösten 2022, även om vi hade velat se en större tyngdpunkt på de allra sämst ställda pensionärerna. Det hade behövts när priserna på el drivmedel och mat stiger kraftigt, ofta till följd av politiska beslut.

För att få full garantipension krävs att man bott 40 år i Sverige. Idag finns ett undantag för asylinvandrare som innebär att bosättningstiden i hemlandet ska kunna tillgodoräknas. Moderaterna vill att samma regler ska gälla för alla och att undantaget bör tas bort.

Moderaternas förslag:

  • Alla som har bott i Sverige i minst 40 år ska ha rätt till full garantipension. Ta bort undantaget för asylinvandrare, som kan räkna med tiden som de bott i sitt hemland.

Vi vill införa en gas i pensionssystemet som höjer pensionerna i goda ekonomiska tider

I dag finns det en ”broms” i pensionssystemet som sparar pengar i pensionssystemet om tillgångarna är för låga på grund av dåliga ekonomiska tider. Men trots flera förslag från tidigare utredningar finns det ingen ”gas” i pensionssystemet som ökar pensionerna i goda ekonomiska tider.

Moderaternas förslag:

  • Inför en gas i penssionssystemet. Gasen aktiveras när tillgångarna i pensionssystemet är 10 procent högre än skulderna och skulle innebära flera hundra kronor i månaden för en pensionär med en vanlig pension.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Pension