Idrott

Vi står för en politik som skapar ökade möjligheter för motion, idrott och friluftsliv. Vi värnar särskilt ett idrottsliv där resurser riktas mot barn och unga där idrottsaktiviteter inte är ett självklart val.

Idrotten är en källa till stor glädje och livslångt lärande för många människor. Den skapar samtidigt förutsättningar för att fler ska kunna leva friskare liv högre upp i åldrarna. Därför är det oroande att barn och unga i större utsträckning än tidigare slutar eller aldrig börjar idrotta. Moderaterna vill att alla barn och unga ska få chansen att hitta glädjen med idrott.

Moderaterna vill utforma en modern idrottspolitik som bygger på inkludering, jämställdhet och ett stärkt samarbete med till exempel skola och sociala myndigheter. Idrotten måste fortsätta att utvecklas både avseende spets och bredd. Detta handlar om att erbjuda alla barn och ungdomar möjligheter till träning och tävling på olika nivåer.

All idrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv med respekt för alla människors lika värde. Målet är att alla barn ska känna sig trygga inom idrotten. 

  • Verka för fler idrottstimmar i skolan.
  • Stärk idrottens roll på fritidshemmen.
  • Kartlägg hur socioekonomiska faktorer påverkar barns och ungdomars idrottande.
  • Utveckla Idrottslyftet till att även omfatta äldre.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?