Vår politik

Vi ser en hoppfull framtid för Region Gävleborg. En framtid där hela Gävleborg ska leva och hela Gävleborg ska bli mer attraktivt för alla.

Vi ser mycket ljust på den framtida utvecklingen för Gävleborg, vi är ett län med otroliga förutsättningar och vi vill att Gävleborg ska leva upp till sin fulla potential.

Gävleborg innehåller både land och stad, hav och skog och är en attraktiv plats att leva, arbete och bo. Livet i Gävleborg erbjuder den livskvalitet som människor efterfrågar med en bra balans mellan jobb, fritidssysselsättningar och rekreationsmöjligheter. Här finns något för alla. I Gävleborg värnas äganderätten. Livet på landsbygden erbjuder härliga naturupplevelser och underlättas av en välfungerande infrastruktur och samhällsservice även utanför städerna. Livet i staden erbjuder ett rikt stadsliv med puls och trygga gator och torg.

Det ska vara är lätt att starta och driva företag i Gävleborg, vi moderater vet att det är i företagen jobben skapas och länet präglas av den innovation och framåtanda som skapas i företagen. Moderat politik främjar utvecklingen för en ökad attraktivitet och dragkraft samt
skapar goda förutsättningar för ökad tillväxt.

Med tre sjukhus och flertalet vårdcentraler är vården tillgänglig, håller hög kvalité och erbjuder valfrihet så att varje patient kan välja det alternativ den känner sig mest trygg med. Medarbetarna i Region Gävleborgs verksamheter har stort inflytande över sin arbetssituation, trivs på jobbet och talar gott om sin arbetsgivare vilket skapar ringar på
vattnet så att fler söker sig hit.

Levnadsvillkoren i Gävleborg är goda med en välfungerande infrastruktur som underhålls och utvecklas. Utbildningsnivån i länet ökar och matchar arbetsmarknadens behov tack vare att utbildningsinstanser i länet håller en hög kvalité. Arbetslösheten minskar och fler barn ser sina föräldrar gå till ett arbete eller studier på morgonen. Tillsammans bidrar alla till den gemensamma välfärden vilket gör att utanförskapet minskar.

Vi moderater tror på individens frihet och att varje individ ska ha möjlighet att leva upp till sin
fulla potential. Hårt arbete och ansträngning lönar sig alltid och lag och ordning upprätthålls.
Genom moderat politik verkar vi för ett Gävleborg där fler går till arbetet eller studier på
morgonen, en sjukvård i världsklass och en trygg tillvaro. För bara när du känner dig trygg är
du fri på riktigt.

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Länets sjukvård

Länets sjukvård

Eller se allt om #Länetssjukvård

Regional tillväxt

Regional tillväxt

Eller se allt om #Regionaltillväxt

Tandvård

Tandvård

Eller se allt om #Tandvård

Länspolitiskt program

Här kan du ladda ned vårt länspolitiska program inför valet 2018.

Vad tycker Moderaterna i dina hjärtefrågor?

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}