Vår politik

Vi ser en hoppfull framtid för Region Gävleborg. En framtid där hela Gävleborg ska leva och hela Gävleborg ska bli mer attraktivt för alla.

Moderaternas vision för framtidens Gävleborg är att vi ska ha de bästa förutsättningarna för att bo, leva och verka i regionen. Livet i Gävleborg ska erbjuda den livskvalitet som människor efterfrågar med en bra balans mellan jobb, fritidssysselsättningar och rekreationsmöjligheter.

Det ska vara lätt att driva företag i Gävleborg, och lätt att etablera sig. Men vi måste även kunna erbjuda upplevelser för de som väljer att besöka Gävleborg.

Vår idé är att låta varje individ växa i sina styrkor, i solidaritet med varandra, och låta alla nå sin fulla potential. Vi Moderater utgår ifrån individen och dess vilja och förmåga att ta eget ansvar. För oss står patienten alltid i centrum, och vårt mål är en hälso- och sjukvård som kännetecknas av allra högsta kvalitet, god tillgänglighet samt jämlik, trygg och säker vård.

Vi arbetar för att behålla dagens personal och möjliggöra för framtida rekryteringar. Vi menar att en kompetent och motiverad personal är en förutsättning för att uppnå den vård och omsorg vi arbetar för. Vårt mål är att medarbetare ges större möjlighet till inflytande över sin egen arbetssituation. Vi ser korta beslutsvägar, ett lyssnande och närvarande ledarskap som självklarheter inom våra verksamheter. För att vårt arbete ska ge de resultat som vi ser som förutsättningar för en väl fungerande organisation behövs en tydligare och mer målinriktad styrning och kontinuerlig uppföljning.

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Länets sjukvård

Länets sjukvård

Eller se allt om #Länetssjukvård

Regional tillväxt

Regional tillväxt

Eller se allt om #Regionaltillväxt

Tandvård

Tandvård

Eller se allt om #Tandvård

Länspolitiskt program

Här kan du ladda ned vårt länspolitiska program inför valet 2018.

Vad tycker Moderaterna i dina hjärtefrågor?

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}