Arbetsmarknad och ekonomi

Gävleborg ska ha en arbetsmarknad i balans och arbetslösheten ska minska. Fler Gävleborgare ska ha ett meningsfullt arbete att gå till.

Idag lönar det sig inte alltid att ta ett jobb. Gävleborg har den högsta arbetslösheten i landet och har så haft under en lång tid. Nästan en tredjedel av de utrikes födda går inte till jobbet i Gävleborg, vårt län är det län med högst andel arbetslösa utrikesfödda i Sverige. Många företag saknar kompetent arbetskraft och den arbetskraft som finns matchar inte arbetsmarknadens behov.

Moderaterna är partiet för dem som jobbar, vill jobba och för dem som har jobbat. Det ska alltid löna sig bättre att jobba än att gå på bidrag. Skatten på arbete ska sänkas och det ska säkerställas att bidrags- och transfereringssystemet främjar arbetslinjen. Bidragskulturen ska brytas, det ska aldrig gå att tjäna mer på att stapla bidrag på varandra än att ta ett arbete som genererar lön. För att ta del av olika bidrag ska det finnas tydliga aktivitetskrav, detta bidrar till att minska bidragstagandet och ökar det ekonomiska incitamentet och därmed ökar sysselsättningsgraden. Våra politiska motståndare föreslår regelbundet att det offentliga (stat, region och kommun) ska ta över uppgifter som lika bra eller bättre kan utföras av det privata. Det tycker inte vi, vi tycker istället att allt som kan göras lika bra eller bättre av någon annan än det offentliga inte ska göras av det offentliga utan annan mer lämplig aktör.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Sänkt skatten för dem som jobbar.
  • Att hålla arbetslinjen och bryta bidragskulturen.
  • Att arbete ska alltid löna sig.
  • Införandet av en arbetslinje i försörjningsstödet.
  • Att allt som kan göras lika bra eller bättre av någon annan än det offentliga ska inte göras av det offentliga.
  • Att införandet av utbildning och arbetslinjen i försörjningsstödet med aktivitetskrav.

Ta ställning och dela artikeln