Tandvård

Vad gäller upphandlingar inom tandvården så vill vi att den görs i mindre delar, på så sätt underlättar det för mindre aktörer att vara med och leverera till regionen. Det ger dessutom möjligheter att hitta mer flexibla lösningar för glesbygden respektive större tätorter. 

  • Verka för att tandvårdsupphandlingar görs i mindre delar
  • Förenkla möjligheten att välja annan barntandläkare än Folktandvården

Idag finns möjlighet för föräldrar att välja annan tandvårdsgivare till sina barn än Regionens, vilket inte alla känner till. Detta måste vi vara noggranna med att informera våra invånare om. Men det måste även vara enkelt att välja andra barntandläkare än Folktandvården, om man vill göra det.

Moderaterna i Gävleborg ska:

  • Verka för att tandvårdsupphandlingar görs i mindre delar
  • Förenkla möjligheten att välja annan barntandläkare än Folktandvården

Ta ställning och dela artikeln