Näringsliv

Gävleborgs näringsliv ska blomstra och vara innovativt. Företagen som är etablerade här ska ha lätt att hitta kompetent arbetskraft och arbetslösheten ska minska. Fler företag ska vilja växa och etablera sig i

Det finns stora utmaningar gällande näringslivsklimatet idag, många kommuner hamnar i bottenskiktet gällnade företagsklimatrankningen och de myndigheter som finns i länet upplevs inte serviceinriktade, tvärtom. Det finns vidare idag en obalans på arbetsmarknaden där den svenska modellen till viss del hotas av att regler för sympatiåtgärder är alltför tillåtande och där stridsåtgärder används som hot. När de två parterna inte kan komma överens drabbas till slut tredje part av vidtagna stridsåtgärder. En annan viktig aspekt för ett välmående näringsliv är elförsörjningen, många företag i Gävleborg har drabbats hårt av skenande elpriser på grund av nedlagd kärnkraft.

Företagen i Gävleborg behöver bättre förutsättningar och hinder för att anställa ska undanröjas. Personalkostnader är ofta en av de största utgifterna för företag, för att fler företag ska kunna anställa sänks kostnaderna för att anställda. Det gynnar också arbetstagare i länet som nu får lättare att hitta ett arbete. RUT-avdraget har gjort tusentals jobb vita och tjänster som tidigare utfördes av hushållen själva görs nu av marknaden. För att RUT-avdraget ska gynna ännu fler ska det utvecklas och breddas för att  möjliggöra innovation och tillväxt i RUT-sektorn.  Även den svenska modellen ska utvecklas, för att förhindra negativa konsekvenser för tredje part ska möjligheterna till sympatiåtgärder som stridsåtgärd begränsas. Vidare ska stabil och pålitlig elproduktion genom satsningar på ny kärnkraft, säkerställas

Moderaterna Gävleborg ska verka för: 

  • Bättre förutsättningar för företag.
  • Att undanröja hinder så att företagen kan anställa fler personer.
  • Sänkt kostnad för att anställa.
  • Återupprättande av den robusta och pålitliga elproduktionen.
  • Satsningar på ny kärnkraft som medför stabilare elpriser och minskade utsläpp.
  • Att möjligheterna till sympatiåtgärder som stridsåtgärd begränsas.
  • Utvecklande och breddande av rutavdraget. 

Ta ställning och dela artikeln